Από το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια

Πρόσφατα ακούσαμε ακόμη μια μεγάλη απάτη: «με τις προτάσεις της Κυβέρνησης και του Προέδρου Χριστόφια στο περιουσιακό θα αποκατασταθεί το 90% των κατεχομένων  περιουσιών μας». 

Η δήλωση αυτή έγινε με αφορμή την αποστολή της διαπραγματευτικής ομάδας του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη για να έχουν  συνάντηση με «Ειδικούς» του Μπάν Κι Μούν, στο «περιουσιακό».

Πρόκειται για ένα αυθαίρετο ψέμα εκτός και αν η δήλωση αναλυθεί και τεκμηριωθεί.

Εφόσον  με τις προτάσεις του προέδρου Χριστόφια αποκαθίσταται το 90% των περιουσιών μας, τότε το αντικείμενο των συνομιλιών θα έπρεπε να είναι με ποιο τρόπο και πότε θα γίνει η εκκένωση τους από τους σημερινούς χρήστες/σφετεριστές ώστε να γίνει δυνατή η επιστροφή και επανεγκατάσταση των νομίμων ιδιοκτητών σε αυτές. Αντί αυτού συζητούνται κριτήρια, περιορισμοί και δαιδαλώδεις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων επιστροφής μέσα από τις οποίες κανένας πρόσφυγας/ιδιοκτήτης δεν θα επιστρέψει. Ακόμη γίνεται λόγος και για επίλυση του θέματος των περιουσιών με την ίδρυση Εταιρείας ανάπτυξης γης.  Και όλα αυτά αυθαίρετα βαφτίζονται, «αρχές αποκατάστασης του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.»

Ούτε και με επιστροφή μερικών εδαφών,  όπως εκλιπαρεί η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος για να μειωθεί το κατεχόμενο έδαφος, δεν μπορεί να ισχύει ο ισχυρισμός για αποκατάσταση μας σε 90% των περιουσιών μας.

Όσο και να  μικράνει αυτή η κατεχόμενη περιοχή αποτελεί  απάτη να λέγεται ότι θα αποκατασταθούν στο 90% οι περιουσίες. Για να ισχύσει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται λόγος για εκκένωση της περιοχής από τους Τουρκοκύπριους. Αντίθετα θέλουμε να επισημάνουμε ότι όσο μικραίνει το υπό κατοχή έδαφος τόσο περιορίζεται και η δυνατότητα επιστροφής και αποκατάστασης περιουσιών.

Γιαυτό θα πρέπει να τερματιστούν τα παιγνίδια απάτης που παίζονται σε βάρος των προσφύγων, με στόχο την υποκλοπή των ψήφων τους στις εκλογές. Να τερματιστεί επίσης το θέατρο περί λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στη βάση αρχών.

Επαναλαμβάνουμε ότι λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σημαίνει, τόσο εννοιολογικά όσο και πολιτικά, πλήρη Τουρκοποίηση των κατεχομένων , κανένας πρόσφυγας δεν επιστρέφει, καμιά περιουσία δεν αποκαθίσταται.

Περιουσίες θα αποκατασταθούν μόνο με απελευθέρωση του τόπου, πράγμα που εξυπακούει επανατοποθέτηση του Κυπριακού, και ανάληψη καθαρά αντικατοχικού απελευθερωτικού αγώνα. Οτιδήποτε άλλο, αποτελεί απάτη, εμπαιγμό και εφόσον –Μη κακόν- υλοποιηθεί θα οδηγηθούμε στον αφελληνισμό της Κύπρου.