του Σταύρου Καλεντερίδη

 

H απόλυτη αδυναμία της ΒΙΑΣ είναι ότι αποτελεί έναν κατηφορικό δρόμο, ο οποίος γεννά ακριβώς αυτό που θέλει να καταστρέψει. Αντί για να μικρύνει το Κακο, το πολλαπλασιάζει. Μέσω της ΒΙΑΣ μπορείς να δολοφονήσεις τον ψεύτη, αλλά δεν μπορείς να δολοφονήσεις το ψέμα, ούτε

να εγκαθιδρύσεις την άλήθεια.

Η ΒΙΑ οδηγεί σε νέο κύκλο ΒΙΑΣ προσθέτοντας ακόμα πιο βαθύ σκοτάδι σε μία νύχτα που είναι ήδη κενή από αστέρια…
Το σκοτάδι δεν μπορεί να διώξει το σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να τα κάταφέρει..

Η ΒΙΑ δεν μπορεί να σταματήσει την ΒΙΑ. Μόνο η αγάπη μπορεί να τα κάταφέρει..

— Dr. Martin Luther King Jr.