– Μένουν σε διατηρητέο με έξοδα του ελληνικού δημοσίου!!!

apneagr.blogspot.com