Του Βασίλη Κυρατζόπουλου

Στις 8/11/2011, η «οικονομικά κατεστραμμένη» Ελλάδα, όταν διέθεσε έντοκα γραμμάτια δημοσίου ύψους ενός δις. Ευρώ, διάρκειας 26 εβδομάδων, με επιτόκιο 4,89%, οι επενδυτές κάλυψαν το εν λόγω ποσό κατά 2,91 φορές. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στις 15/11/2011, όπου για απόδοση 4,63% το ποσό του ενός δις. υπερκαλύφθηκε 2,94 φορές. Δηλαδή στην Τράπεζα Ελλάδος σε μία εβδομάδα προσφέρθηκαν περίπου 5,85 δις. Ευρώ. Στις 23/11/2011 η «παγκόσμια οικονομική δύναμη» Γερμανία, διέθεσε κρατικά ομόλογα 6 δις. Ευρώ, 10ετούς αξίας, με επιτόκιο περίπου 2% και βρήκε αγοραστές μόνο για τα 3,64 δις. Γιατί;

 

Το ζήτημα δικαιολογήθηκε, μεν για την Ελλάδα η βραχυπρόθεσμη απόδοση, δε για την Γερμανία το χαμηλό επιτόκιο. Από την άλλη διαπιστώσαμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες του Ελληνικού δημοσίου καλύφθηκαν υπέρ αρκετά χωρίς την απειλή «6η δόση ή πτώχευση» και η «σίγουρη» Γερμανική οικονομία δεν προσέλκυσε επενδυτές…

Συμφωνούμε ότι η μισή αλήθεια είναι αυτή. Όταν επαναλαμβάνεται η ίδια κατρακύλα και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., επιβάλλεται να σκύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή στα στατιστικά δεδομένα που εκδίδει η Παγκόσμια Τράπεζα. Εκεί θα διαπιστωθεί η πραγματική αλήθεια, που τρομάζει τον Δυτικό Κόσμο, εκεί κείται η κεντρική ιδέα των συζητήσεων «συστήματος Μερκοζί»[1].

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, με ψυχραιμία και χρησιμοποιώντας μια κατανοητή γλώσσα για κάθε Δυτικό Πολίτη.

Οι μάταιες προσδοκίες του συστήματος Bretton Woods

Το 1944 ενώ συνεχίζονταν οι μάχες, το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί και ήταν ορατή η επικράτηση των Συμμαχικών Δυνάμεων. 730 αντιπρόσωποι των 44 συμμαχικών χωρών συγκεντρώνονται στο Bretton Woods της New Hampshire για να συζητήσουν την ανοικοδόμηση της παγκόσμιας οικονομίας, που είχε καταστραφεί. Αν και το μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου χρυσού βρίσκονταν στις αποθήκες της Βασιλείας στην Ελβετία, τα γεγονότα επαλήθευσαν τις αλήθειες του John Maynard Keynes[2], ότι υπήρχαν άλλα μέτρα πλουτισμού, και η αξία των εθνικών νομισμάτων δεν συνάγονταν μόνο από το απόθεμα του χρυσού κάθε χώρας. Έτσι η αναζήτηση μίας νέας παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής και κανόνων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ εθνο-κρατών κατάληξε στην ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ΔΝΤ (International Monetary Funds, IMF) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (International Bank for .Reconstruction and Development, IBRD).

Στην συνδιάσκεψη επισημαίνεται ότι για την παγκόσμια ειρήνη πρέπει να εξαλειφθούν οι οικονομικές διαφορές που δημιουργεί η φιλελεύθερη οικονομία μεταξύ αναπτυγμένων και υποανάπτυκτων χωρών και για αυτό είναι απαραίτητη η κρατική παρεμβατικότητα. Έτσι η Παγκόσμια Τράπεζα θα στήριζε την ανάπτυξη δανείζοντας χαμηλότοκα τις κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών της[3]. Συλλαμβάνεται η ιδέα της ελεγχόμενης νομισματικής ισορροπίας μεταξύ των εθνικών νομισμάτων, γεγονός που είχε ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα τον 19ο αιώνα (επίσης κοίτα υποσημείωση [2]). Την σχετική ρύθμιση αναλαμβάνει το IMF. Στην αρχή επιλέγεται ως σημείο αναφοράς ο χρυσός, που είχε αξία 35$ ΗΠΑ η ουγκιά.

Ως προς την αποστολή του IMF, κάθε εθνικό νόμισμα θα άξιζε σε συνάρτηση της συνεισφοράς και του μεριδίου του εθνο-κράτους στον παγκόσμιο πλούτο. Όμως οι συναρτήσεις, που καλύπτουν την εν λόγω προσπάθεια:

  • τρίζουν με την ίδρυση της Comecon τον Ιανουάριο του 1949,
  • δέχονται μεγάλο πλήγμα, με την απόφαση αποδέσμευσης του δολαρίου ΗΠΑ, από τις ισοτιμίες του χρυσού τον Αύγουστο του 1971,
  • διαλύονται με τα νέα προϊόντα (CDO, CDS, BISTRO κ.ά.) των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της δεκαετίας του 1990.

Έτσι μετά τη δεκαετία του 1990, το εικονικό νόμισα SDR, η διεθνής αναλογούσα οικονομική δύναμη Quota, και το κοινά αποδεκτό μέτρο σύγκρισης ΑΕΠ δεν εκφράζουν και πολλά. Με επαναλαμβανόμενες Γενικές Συνελεύσεις το IMF, προσπαθεί να διορθώσει τις συναρτήσεις και επιβάλλεται στη Διεθνή Τράπεζα, ούτως ώστε να ελέγχει τους κρατικούς δανεισμούς, ως προς τα έργα. Τότε εμφανίζονται οι «διεθνείς οικονομικοί οίκοι» με διάφορες προτάσεις και μεθοδεύσεις. Χάνεται ο παγκόσμιος έλεγχος με το μη εθνικό νόμισμα του Ευρώ και παράλληλα η ιδέα του Bretton Woods.

Ο Πίνακας χρεών της Παγκόσμιας Τράπεζας

Όπως αναλύεται και στην προηγούμενη ενότητα, πρέπει όσο το δυνατόν νωρίτερα να απομακρυνθούμε από τα εικονικά σημεία αναφοράς μέτρησης ευημερίας των εθνο-κρατών, που είναι προϊόν μαθηματικών συναρτήσεων και να επανέλθουμε σ’ απλά δεδομένα (ίσως και απλουστευμένα) έχοντας υπ’ όψη τις σύγχρονες πολιτικές, που εκρέουν από το Διεθνές Δίκαιο. Δηλαδή να μετατρέψουμε τα χρέη σ’ ένα αποδεκτό νόμισμα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. τον 6/2011) με τα δεδομένα της επικρατούσας νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και να τα αναγγείλουμε με μία απλή μορφή, κατανοητή σ’ όλους.

Οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να έχουν ένα κοινά αποδεκτό οργανισμό, π.χ. τα Ηνωμένα Έθνη τα οποία:

  • συνεργάζονται με την Παγκόσμια Τράπεζα (που έχει σημείο αναφοράς το Δολάριο των ΗΠΑ),
  • καθορίζουν τα σύνορα,
  • με το Διεθνές Δίκαιο, καθορίζουν κανόνες (από διεξαγωγή πολέμου μέχρι εκμετάλλευση θάλασσας)
  • φυλάσσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Έχοντας υπ’ όψη τα προαναφερόμενα, επεξεργαστήκαμε τον πίνακα Ι{α} της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο οποίος είναι ταξινομημένος σύμφωνα με τα συνολικά χρέη των εθνο-κρατών ανά τομείς (στήλες [3] – [7]), τα οποία πρέπει να εξοφλήσουν οι πολίτες τους (στήλη [10]) εκμεταλλευόμενοι την επικράτεια της χώρας (στήλη [11]), τα χωρικά ύδατα (στήλη [15]) και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των θαλασσών τους (στήλη [14]), όπως οι διεθνείς νόμοι ορίζουν.

Με την πρώτη ανάγνωση διαπιστώνουμε ότι οι πέντε μεγαλομέτοχοι της Παγκόσμιας Τράπεζας οφείλουν το 46,37% του παγκόσμιου χρέους, που ανέρχεται στα 38.526.583.000.000 $ ΗΠΑ (38,5 τρις εκατομμύρια). Μήπως μας θυμίζει Proton Bank; Εμείς το μεγαλομέτοχο που οικειοποιούνταν τα λεφτά της τράπεζας δια μέσου των επιχειρήσεών του, τον φυλακίσαμε. Η παγκόσμια έννομη τάξη τι θα κάνει;

Οι μεγαλομέτοχοι θα ισχυριστούν ότι διαθέτουν τις δυνατότητες να εξοφλήσουν, ενώ οι μικρότερες οικονομίες, που στερούνται τα αντίστοιχα μέσα αδυνατούν να πληρώσουν έστω και τα λιγοστά χρέη τους. Μία από αυτές τις χώρες, ως προς τους «οίκους αξιολόγησης», είναι η Ελλάδα (που το μερίδιο του χρέους της ανέρχεται στο 0,7%) και καταλαμβάνει ως προς τους εν λόγω οίκους την πρώτη θέση. Όμως όταν αξιολογούμε τις δυνατότητες κάθε χώρας (άτομα, εδάφη, θάλασσα) ως προς τα χρέη της, θα εκπλαγούμε. Αναλυτικότερα:

  • Ως προς το χρέος ανά άτομο (Πίνακας {Ι}β στήλη [12]) η Ελλάδα καταλαμβάνει την 19η θέση. Δηλαδή κάθε Έλληνας πολίτης οφείλει 54.211,77 $ ΗΠΑ, έναντι του 4,3 εκ.$ ΗΠΑ του Λουξεμβουργιανού και 500.000 $ ΗΠΑ του Ιρλανδού.
  • Ως προς το τετραγωνικό μέτρο της επικράτειας η Ελλάδα πρέπει να αποδώσει 4.420,5 $ ΗΠΑ (και καταλαμβάνει την 17η θέση, Πίνακας {Ι}β στήλη [13]), έναντι της επικράτειας του Λουξεμβούργου που πρέπει να αποδώσει 829.902,17 $ ΗΠΑ, της Μάλτας 154.398,73 $ ΗΠΑ και της Ολλανδίας 63.920,42.$ ΗΠΑ
  • Εάν τώρα προσθέσουμε και την ΑΟΖ, το χρέος της Ελλάδος ανά τετραγωνικό μέτρο εκμεταλλεύσιμου χώρου θα μειωθεί στα 914,98 $ ΗΠΑ και η χώρα μας θα καταλαμβάνει την 20η θέση (Πίνακας {Ι}β στήλη [18]), έναντι του Βελγίου που ανέρχεται στα 41.172,23 $ ΗΠΑ και της Γερμανίας 13.567,11 $ ΗΠΑ.

Μετά από το σοκ της έκπληξης θα μας κυριεύσει ο θυμός. Θα αναρωτηθούμε «μα γιατί αυτά τα πάθη;», γιατί ο άδικος χαμός των πέντε συμπολιτών μας στις διαδηλώσεις; Γιατί οι εκατοντάδες τραυματίες (που αποκρύφτηκαν απ’ όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης); γιατί οι συνταξιούχοι να καταδικάζονται σε συντάξεις εξολόθρευσης[4]; και οι άνεργοι σε πείνα; Και αν θέλετε γιατί διαμελίστηκε η Λιβύη που είχε μηδέν χρέη;

R [1]

Countries

[2]

General Gov/nt

[3]

Monetary Auth.

[4]

Banks

[5]

Other Sectors

[6]

Direct Inv. Inter

Company

[7]

Total

[8]

% per total

[9]

Population

[10]

Land+

shelf area sq.km

[11]

dept per person

[12]

dept. per sq.m

[13]

EEZ sq.km

[14]

Shelf sq.km

[15]

EEZ+

Shelf sq.km

[16]

EEZ+

Shelf+land

[17]

dept per sq.m

[18]

1

EURO Area

3.423.971

401.409

6.700.752

3.491.451

2.063.387

16.080.970

19,354

492.387.344

4.324.782

32.659,19

3.718,33

26.045.855

2.689.848

28.735.703

30.370.637

529,49

2

United States

4.472.892

425.556

2.953.309

5.635.256

1.227.799

14.714.812

17,710

313.232.044

9.826.675

46.977,35

1.497,44

11.351.000

2.193.526

13.544.526

21.177.675

694,83

3

United Kingdom

534.739

34.161

5.837.943

2.706.183

723.395

9.836.421

11,838

62.698.362

243.610

156.884,82

40.377,74

6.805.586

722.891

7.528.477

7.049.196

1.395,40

4

France

1.525.516

218.713

2.652.328

799.638

436.488

5.632.683

6,779

65.312.249

643.801

86.242,37

8.749,11

11.035.000

389.422

11.424.422

11.678.801

482,30

5

Germany

1.645.778

15.465

2.423.980

897.508

640.932

5.623.663

6,768

81.471.834

357.022

69.025,85

15.751,59

57.485

57.485

114.970

414.507

13.567,11

6

Japan

981.405

186

1.128.072

581.467

27.874

2.719.004

3,272

126.475.664

377.915

21.498,24

7.194,75

4.479.388

454.976

4.934.364

4.857.303

559,78

7

Italy

1.191.641

3.907

909.053

370.620

209.256

2.684.477

3,231

61.016.804

301.340

43.995,70

8.908,47

541.915

116.834

658.749

843.255

3.183,47

8

Netherlands

341.983

7.280

1.585.696

422.170

298.317

2.655.446

3,196

16.847.007

41.543

157.621,23

63.920,42

154.011

77.246

231.257

195.554

13.579,09

9

Spain

453.581

66.097

1.152.698

632.270

265.649

2.570.295

3,093

46.754.784

505.370

54.973,95

5.085,97

1.039.233

77.920

1.117.153

1.544.603

1.664,05

10

Ireland

142.059

185.974

532.175

1.144.815

352.207

2.357.230

2,837

4.670.976

70.273

504.654,70

33.543,89

410.310

139.935

550.245

480.583

4.904,94

11

Luxembourg

3.540

1.381

691.192

1.232.020

217.994

2.146.127

2,583

503.302

2.586

4.264.093,92

829.902,17

0

0

0

2.586

829.902,17

12

Belgium

300.757

32.000

631.176

151.920

282.977

1.398.830

1,684

10.431.477

30.528

134.097,02

45.821,21

3.447

3.447

6.894

33.975

41.172,33

13

Switzerland

29.930

18.618

670.037

444.807

182.985

1.346.377

1,620

7.639.961

41.277

176.228,26

32.618,09

0

0

0

41.277

32.618,09

14

Australia

159.238

759

706.470

283.258

152.233

1.301.958

1,567

21.766.711

7.741.220

59.814,18

168,19

8.505.348

2.194.008

10.699.356

16.246.568

80,14

15

Canada

298.634

348

313.122

443.455

125.197

1.180.756

1,421

34.030.589

9.984.670

34.696,90

118,26

5.599.077

2.644.795

8.243.872

15.583.747

75,77

16

Sweden

78.114

3.587

571.158

107.970

255.396

1.016.225

1,223

9.088.728

450.295

111.811,58

2.256,80

160.885

154.604

315.489

611.180

1.662,73

17

Hong Kong, China

1.442

74

682.406

56.282

162.982

903.186

1,087

7.122.508

1.104

126.807,30

818.103,26

879.666

831.340

1.711.006

880.770

1.025,45

18

Austria

246.646

50.695

399.933

111.619

74.635

883.528

1,063

8.217.280

7.741.220

107.520,74

114,13

0

0

0

7.741.220

114,13

19

Norway

117.750

11.118

209.678

239.873

66.090

644.509

0,776

4.691.849

323.802

137.367,81

1.990,44

2.385.178

434.020

2.819.198

2.708.980

237,92

20

Denmark

65.298

395

406.259

95.460

59.493

626.905

0,754

5.529.888

43.094

113.366,67

14.547,38

2.551.238

495.657

3.046.895

2.594.332

241,64

21

Greece

258.781

139.908

160.031

21.974

2.632

583.326

0,702

10.760.136

131.957

54.211,77

4.420,58

505.572

81.451

587.023

637.529

914,98

22

Portugal

136.117

82.841

222.718

77.267

29.326

548.269

0,660

10.760.305

92.090

50.952,92

5.953,62

1.727.408

92.090

1.819.498

1.819.498

301,33

23

Russian Federation

35.120

12.761

157.483

253.015

80.193

538.572

0,648

138.739.892

17.098.242

3.881,88

31,50

7.566.673

3.817.843

11.384.516

24.664.915

21,84

24

Finland

110.596

-19.438

298.402

66.551

61.917

518.028

0,623

5.259.250

338.145

98.498,46

1.531,97

87.171

85.109

172.280

425.316

1.217,98

25

Korea

54.262

34.921

196.498

106.029

6.267

397.977

0,479

49.004.031

120.538

8.121,31

3.301,67

300.851

225.215

526.066

421.389

944,44

26

Brazil

60.273

4.621

134.161

92.594

104.555

396.204

0,477

203.429.773

8.514.877

1.947,62

46,53

3.660.955

774.563

4.435.518

12.175.832

32,54

27

Poland

126.945

8.268

83.091

67.515

79.557

365.376

0,440

38.441.588

312.685

9.504,71

1.168,51

29.797

29.797

59.594

342.482

1.066,85

28

India

78.699

133

57.810

180.281

 

316.923

0,381

1.189.172.906

3.287.263

266,51

96,41

2.305.143

402.996

2.708.139

5.592.406

56,67

29

Turkey

85.835

12.147

90.520

115.409

5.725

309.636

0,373

78.785.548

783.562

3.930,11

395,16

261.654

56.093

317.747

1.045.216

296,24

30

Mexico

122.110

4.852

23.224

129.596

..

279.782

0,337

113.724.226

1.964.375

2.460,18

142,43

3.177.593

419.102

3.596.695

5.141.968

54,41

31

Hungary

75.186

5.475

51.975

28.274

71.589

232.499

0,280

9.976.062

93.028

23.305,69

2.499,24

0

0

0

93.028

2.499,24

32

Indonesia

114.887

13.222

16.149

78.784

 

223.042

0,268

245.613.043

1.904.569

908,10

117,11

6.159.032

2.039.381

8.198.413

8.063.601

27,66

33

Romania

32.907

15.413

33.915

34.871

26.429

143.535

0,173

21.904.551

238.391

6.552,75

602,10

23.627

19.303

42.930

262.018

547,81

34

Argentina

71.492

0

3.771

34.675

22.564

132.502

0,159

41.769.726

2.780.400

3.172,20

47,66

1.159.063

856.346

2.015.409

3.939.463

33,63

35

Iceland

4.503

2.482

1.565

103.125

12.799

124.474

0,150

311.058

103.000

400.163,31

1.208,49

751.345

108.015

859.360

854.345

145,70

36

Kazakhstan

3.976

2.548

18.632

42.740

56.212

124.108

0,149

15.522.373

2.724.900

7.995,43

45,55

0

0

0

2.724.900

45,55

37

Ukraine

25.324

9.769

27.477

54.314

6.494

123.378

0,148

45.134.707

603.550

2.733,55

204,42

147.318

79.142

226.460

750.868

164,31

38

Israel

28.282

14.027

33.739

32.503

3.857

112.408

0,135

7.473.052

20.770

15.041,78

5.412,04

26.352

3.745

30.097

47.122

2.385,47

39

Thailand

8.635

5.888

25.685

60.246

11.458

111.912

0,135

66.720.153

513.120

1.677,33

218,10

299.397

230.063

529.460

812.517

137,73

40

South Africa

40.967

819

22.987

26.247

18.346

109.366

0,132

49.004.031

1.219.090

2.231,78

89,71

1.535.538

156.337

1.691.875

2.754.628

39,70

41

Czech Republic

27.424

51

26.545

37.584

14.159

105.763

0,127

10.190.213

78.867

10.378,88

1.341,03

0

0

0

78.867

1.341,03

42

Chile

4.239

2.373

22.652

59.835

7.473

96.572

0,116

16.888.760

756.102

5.718,12

127,72

3.681.989

252.947

3.934.936

4.438.091

21,76

43

Malaysia

5.292

0

32.392

41.436

..

79.120

0,095

28.728.607

329.847

2.754,05

239,87

334.671

323.412

658.083

664.518

119,06

44

Slovak Republic

16.970

22.130

9.894

11.677

15.232

75.903

0,091

5.477.038

49.035

13.858,40

1.547,94

0

0

0

49.035

1.547,94

45

Colombia

30.580

1.245

9.253

27.788

69

68.935

0,083

44.725.543

1.138.910

1.541,29

60,53

808.158

53.691

861.849

1.947.068

35,40

46

Croatia

9.556

488

17.339

31.289

10.015

68.687

0,083

4.483.804

56.594

15.318,91

1.213,68

59.032

50.277

109.309

115.626

594,04

47

Philippines

36.310

1.513

7.864

14.279

1.458

61.424

0,074

101.833.938

300.000

603,18

204,75

1.590.780

272.921

1.863.701

1.890.780

32,49

48

Slovenia

15.512

3.171

21.534

13.933

7.074

61.224

0,074

2.000.092

20.273

30.610,59

3.019,98

220

220

440

20.493

2.987,56

49

Bulgaria

3.958

978

9.422

18.103

21.016

53.477

0,064

7.093.635

110.879

7.538,73

482,30

34.307

10.426

44.733

145.186

368,33

50

Malta

324

2.696

40.543

3.004

2.223

48.790

0,059

408.333

316

119.485,81

154.398,73

54.823

5.301

60.124

55.139

884,85

51

Peru

19.428

44

10.300

12.494

0

42.266

0,051

29.248.943

1.285.216

1.445,04

32,89

815.915

82.000

897.915

2.101.131

20,12

52

Latvia

9.023

36

20.135

8.461

4.412

42.067

0,051

2.204.708

64.589

19.080,53

651,30

28.452

27.772

56.224

93.041

452,13

53

Lithuania

12.196

522

12.083

4.841

6.200

35.842

0,043

3.535.547

65.300

10.137,61

548,88

7.031

7.031

14.062

72.331

495,53

54

Egypt

27.092

1.500

1.725

4.589

 

34.906

0,042

82.079.636

1.001.450

425,27

34,86

263.451

61.591

325.042

1.264.901

27,60

55

Belarus

12.000

1.401

6.981

11.835

884

33.101

0,040

9.577.552

207.600

3.456,10

159,45

0

0

0

207.600

159,45

56

Morocco

11.924

1.242

1.756

13.328

1.937

30.187

0,036

31.968.361

446.550

944,28

67,60

274.577

53.746

328.323

721.127

41,86

57

Estonia

1.162

346

10.867

7.197

4.645

24.217

0,029

1.282.963

45.228

18.875,84

535,44

36.992

36.992

73.984

82.220

294,54

58

Tunisia

10.851

590

4.945

6.706

0

23.092

0,028

10.629.186

163.610

2.172,51

141,14

101.857

67.126

168.983

265.467

86,99

59

Jordan

5.441

1.147

9.555

1.315

0

17.458

0,021

6.508.271

89.342

2.682,43

195,41

166

59

225

89.508

195,04

60

Ecuador

8.557

466

102

3.962

1.233

14.320

0,017

15.007.343

283.561

954,20

50,50

1.077.231

41.034

1.118.265

1.360.792

10,52

61

Uruguay

11.383

927

0

1.639

0

13.949

0,017

3.308.535

176.215

4.216,07

79,16

142.166

75.327

217.493

318.381

43,81

62

El Salvador

6.342

419

523

3.237

1.402

11.923

0,014

6.071.774

21.041

1.963,68

566,66

90.962

16.852

107.814

112.003

106,45

63

Georgia

3.581

896

1.821

1.760

2.439

10.497

0,013

4.585.874

69.700

2.288,99

150,60

21.946

3.243

25.189

91.646

114,54

64

Costa Rica

1.800

307

1.487

4.642

1.002

9.238

0,011

4.576.562

51.100

2.018,55

180,78

574.725

19.585

594.310

625.825

14,76

65

Armenia

2.877

717

1.360

1.161

850

6.965

0,008

2.967.975

29.743

2.346,72

234,17

0

0

0

29.743

234,17

66

Moldova

1.174

265

450

2.238

929

5.056

0,006

4.314.377

33.851

1.171,90

149,36

0

0

0

33.851

149,36

 

Total

17.784.807

1.873.850

33.098.798

21.802.385

8.529.858

83.089.698

100,000

4.161.093.342

92.771.598

19.968,24

895,64

 

 

 

214.500.160

387,36

Πίνακας Ι{α}: Στατιστική μελέτη κρατικών χρεών (όσες και όπως αναφέρονται στη Παγκόσμια Τράπεζα)

Πηγή: Στήλες [2] – [7] στην ιστοσελίδα hhtp://web.worldbank.org από το στατιστικό πίνακα Gross External Debt Position by Sector (6/2011).

Στήλες [10] – [11] από CIA-World Fact Book.

Στήλες [14] – [16] από Wikipedia.βασιζόμενο στην ιστοσελίδα www.Seaaroundus.org.

Επεξεργασία: Βασίλης Κυρατζόπουλος Στήλες [8] – [9], [12] – [13], [17] – [18]

Οι στήλες [3] – [8] αναφέρονται σε εκατομμύρια $ ΗΠΑ.

Α/Α

Χρέος ανά άτομο

[12]

Χρέος ανά τετ.μ.

(εδάφη + χωρικά ύδατα)

[13]

Ποσοστό χρέους ως προς το Συνολικό αναφερόμενο χρέος (66 χωρών) [9]

Σύνολο χρέους σε εκ.$ ΗΠΑ

[8]

Χρέος ανά τετ.μ.

(εδάφη + χωρικά ύδατα + Α.Ο.Ζ)

[18]

1

Luxembourg

4.264.093,92

Luxembourg

829.902,17

EURO Area

19,354

16.080.970

Luxembourg

829.902,17

2

Ireland

504.654,70

Hong Kong, China

818.103,26

United States

17,710

14.714.812

Belgium

41.172,23

3

Iceland

400.163,31

Malta

154.398,73

United Kingdom

11,838

9.836.421

Switzerland

32.618,09

4

Switzerland

176.228,26

Netherlands

63.920,42

France

6,779

5.632.683

Netherlands

13.579,09

5

Netherlands

157.621,23

Belgium

45.821,21

Germany

6,768

5.623.663

Germany

13.567,11

6

United Kingdom

156.884,82

United Kingdom

40.377,74

Japan

3,272

2.719.004

Ireland

4.904,94

7

Norway

137.367,81

Ireland

33.543,89

Italy

3,231

2.684.477

Italy

3.183,47

8

Belgium

134.097,02

Switzerland

32.618,09

Netherlands

3,196

2.655.446

Slovenia

2.987,56

9

Hong Kong, China

126.807,30

Germany

15.751,59

Spain

3,093

2.570.295

Hungary

2.499,24

10

Malta

119.485,81

Denmark

14.547,38

Ireland

2,837

2.357.230

Israel

2.385,47

11

Denmark

113.366,67

Italy

8.908,47

Luxembourg

2,583

2.146.127

Spain

1.664,05

12

Sweden

111.811,58

France

8.749,75

Belgium

1,684

1.398.830

Sweden

1.662,73

13

Austria

107.520,74

Japan

7.194,75

Switzerland

1,620

1.346.377

Slovak Republic

1.547,94

14

Finland

98.498,46

Portugal

5.953,62

Australia

1,567

1.301.958

United Kingdom

1.395,40

15

France

86.242,37

Israel

5.412,04

Canada

1,421

1.180.756

Czech Republic

1.341,03

16

Germany

69.025,85

Spain

5.085,97

Sweden

1,223

1.016.225

Finland

1.217,98

17

Australia

59.814,18

Greece

4.420,58

Hong Kong, China

1,087

903.186

Poland

1.066,85

18

Spain

54.973,95

EURO Area

3.718,33

Austria

1,063

883.528

Hong Kong, China

1.025,45

19

Greece

54.211,77

Korea

3.301,67

Norway

0,776

644.509

Korea

944,44

20

Portugal

50.952,92

Slovenia

3.019,98

Denmark

0,754

626.905

Greece

914,98

21

United States

46.977,35

Hungary

2.499,24

Greece

0,702

593.326

Malta

884,85

22

Italy

43.995,70

Sweden

2.256,80

Portugal

0,660

548.269

United States

694,83

23

Canada

34.696,90

Norway

1.990,44

Russian Federation

0,648

538.572

Croatia

594,04

24

EURO Area

32.659,19

Slovak Republic

1.547,94

Finland

0,623

518.028

Japan

559,78

25

Slovenia

30.610,59

Finland

1.531,97

Korea

0,479

397.977

Romania

547,81

26

Hungary

23.305,69

United States

1.497,44

Brazil

0,477

396.204

EURO Area

434,37

Πίνακας Ι{β} Αποτελέσματα και ταξινόμηση ως προς την επεξεργασία του Πίνακα Ι{α}

Σε Δολάρια ΗΠΑ. Αποτελέσματα από 6/2011

Επεξεργασία: Βασίλης Κυρατζόπουλος

Ας δούμε και τα του οίκου μας

Πριν εκφράσουμε την δική μας εκδοχή σ’ ότι αφορά τα ερωτήματα που θέσαμε, πρέπει να εξετάσουμε και τις δικές μας αδυναμίες. Πρέπει να δούμε πως διαμορφώθηκαν τα 583 δις $ ΗΠΑ χρέος, που το 49,1% ανήκει στο δημόσιο (Πίνακας {Ι}α στήλη[3]).

Ο δημόσιος τομέας της Ελλάδος ως προς τους επίσημους απολογισμούς του κράτους (Πίνακας {ΙΙ}α) παρουσίασε για τελευταία φορά κέρδη το 1993 (κοίτα Πίνακα {ΙΙ}α στήλη [4], οικονομικό έτος 1992). Δηλαδή μετά από το 1993 το δημόσιο για να ισοσκελίσει τα έξοδά του σταθερά και συνέχεια προσφεύγει σε δανεισμό. Απ’ ότι βλέπουμε στον Πίνακα {ΙΙ}α από το 1994 μέχρι και το 2007 το δημόσιο κάθε έτος δανείζεται από 29 μέχρι 32 δις. Ευρώ. Βέβαια έχουμε μία περίεργη ανάκαμψη στα έτη 2000 – 2003, όπου είχαν σημειωθεί τα 13 παράνομα swaps, που είχαν οργανωθεί από τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας (παρέα με τους συμβούλους του) και τη Goldman Sachs’. Ο έλεγχος ξεφεύγει την περίοδο 2008 – 2010 (σύνολο 220,6 δις. Ευρώ, που ισοδυναμεί με το 34,33% του συνολικού δανεισμού). Η αλήθεια είναι ότι για να ισοσκελιστεί ο απολογισμός σε 18 έτη η χώρα δανείστηκε 642,4 δις. Ευρώ.

Αρχές της εν λόγω περιόδου, το εξωτερικό χρέος του δημοσίου ανέρχονταν σε 42,4 δις. Ευρώ και τέλος της περιόδου σε 298,8 δις. Ευρώ (Πίνακας {ΙΙ}β). Ακριβώς εδώ πρέπει να σημειώσουμε την αντίστοιχη διαφορά ανά τομέα. Ως προς τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας:

Period

General Gov/nt

[3]

Monetary Auth.

[4]

Banks

[5]

Other Sectors

[6]

Direct Inv. Inter

Company

[7]

Total

[8]

2003 – Q4

126.985

19.391

35.427

21.602

1.171

204.577

2008 – Q4

267.185

49.194

154.749

29.576

3.908

504.612

2011 – Q2

258.781

139.908

160.031

21.974

2.632

583.326

Πίνακας ΙΙΙ Σύγκριση, αύξησης χρέους ανά τομείς

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, δεδομένα σε εκατ. $ ΗΠΑ

Επεξεργασία: Βασίλης Κυρατζόπουλος

Από ότι βλέπουμε στον Πίνακα ΙΙΙ, όπου δεν αναμειγνύονται πολιτικά πρόσωπα, το χρέος ελαττώνεται ή/και παραμένει μικρό. Ενώ στην χώρα δεν σημειώνονται μεγάλες επενδύσεις, έχουμε μία ξέφρενη αύξηση χρέους στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στήλες [4] και [5]), που ή θα δικαιολογηθεί με τα Ολυμπιακά έργα ή προ παραγραφής πρέπει να επέμβει ο Οικονομικός Εισαγγελέας της χώρας.

Άρα πριν ανακοινωθεί η ΑΟΖ της Ελλάδας, πρέπει να διαφυλαχτούμε από τους αετονύχηδες και από τους μεσίτες, που κυκλοφορούν στα υψηλά (και ανώτατα) κλιμάκια της διοίκησης του κράτους. ΄Έτσι θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στο 0,7.% μερίδιο χρέους μας, χωρίς κανενός υποδείξεις.

Είναι φανερό ότι δεν βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση, αλλά σε κοινωνική και πνευματική!


 

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ Απολογισμού του Κράτους

[2]

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

[3]

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

[4]

ΔΡΧ

ΕΥΡΩ

ΔΡΧ

ΕΥΡΩ

1992

2176-30/12/1993 ΦΕΚ Α-215

11.965.245.810.741,00

35.114.441.117,36

-26.573.046,00

-77.983.,99

1993

2276-29/12/1994 ΦΕΚ Α’-239

5.720.139.635.170,00

16.786.910.154,57

10.314.465.018.041,00

30.269.890.001,59

1994

2368-29/12/1995 ΦΕΚ Α-262

6.689.142.791.496,00

19.630.646.490,08

11.385.066.023.884,00

33.411.785.836,78

1995

2449-31/12/1996 ΦΕΚ Α-280

7.779.539.170.994,00

22.830.635.864,99

11.008.803.544.514,00

32.307.567.261,96

1996

2559-30/12/1997 ΦΕΚ Α’-274

8.497.818.026.653,00

24.938.570.877,93

12.388.645.726.472,00

36.356.994.061,55

1997

2674-31/12/1998 ΦΕΚ Α-294

10.106.996.838.239,00

29.661.032.540,69

12.283.968.280.509,00

36.049.796.861,36

1998

2780-30/12/1999 ΦΕΚ Α-297

11.386.435.670.286,00

33.415.805.342,00

9.991.581.270.043,00

29.322.322.142,46

1999

2876-29/12/2000 ΦΕΚ Α-288

12.843.023.628.765,00

37.690.458.191,53

8.409.977.051.717,00

24.680.783.717,44

2000

2979-31/12/2001ΦΕΚ Α-298

14.666.692.536.099,00

43.042.384.552,01

6.936.055.116.816,00

20.355.260.797,70

2001

3167-2/7/2003 ΦΕΚ Α-179

16.603.443.571.737,00

48.726.173.358,00

3.992.605.000.777,00

11.717.109.319,96

2002

3285-16/11/2004 ΦΕΚ Α-220

15.142.253.023.166,60

44.438.013.274,15

8.418.897.922.639,54

24.706.963.822,86

2003

3415-22/11/2005 ΦΕΚ Α-284

15.773.296.236.767,20

46.289.937.598,73

10.448.213.867.171,10

30.662.403.131,83

2004

3509-16/11/2006 ΦΕΚ Α-250

16.772.206.572.570,80

49.221.442.619,43

13.376.757.897.717,20

39.256.809.677,82

2005

3611-23/11/2007 ΦΕΚ Α-261

17.194.670.716.751,90

50.461.249.352,17

13.621.804.702.688,30

39.975.949.237,53

2006

3720-26/11/2008 ΦΕΚ Α-242

18.868.822.903.264,80

55.374.388.564,24

11.158.843.839.144,10

32.747.890.943,93

2007

3809-11/12/2009 ΦΕΚ Α-228

19.987.623.593.845,10

58.657.736.152,15

19.600.337.878.431,00

57.521.167.654,97

2008

3829-25/2/2010 ΦΕΚ Α-32

21.072.844.431.985,10

61.842.536.851,02

22.172.656.581.308,20

65.070.158.712,57

2009

3930-10/3/2011 ΦΕΚ Α-47

19.715.193.580.049,40

57.858.235.011,15

33.388.239.184.602,50

97.984.561.070,00

 

Σύνολο

250.785.388.738.581,00

735.980.597.912,20

218.896.918.906.475,00

642.397.414.252,31

Πίνακας ΙΙ{α}: Απολογισμός του Κράτους και δανεισμός προς κάλυψη εξόδων (στήλη [4])

Πηγή: Εθνικό τυπογραφείο

Επεξεργασία: Βασίλης Κυρατζόπουλος

 

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ Ισολογισμού του Κράτους

[5]

Δημόσιο Χρέος

[6]

Ετήσια Προσαύξηση

[7]

 

ΔΡΧ

Ευρώ

ΔΡΧ

Ευρώ

1992

2177-30/12/1993 -ΦΕΚ Α’ 215

14.443.590.545.132,00

42.387.646.500,75

 

 

1993

2277-29/12/1994-ΦΕΚ Α’ 239

20.553.110.022.955,00

60.317.270.793,71

6.109.519.477.823,00

17.929.624.292,75

1994

2369-29/12/1995-ΦΕΚ Α-262

24.108.966.769.445,00

70.752.653.762,13

3.555.856.746.490,00

10.435.382.968,42

1995

2450-31/12/1996-ΦΕΚ Α-281

27.905.346.411.850,00

81.893.899.961,41

3.796.379.642.405,00

11.141.246.199,28

1996

2560-30/12/1997-ΦΕΚ Α’-275

36.246.173.190.500,00

106.371.748.174,62

8.340.826.778.650,00

24.477.848.213,21

1997

2675-31/12/1998-ΦΕΚ Α-295

39.039.818.911.731,00

114.570.268.266,27

2.793.645.721.231,00

8.198.520.091,65

1998

2781-30/12/1999-ΦΕΚ Α-298

41.552.067.402.686,00

121.942.971.101,06

2.512.248.490.955,00

7.372.702.834,79

1999

2877-29/12/2000-ΦΕΚ Α-289

44.117.185.819.691,00

129.470.831.459,11

2.565.118.417.005,00

7.527.860.258,05

2000

2980-31/12/2001-ΦΕΚ Α-299

47.512.362.451.775,00

139.434.666.036,02

3.395.176.632.084,00

9.963.834.576,92

2001

3168-2/7/2003-ΦΕΚ Α-180

49.930.904.948.459,00

146.532.369.621,30

2.418.542.496.684,00

7.097.703.585,28

2002

3286-16/11/2004-ΦΕΚ Α-221

53.671.024.561.237,40

157.508.509.350,66

3.740.119.612.778,40

10.976.139.729,36

2003

3416-22/11/2005-ΦΕΚ Α-285

58.378.389.903.807,10

171.323.227.890,85

4.707.365.342.569,74

13.814.718.540,19

2004

3510-16/11/2006-ΦΕΚ Α-251

67.410.853.561.633,50

197.830.824.832,38

9.032.463.657.826,34

26.507.596.941,53

2005

3612-23/11/2007-ΦΕΚ Α-262

72.968.899.388.020,30

214.142.037.822,51

5.558.045.826.386,80

16.311.212.990,13

2006

 

76.739.450.572.181,80

225.207.485.171,48

3.770.551.184.161,53

11.065.447.348,97

2007

3810-11/12/2009-ΦΕΚ Α-229

81.712.352.360.971,30

239.801.474.280,18

4.972.901.788.789,52

14.593.989.108,70

2008

3830-25/2/2010-ΦΕΚ Α-33

89.381.569.796.960,50

262.308.348.633,78

7.669.217.435.989,20

22.506.874.353,60

2009

3931-10/3/2011-ΦΕΚ Α-48

101.829.594.840.698,00

298.839.603.347,61

12.448.025.043.737,69

36.531.254.713,83

Πίνακας ΙΙ{β}: Γήρανση Δημόσιου Χρέους όπως ανακοινώνει το Ελληνικό Κράτος

Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο

Επεξεργασία: Βασίλης Κυρατζόπουλος

 


Ελλάδα, αποδιοπομπαίος τράγος;

Μετά από προσεκτική μελέτη των αριθμών, διαπιστώνουμε το κοινό μυστικό όλων των συνετών ανθρώπων, ότι μία ολιγοπωλιακή χώρα, που έχει το 0,7% του εγγεγραμμένου χρέους στην Παγκόσμια Τράπεζα, με μεγάλες δυνατότητες (όπως, ναυτιλία, ανεκμετάλλευτα πλούτη σε ΑΟΖ και με πάρα πολλά τουριστικά θέρετρα) δεν είναι δυνατόν ούτε να πτωχεύσει αλλά και σε όσο δυσμενή θέση και αν βρεθεί, δεν μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Άρα μένει το ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα;

Θα απαντήσουμε με διάφορα σενάρια (έστω και συνομωσίες). Όπως:

Α)Να χρησιμοποιηθεί ως δειγματικός χώρος (μοντέλο) προς αντιμετώπιση της προκείμενης Ευρωπαϊκής ύφεσης: Εφόσον η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται σε τρεις πυλώνες παροχής υπηρεσιών (τουρισμός, ναυτιλία, τράπεζες), ως προς την παραγωγή της δεν αντιπροσωπεύει την βιομηχανοποιημένη Ευρώπη. Από την άλλη κάθε μέτρο που λαμβάνεται για να ελαττωθεί η καταναλωτική πίστη (μείωση μισθών, αύξηση φόρων) βραχυπρόθεσμα σε ολιγοπωλιακή αγορά δεν επηρεάζει τις τιμές. Άρα δεν είναι δυνατό το δείγμα Ελληνική επικράτεια να αντιπροσωπεύει την Ε.Ε.

Β)Να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Με διάφορες συμβάσεις (όπως EUREKA, Μεσοπρόθεσμο κ.τ.λ.), οι εκποιημένες δημόσιες αξίες της Ελλάδος για εύλογο χρονικό διάστημα που βολεύει τους τραπεζίτες να παραχωρηθούν ως ενέχυρα σε τράπεζες.. Ειδικά σε Αγγλικές, Γαλλικές, Γερμανικές, Ισπανικές ή Ολλανδικές, που το Τραπεζικό τους σύστημα επιβαρύνει το μεγαλύτερο τμήμα των χρεών τους (κοίτα Πίνακα {Ι}α στήλη [5]). Τα ομόλογα, που διαθέτουν οι εν λόγω τράπεζες (μέσω CDO’s ή μέσω συμβάσεων κουρέματος) θα χρησιμοποιηθούν ως δούρειος ίππος, για να μας πάνε στα Αγγλικά Δικαστήρια (όπως αποδεχτήκαμε με το Μεσοπρόθεσμο) τα οποία θα ενεχυριάσουν υπέρ των ξένων τραπεζών τα Ελληνικά δημόσια πλούτη.

Γ) Εκμετάλλευση της ΑΟΖ από τρίτους: Εφόσον δεν έχουμε δηλώσει ακόμα ότι διαθέτουμε, οι Ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Φινλανδία (χώρες που ακούγονται συχνά να μας ζητούν εγγυήσεις), διαθέτουν ελάχιστη ΑΟΖ έναντι της Γαλλίας, Αγγλίας ακόμα και Ιρλανδίας (κοίτα Πίνακα {Ι}α στήλη [14]) να θέλουν να εκμεταλλευθούν την «αδυναμία» μας και να υφαρπάξουν την εκμετάλλευση της Ελληνικής ΑΟΖ. Το ζήτημα θα εμφανιστεί και ως ειρηνική διαδικασία ως προς την Τουρκία, αλλά και θα εμποδίσει την κάθοδο της Ρωσίας στην Μεσόγειο.

Δ) Μεταφορά προτεκτοράτου, από μία σφαίρα σ’ άλλη: Με την λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και με την έλευση Στρατιωτικού Κατεστημένου στην Ελλάδα (επταετία), η χώρα μας είχε υπογράψει πολλές συμβάσεις με εταιρίες των ΗΠΑ και παραχωρήσαμε πολλά δικαιώματα υπέρ των πολυεθνικών εταιριών που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Μετά από το τραπεζικό σκάνδαλο του 2008, που ξεκινά από την δεκαετία του 1990 στις ΗΠΑ, διαπιστώθηκε ότι πολλές Ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν επενδύσει στα αμφίβολα χρηματοπιστωτικά προϊόντα των ΗΠΑ (κοίτα σημείωση [2]). Η κεντρική κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεπέρασε το ζήτημα τυπώνοντας 1,4 τρις $ ΗΠΑ. Όμως αυτό προκάλεσε μεγάλους τριγμούς στις Ευρωπαϊκές τράπεζες. Έτσι τα οικονομικά κέντρα των ΗΠΑ αναγκάζονται να παραχωρήσουν τα προτερήματά τους στους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς κύκλους. Η χώρα μας απλώς ζει την εν λόγω μεταβίβαση. Τα «νέα αφεντικά» απλώς προσπαθούν να αναλάβουν «καθαρή αξία».

Επίλογος

Άλλα πολλά σενάρια μπορούν να γραφθούν. Εξ άλλου στα Ελληνικά bloq του διαδικτύου κυκλοφορούν άλλα τόσα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι ούτε οι εκβιασθέντες αντιπρόσωποί μας στην Βουλή γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα, αλλά ούτε εμείς οι ερευνητές έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στα κρατικά δεδομένα, όπως το Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει. Και η κυβερνητική κάστα συνεχίζει να μας παραμυθιάζει με τους θιασώτες των τηλεοπτικών παραθύρων.

Την περίοδο, που επεξεργαζόμουν τα δεδομένα του παρόντος άρθρου, έμαθα και τον χαμό του Νεοκλή Σαρή. Όπως θα τόνιζε και ο αείμνηστος, αυτοί που «πουλούν την πατρίδα» με αυτούς «που πουλούν πατρίδα» εάν συνεργάζονται στην διοίκηση του δημοσίου υπό την επίβλεψη του «μεσάζοντα της παγκόσμιας μεσιτικής ένωσης», είναι πολύ δύσκολο να αντλήσουμε πρωτογενείς πληροφορίες από τον κρατικό μηχανισμό.

Όμως μετά από την απώλεια του Νεοκλή Σαρή, θεωρώ καθήκον μου να επιστρέψω στην συγγραφική μου θεματολογία, για να συνεχιστεί το έργο δημοσίευσης των πραγματικών διαστάσεων των ελληνοτουρκικών σχέσεων (μελέτη «ποινικών μητρώων», όπως θα έλεγε ο εκλιπών). Εξ άλλου τους τελευταίους μήνες που ασχολούμαστε τόσο έντονα με τα φανταστικά και μη σενάρια, έχουν γίνει πάρα πολλά στην απέναντι όχθη και όπως αναμένονταν, κάποιοι κύκλοι μερίμνησαν να μείνουν μακριά από την επικαιρότητα.

Σημειώσεις

[1] Μερκοζί, ο Ευρωπαϊκός Τύπος ονόμασε τις προτάσεις που κατατίθονταν στις Υπουργικές Συνδιασκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που είχαν οι Μέρκερ και Σαρκοζί το καλοκαίρι του 2011.

[2] Για το θέμα αυτό κοίτα άρθρο του Β. Κυρατζόπουλου, «Οι εξολοθρευτές της νέας τάξης πραγμάτων» [στο έντυπο Πολίτης τευχ. 532 και ηλεκτρονικά μέσα Αντίβαρο 22/7/2011 (www.antibaro.gr/node/3239), Ελεύθερη Ζώνη 23/7/2011 (www.elzoni.gr/html/ent/795/ent.11795.asp). Επίσης στο άρθρο Β. Κυρατζόπουλος «Το τελευταίο άσμα» Ελεύθερη Ζώνη 19-20/11/2011 (www.elzoni/html/ent/234/ent.15234.asp).

[3] Η Παγκόσμια Τράπεζα, που εδρεύει στο Washington DC, απαριθμεί 187 κράτη μέλη. Σήμερα δραστηριοποιούνται πέντε υποτμήματα, το καθένα με διαφορετικά μέλη και σκοπό. Το κεντρικό τμήμα IBRD συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Ιδρύματος. Στα όργανα αποφάσεων οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα ΒΕΤΟ και κατέχουν το 16,4% των ψήφων. Οι υπόλοιπες χώρες εμφανίζονται ως: Ιαπωνία 7,9%, Γερμανία 4,5%, Ηνωμένο Βασίλειο 4,3%, Γαλλία 4,3% και οι υπόλοιπες 182 χώρες το 62,6%. Οι αποφάσεις επικυρώνονται μόνο με την συγκατάθεση του 85% των ψήφων. Σήμερα προεδρεύει ο τέως αναπληρωματικός Γραμματέας των ΗΠΑ και τέως πρόεδρος της Goldman Sachs’ Robert Zoellick. (κοίτα en.wikipedia.org).

[4] Εάν αφαιρεθούν τα τιμολόγια ΔΕΚΟ, το υπόλοιπο της ελάχιστης κανονικής σύνταξης ως προς την προμήθεια θερμίδων και βιταμινών ανά ημέρα (από την αγορά) αγγίζει το κατώτερο δυνατό όριο για επιβίωση.