..γιατί η ζωή δεν πρέπει να  είναι μόνον  ειδήσεις και μάλιστα άσχημες…τα μεγάλα της ζωής μυστικά κρύβονται στα μικρά της καθημερινότητας μας… απλώς παρατηρήστε τα..

{youtube width=”640″ height=”510″}t1huzlAik2U[/youtube]