Τρέχουν τώρα και δεν…φτάνουν κάποιοι προκλητικοί τουρκόφρονες, μετά τις νομικές διώξεις που (επιτέλους) ξεκίνησαν εναντίον τους…

Κάποιος πρέπει νά ἐξηγήσει σέ ὁρισµένους δηµοσιογράφους (ἐντός πολλῶν εἰσαγωγικῶν…) ὅτι στή χώρα αὐτή ὑπάρχει καί νοµοθεσία καί δικαιοσύνη καί νόµιµες διαδικασίες. Νοµίζω ὅτι θά τούς χρησιµεύσει νά µάθουν πώς ὅταν συκοφαντεῖς κάποιον, θέτοντας σέ κίνδυνο τήν ἴδια τή ζωή του, πρέπει νά ἁρπάξεις κάθε σανίδα σωτηρίας πού κατόπιν ἐκεῖνος θά σοῦ δώσει ἀπό µεγαλοψυχία. Ἄν δέν τό πράξεις, κι ἀντιθέτως συνεχίσεις νά ἐπαίρεσαι γιά τόν φασιστικῆς ἀκαµψίας τουρκισµό σου,ἔ, τότε ὁ µέν πέλεκυς τῆς Δικαιοσύνης ἐπικρέµεται πάνω ἀπό τό κεφάλι σου, ἡ δέ ποινή πού θά σοῦ ἐπιβληθεῖ δέν θά εἶναι εἰκονική. Οὔτε θά εἶναι πρόστιµο τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς νοµαρχίας γιά νά στείλεις τόν … πολιτευτή σου νά τό σβήσει, οὔτε νά τό καταχωνιάσει κάποιος στά συρτάρια του.

Κάπως ἔτσι οἱ τουρκοφυλλάδες Μιλλέτ καί Γκιουντέµ δείξαν νά αἰφνιδιάζονται ἀπό τίς διαδικασίες κατάσχεσης σε βάρος τους, συνέπεια τῶν ἀγωγῶν πού εἶχε ὑποβάλει ἐναντίον τους ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου πού ὑπηρετοῦσε στό µειονοτικό σχολεῖο τοῦ Μεγάλου Δερείου. Μυξοκλαῖνε λοιπόν γιατί «πάγωσαν» οἱ λογαριασµοί τῶνὑπευθύνων τους Τζενγκίζ Ὀµέρ – Μπιλάλ Μπουντούρ γιά τή Μιλλέτ καί Χουλιά Ἐµίν – Τζεµίλ Καπζά γιά τήν Γκιουντέµ, 700 εὐρώ ὅλα κι ὅλα, στήν Ζιραάτ. Μά τί νόµιζαν, ὅτι τρέχουµε στά δικαστήρια γιά πλάκα; Ἄςἐλπίσουµε νά πῆραν γραµµή ὅτι καλοῦνται νά πληρώσουν τά πρῶτα 50.000, ἀλλιῶς τούς βλέπω στή στενή…

Πανικός ἐπίσης µαθαίνω ὅτι ἔπεσε στό Μέγα Δἐρειο, µόλις στράφηκε ἡδασκάλα δικαστικά (γιά ψευδοµαρτυρία) κατά τοῦ ψευτοϊµάµη Κουρού κι ἑνός ἀκόµη µάρτυρα τῶν δύο ἐφηµερίδων. Ὥρα νά ἀναλάβει καθένας τίς εὐθῦνες του.

Παράλληλα εἴχαµε ἄλλη µία δίωξη, µετά ἀπό µήνυση πού ὑπέβαλε κατά τῶν τουρκοµουφτήδων Μέτε καί Σερήφ ὁ Κοµοτηναῖος πολίτης Κωνσταντῖνος Δῶδος. Ἡ µήνυση ἀφορᾶ τόν παράνοµο ἔρανο πούἔκαναν οἱ λεγάµενοι, γιά νά συµπαρασταθοῦν στούς πληµµυροπαθεῖς τοῦ Πακιστάν. Τά χρήµατα ἐκεῖνα τά παρέδωσαν τότε στόν …Τοῦρκο Πρόξενο (βλ. φωτογραφία) γιά νά τά διεκπεραιώσει µέσῳ Τουρκίας στό Πακιστάν! Τό γράψαµε τότε πού ἔγινε ἀλλά νά πού ἕνας τοὐλάχιστον πολίτης δέν ἀρκέστηκε στήν ἀνάγνωση, µά ἔκανε καί κάτι. Αὐτός εἶναιἴσως ὁ µόνος δρόµος πού µᾶς ἀποµένει γιά νά µποῦν στή θέση τους κάποιοι συντοπίτες µας πού πάνω στή βιασύνη τους νά καλοδεχθοῦν τή Μητέρα – Πατρίδα τους ξεχνᾶνε ὅτι ὑπάρχουν κι ἑλληνικοί νόµοι στούςὁποίους ὀφείλουν ὑπακοή. Διαφορετικά…