Του πολίτη Παναγιώτη Παπαγαρυφάλλου, Α΄Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ενημερώσεως για τα Εθνικά Θέματα

Βρίσκεται επί θύραις, σύμφωνα  με τα γραφόμενα το 1806 από τον Ανώνυμο συγγραφέα της “Ελληνικής Νομαρχίας”, ο οποίος επισημαίνοντας τα ολέθρια αποτελέσματα της διαφθοράς για το μέλλον της Πολιτείας, έγραφε και τα εξής: “Το πρώτον θανατηφόρον σύμπτωμα, μιας ελευθέρας πολιτείας, όπου πλησιάζει εις το τέλος της, ήτοι εις την δουλείαν, από την οποίαν δυσκόλως ημπορεί να ξανάβγη, είναι η διαφθορά των ηθών, αφού ο καιρός και η πολυτέλεια αδυνατίσουν την ενέργειαν των νόμων, τότε αρχίζει το μέγα κτίριον να τρέμη και η Πολιτεία βαδίζει προς θάνατον” (βλ. την έκδοση της “Νομαρχίας” από τους “Αφούς Τολίδη”, Αθήνα, 1982, σελ. 89).

Να σκεφθεί κανείς ότι η διαφθορά την οποία είχε υπόψη του ο “Ανώνυμος Έλλην” ήταν αγγελούδι μπροστά στους αχανείς βόθρους της πολιτικής διαφθοράς, που κυριαρχεί στο δημόσιο βίο της χυδαίας Ελλάδος των… Ελλήνων Χριστιανών!

Κατά τις προβλέψεις του “Ανώνυμου” η Ελληνική Πολιτεία θα έπρεπε ήδη να τα έχει… τινάξει. Ήρθε η ώρα της.