Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman και η Morgan Stanley αύξησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο 64% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Το 2006, πριν από την κρίση και την ύφεση, ήταν μόνο το 55% του συνόλου του ΑΕΠ και το 1995, περίπου στο 17%. Η υπερσυγκέντρωση κεφαλαίων βοήθησε την Αμερικανική οικονομία; Αμφιβάλω.

Μήπως να βλέπαμε και τα Ελληνικά στοιχεία των τραπεζών;

πηγή: Nikos’ Letter