Η υπόθεση του σκανδάλου της J&J  προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις  στο εσωτερικό της Αμερικανικής και Βρετανικής κυβέρνησης ακριβώς γιατί πρόκειται μια πολυεθνική τεράστιων οικονομικών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στο εσωτερικό και των δυο χωρών μέσω των πολλών θυγατρικών της. Εν τούτοις  η υπόθεση άναψε το πορτοκαλί σήμα μέχρι να φτάσουν σε συνολική συμφωνία μετά από αρκετούς μήνες διαπραγματεύση προκειμένου η εταιρία να μην προσαχθεί σε δίκη, και στις δυο χώρες, κάτι που αν συνέβαινε θα απέφερε τεράστια ζημιά όχι τόσο οικονομική με πρόστιμο που θα ξεπερνούσε τα $600.000.000 όσο ηθική ζημία στο όνομα της εταιρίας. Ενδεικτικά της υπόθεσης είναι οι δυο σχετικές ανακοινώσεις που ακολούθησαν στην Αμερική από το υπουργείο δικαιοσύνης και την επιτροπή κεφαλαιοαγοράς αντίστοιχα μετά την επίτευξη συμφωνίας.

 

 

Το δελτίο τύπου της αμερικανικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς για της συμφωνία μεταξύ της J&J και των αμερικανικών υπηρεσιών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η “ αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι, τουλάχιστον από το 1998, οι θυγατρικές της J&J κατέβαλαν μίζες στους γιατρούς του δημοσίου στην Ελλάδα, οι οποίοι επέλεγαν χειρουργικά εμφυτεύματα της J&J, πλήρωναν μίζες σε γιατρούς του δημοσίου και διοικητικούς στην Πολωνία, και επίσης έδιναν μίζες σε γιατρούς του δημοσίου στην Ρουμανία για να συνταγογραφούν φαρμακευτικά προϊόντα της J&J. Η J&J κατέβαλε, επίσης, ανταλλάγματα στο Ιράκ προκειμένου να συνάψει συμβόλαια για το πρόγραμμα του ΟΗΕ Oil for Food”.

 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι “J&J συμφώνησε να πληρώσει περισσότερα από $ 48,6 εκατομμύρια δολάρια στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστροφή χρημάτων από παράνομη δραστηριότητα  και τόκους) και να καταβάλει 21,4 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο στο αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ”. Σχετική έκθεση αναμένεται και από την Μεγάλη Βρετανία από αρμόδιο γραφείο (Serious Fraud Office) αναμένεται.

Σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται στο δελτίο τύπου, “η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι οι θυγατρικές της J&J, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι πλήρωναν μίζες σε γιατρούς του δημοσίου και σε διοικητικούς στην Ελλάδα, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Οι γιατροί που έκαναν παραγγελίες προϊόντων της J&J αμείβονταν με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων μετρητών και ταξίδια. Διάφορα μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν ώστε να λειτουργήσει το σχήμα της δωροδοκίας, όπως χρήση μαύρων ταμείων, εικονικά συμβόλαια με γιατρούς, και off-shore εταιρείες στα νησιά Μαν”.

 

Τέλος στο δελτίο Τύπου καταγράφεται και η γνωστοποίηση της απόφασης της J&J να δώσει στην δημοσιότητα ορισμένες από τις παραβιάσεις που έγιναν από τους υπαλλήλους της, ενώ σημειώνεται ότι “προέβη σε διεξοδική εσωτερική έρευνα για να προσδιορίσει το μέγεθος της υπόθεσης δωροδοκίας και άλλων παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της διεξαγωγής προληπτικών ερευνών σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, τόσο από εσωτερικούς ελεγκτές της όσο και εξωτερικών νομικών συμβούλων…”

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης η Johnson & Johnson (J&J), συμφώνησε να πληρώσει $ 21.4 εκατομμύρια δολάρια σε ποινικές κυρώσεις στο πλαίσιο συμφωνίας (deferred prosecution agreement – σ.σ. εναλλακτικός τρόπος επίλυσης ενός ζητήματος, σύμφωνα με τον οποίο η κατηγορούσα αρχή χορηγεί αμνηστία σε αντάλλαγμα ο κατηγορούμενος να συμφωνήσει να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις) με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επίλυση του ζητήματος καταβολής αθέμιτων  πληρωμών από τις θυγατρικές της J&J σε κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Ελλάδα, την Πολωνία και τη Ρουμανία κατά παράβαση του νόμου Corrupt Practices Act (FCPA). Η συμφωνία αφορά στις μίζες που καταβάλλονταν στην πρώην κυβέρνηση του Ιράκ στο πλαίσιο του προγράμματος του OHE, oil for food.

Όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Mythili Raman, από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης “Σήμερα, η Johnson & Johnson παραδέχτηκε ότι οι θυγατρικές της, οι εργαζόμενοί της και οι αντιπρόσωποί της πλήρωναν μίζες σε εργαζομένους στο εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα, την Πολωνία και τη Ρουμανία, και έδιναν επίσης ανταλλάγματα εκ μέρους των θυγατρικών της Johnson & Johnson στην πρώην κυβέρνηση του Ιράκ για το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών Oil For Food”, σημειώνοντας παράλληλα ότι “η Johnson & Johnson, ωστόσο, έχει επίσης συνεργαστεί εκτενώς με την κυβέρνηση και, ως εκ τούτου, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη των παράνομων (αθέμιτων) πρακτικών στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών στην υγεία. Όπως φαίνεται από την σημερινή, καθιστούμε τις εταιρίες υπόλογες για δωροδοκία ξένων αξιωματούχων, ενώ, ταυτόχρονα, δίνουμε credit στις εταιρίες που καταθέτουν τις εκθέσεις τους και συνεργάζονται στις έρευνές μας. “

 


Πάντα σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, “Η συμφωνία αναγνωρίζει την ευθύνη των ενεργειών των θυγατρικών της, των υπαλλήλων της και των αντιπροσώπων της, οι οποίοι κατέβαλλαν παράνομες (αθέμιτες) πληρωμές σε εργαζομένους του εθνικού συστήματος υγείας στην Ελλάδα, την Πολωνία και τη Ρουμανία, προκειμένου να ενθαρρύνουν την αγορά ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων που κατασκευάζονται από τις θυγατρικές της J&J. Η J&J αναγνώρισε επίσης τις μίζες που κατεβλήθησαν για λογαριασμό εκ μέρους των θυγατρικών της στην πρώην κυβέρνηση του Ιράκ στο πλαίσιο του προγράμματος των ΗΕ, Oil For Food, προκειμένου να εξασφαλίσει συμβόλαια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα στοιχεία που αφορούν το ποινικό μέρος υπεβλήθησαν στο αμερικανικό Δικαστήριο της περιοχής Κολούμπια, στο πλαίσιο της συμφωνίας(deferred prosecution agreement) κατηγορούν την θυγατρική της J&J, DePuy Inc για συνωμοσία και παραβίαση του νόμου FCPA, σχετικά με τις παράνομες πληρωμές στους γιατρούς του δημοσίου στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αναγνωρίζει την έγκαιρη και εθελούσια αποκάλυψη εκ μέρους της J&J, και την σε βάθος και σε έκταση εσωτερική έρευνα για την υπόθεση, την εξαιρετική συνεργασία που παρείχε στο υπουργείο, την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και της ξένες αρχές, καθώς και της μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλε να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την πολιτική λειτουργίας της.

 

Επιπλέον, η J&J έλαβε μείωση του προστίμου που της επιβλήθηκε, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της στην έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη. Μείωση του προστίμου επετεύχθη υπό το φως της αναμενόμενης απόφασης στην Μεγάλη Βρετανία. Εξαιτίας της προϋπάρχουσας συμμόρφωσης της J&J, των κανόνων δεοντολογίας, της εκτεταμένης αποκατάστασης και βελτίωσης των εσωτερικών συστημάτων συμμόρφωσης και (εσωτερικού ελέγχου), καθώς και της συμμόρφωσης της εταιρίας βάσει των όρων που περιλαμβάνεται η συμφωνία, η J&J υποχρεούται να υποβάλει κάθε 6 μήνες στο υπουργείο έκθεση των πεπραγμένων αναφορικά με την ενίσχυση των προσπαθειών αποκατάστασης και πλήρους συμμόρφωσής της με τους κανόνες λειτουργίας, ώστε να μην παραβιάζεται ο αμερικανικός νόμος.

 


Αναφέρεται επίσης ότι η J&J κατέληξε σε συμφωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την οποία συμφώνησε να πληρώσει περισσότερα από $ 48,6 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην καταληκτική παράγραφο της ανακοίνωσης του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναγνωρίζεται και εκτιμάται η βοήθεια που παρείχε στις αμερικανικές αρχές η 8η Τακτική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και η ελληνική ομάδα καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος, οι αντίστοιχες αρχές στην Πολωνία, στην Μεγάλη Βρετανία, η αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, καθώς το βρετανικό γραφείο (Serious Fraud Office) για την συνεργασία του.