Το γερμανικό μοντέλο αποτέλεσε πρότυπο (και ακόμη αποτελεί για μερικούς) ανάπτυξης. Είναι όμως έτσι;

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Vicenç Navarro διαβάζουμε χαρακτηριστικά:

“Ο ρυθμός ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας βυθίστηκε σύμφωνα με τα δεδομένα του τελευταίου τριμήνου (Q2 2011), η οικονομία είναι πλέον στάσιμη, και αντίθετα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης Μέρκελ, σας διαβεβαιώ ότι θα παραμείνει έτσι για αρκετό χρόνο”.

Δεδομένου του ότι το μεγαλύτερο μέρος των χωρών στις οποίες εξάγει η Γερμανία είναι χώρες της Ευρωζώνης και δεδομένου ότι σε πολλές από αυτές επιβάλλεται τώρα αυστηρή λιτότητα, αυτομάτως χάνει μεγάλο μέρος εν δυνάμει πελατών. Είναι αστείο το ότι είναι η ίδια η Γερμανία που επιβάλλει την λιτότητα πλήττοντας τις εξαγωγές της.

Τα τελευταία χρόνια συμπίεσε τους μισθούς ενώ την ίδια χρόνια αύξανε την παραγωγικότητάς της. Αυτό σημαίνει ότι αύξανε υπερβολικά το πιστωτικό κεφάλαιο προκειμένου να αντισταθμίσει την μείωση του κόστους εργασίας. Η σχέση μεταξύ πιστωτικού κεφαλαίου και κόστους εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Συγκεντρώθηκαν πολλά ευρώ στην Γερμανία με την μορφή πιστώσεων οδηγώντας στην υπερχρέωση των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης.

Στην Ελλάδα λέγεται συχνά ότι δεν παράγουμε τίποτα. Όμως το πρόβλημα βρίσκεται στα κίνητρα που έχει ο εργαζόμενος για να το κάνει. Στον Ιδ. Τομέα οι μισθοί ήταν πολύ χαμηλοί και επομένως δεν υπήρχε κίνητρο να κατευθυνθεί κάποιος εκεί. Το Δημόσιο με τους μεγαλύτερους μισθούς ήταν καλύτερη επιλογή. Εδώ βεβαίως είναι το λάθος του κράτους. Θα μπορούσε να καταστήσει το Δημόσιο παραγωγικό. Δεν το έκανε.

Τώρα μειώνει τους μισθούς και απολύει υπαλλήλους; Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ποιος έχει κίνητρο για παραγωγή και νεωτερισμό που είναι απαραίτητα για να υπάρξει ανάπτυξη;

Είναι αστείο το όλο πράγμα. Η γερμανική κυβέρνηση θέλει να εξάγει και συμπιέζει το εισόδημα των πελατών της. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει ανάπτυξη και αφαιρεί κάθε κίνητρο ανάπτυξης. Μοιάζει με συνενοχή ανόητων ανθρώπων σε ένα καταστροφικό σπιράλ.