τ.ω. New York, 21: 45

Η επιστολή του Charles Dallara προς τον Νικολά Σαρκοζί καλεί τους ηγέτες των G20 να εστιάσουν σε εκείνα τα μέτρα που θα δώσουν ώθηση στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αναφορικά με την Ελλάδα, ο επικεφαλής του IIF επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι το ινστιτούτο «επαναβεβαιώνει την στήριξη στην συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μειώνοντας ουσιαστικά το ελληνικό χρέος». Πιο συγκεκριμένα ο Charles Dallara, επαναλαμβάνοντας τα όσα αναφέρθηκαν στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το IIF σήμερα, αναφέρει τα εξής: Το ελληνικό PSI, συμφωνηθέν στις 26 – 27 Οκτωβρίου με τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις με πολύ μειωμένη επιβάρυνση του χρέους, με υπόβαθρο τις σταθερές προσπάθειες των τελευταίων δύο ετών. Αυτή η εθελοντική ανταλλαγή», συνεχίζει ο επικεφαλής του IIF «μπορεί να βάλει Ελλάδα σταθερά στο δρόμο για τη βιωσιμότητα του χρέους της».

«Αυτό θα επιτρέψει να συνεχίσει η αναγκαία προσαρμογή με τρόπο που θα επιτρέψει τον ελληνικό λαό να αξιοποιήσει τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων με λιγότερη δυσκολία. Θα συμβάλει σε νέες επενδύσεις κεφαλαίων, ξεκλειδώνοντας την πρόσβαση στις αγορές, πιθανόν το 2015. Αυτό θα μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση για τον δημόσιο τομέα, καθώς και των Ευρωπαίων φορολογουμένων από την παροχή διαρκούς στήριξης για την Ελλάδα.

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα, το IIF επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας της 26 – 27 Οκτωβρίου για τη μείωση του χρέους κατά 50%».

Κλείνοντας την παράγραφο για την Ελλάδα, ο Charles Dallara, τονίζει ότι «συνεργαστούμε στενά με τις ελληνικές αρχές, τους αξιωματούχους της ζώνης του ευρώ και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη να συμφωνήσουμε και να οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες, προχωρώντας προς την ταχεία εφαρμογή του». Αξίζει να τονιστεί το γεγονός της χρονικής συγκυρίας της αποστολής της επιστολής του Charles Dallara προς τον Γάλλο πρόεδρο, μια ημέρα δηλαδή πριν την συνάντηση του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θέλοντας σημειολογικά να επισημάνει τις ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου μετά την συμφωνία της 26ης 10 2011.