Να είστε εδώ. Αυτό μόνο αρκεί.Τα υπόλοιπα τα λέμε Κυριακή 2 Οκτωβρίου* 

 

* το κείμενο  είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί  σε 48 ώρες από την  παρούσα αρχική ανάρτηση