Η γυναικεία εκπαίδευση αλλά και ο φεμινισμός ως φιλοσοφία και κίνημα με την σύγχρονη έννοια δεν μπορεί να χρονολογηθεί από την εποχή του Διαφωτισμού με στοχαστές όπως οι Lady Mary Wortley Montagu και Marquis de Condorcet, ως υπέρμαχοι της γυναικείας εκπαίδευσης, αλλά στην Αθήνα του 3ου αι. π.Χ.!

Βέβαια η “Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων της Γυναίκας” (A Vindiacation of the Rights of Woman) της Mary Wollstonecraft έγινε το 1792, αλλά ακόμη και στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο (1861-1865), η Μαίρη Γουόκερ αναγκάστηκε να ντυθεί άνδρας για να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα στο πεδίο της μάχης. Το ίδιο* είχε κάνει όμως 20 αιώνες πρίν η Αγνοδίκη η Αθηναία η πρώτη γνωστή γυναικολόγος.

Η Αγνοδίκη η Αθηναία έζησε στην Αθήνα του 3ου αι. π.Χ. Τα περισσότερα ιστορικά στοιχεία γι’ αυτήν μας τα έχει αφήσει ο μεταγενέστερος Ρωμαίος συγγραφέας Υγίνος Γάιος-Ιούλιος, ο οποίος υπήρξε Διευθυντής της Παλατινής βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Η Αγνοδίκη ουσιαστικά αποτέλεσε την πρώτη φεμινίστρια της εποχής της και έσπειρε τον πρώτο σπόρο της ισότητας των δύο φύλων.

Δίψαγε για μάθηση, η ψυχή της επιθυμούσε να ορίζει η ίδια τον εαυτό της κι έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση… *Μεταμφιεσμένη σε άντρα, πήρε το δρόμο για την Ηροφίλιο Ιατρική σχολή της Αλεξάνδρειας. Εκεί μετά από πολλές περιπέτειες κατάφερε να γίνει η πρώτη γυναίκα μαιευτήρας – γυναικολόγος κι επέστρεψε στην πατρίδα της για να διεκδικήσει την ανεξαρτησία και την αποδέσμευση όλων των Ελληνίδων.

Ο καθηγητής της Ιστορίας της Επιστήμης Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος μέσα στο βιβλίο του «Αρχαίοι Έλληνες Ιατροί», γράφοντας για την Αγνοδίκη αναφέρει τα εξής:

«Μαθήτρια του διάσημου ιατρού Ηρόφιλου. Ειδικεύτηκε στη γυναικολογία.

Σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα νόμο απαγορευόταν η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από γυναίκες και από δούλους, Επειδή πολλές γυναίκες ασθενείς ή επίτοκοι δεν ήθελαν, από ντροπή, να καλέσουν άνδρες ιατρούς, επέθαιναν.

Βλέποντας την κατάσταση αυτή η Αγνοδίκη φόρεσε ανδρικά ενδύματα και παρακολούθησε τις παραδόσεις της ιατρικής σχολής του Ηροφίλου. Άρχισε να εξασκεί το επάγγελμα, εμπιστευόταν το μυστικό της στις ασθενείς της και σημείωσε μεγάλες επιτυχίες.

Οι άνδρες συνάδελφοί της, νομίζοντας πάντοτε ότι είναι άνδρας, την κατηγόρησαν, πιθανώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού, ότι είχε συνάψει σχέσεις με τις πελάτισσές της.

Στο δικαστήριο η Αγνοδίκη αναγκάστηκε να αποκαλύψει το φύλο της και αθωώθηκε, κατηγορήθηκε όμως στη συνέχεια για παράβαση του νόμου περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, αφού ήταν γυναίκα. Στη δεύτερη δίκη**, που έμεινε στην ιστορία, η Αγνοδίκη με άριστους δικηγόρους υπερασπίσεως, επέτυχε όχι μόνον την αθώωσή της, αλλά και την αναθεώρηση του νόμου. Από τότε επετράπη στις γυναίκες να σπουδάζουν ιατρική και να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα»!!

Η Αγνοδίκη φέρεται ως η πρώτη καταγεγραμμένη στη παγκόσμια ιστορία γυναίκα που άσκησε επίσημα το επάγγελμα της μαίας.

**H δεύτερη δίκη υπήρξε περισσότερο πολύκροτη από την πρώτη, αλλά καθώς η Αγνοδίκη επέτυχε την πανηγυρική αθώωσή της πιθανώς εξ αυτού του γεγονότος να προήλθε και το όνομά της.