Από μία μόνο μικρή τράπεζα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος δόθηκαν, το 2010, συνολικά 470 εκατ. ευρώ σε υπεράκτιες εταιρείες, που αντιστοιχούν στο 24% του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της, αναφέρει έκθεση ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις χορηγήσεις της Proton, που έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Οι εταιρείες αυτές, λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων στην πλειοψηφία τους και γνώσης του πραγματικού δικαιούχου σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούνται κατ’ εξοχήν υψηλού κινδύνου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος μάλιστα παραθέτει στο σχετικό της πόρισμα συνημμένο πίνακα με τίτλο «Πελάτες χωρίς γνωστοποίηση της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων φυσικών προσώπων από την Τράπεζα», όπου απεικονίζονται τέσσερις εταιρείες, που πήραν μέρος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και η εταιρεία WGR Worldwide Investments (μητρική της Alapis), που αργότερα η ελεγχόμενη τράπεζα εμφάνισε ότι συνδεόταν με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Αλλά και στις χρηματοδοτήσεις υπολοίπου οι υπεράκτιες εταιρείες, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, αντλούν ένα σημαντικό κομμάτι, της τάξης των 357 εκατ. ή το 18,3% του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο χρονικός ορίζοντας της αποπληρωμής είναι εξαιρετικά μεγάλος με αυξημένο κεφάλαιο πληρωτέο στη λήξη μέχρι και στο 100%, ενώ υφίσταται ακόμα και δυνατότητα παράτασης της λήξης των δανείων από τη στιγμή της έγκρισης (π.χ. Aussum 2010 Series Holdings, Auriflex Institutional Holdings, Trapezium Corporate Holdings). Για τις ίδιες εταιρείες, αλλά και για τη Saines Holdings, της οποίας, όμως, ο τελικός δικαιούχος είναι γνωστός στην Τράπεζα που δανείζει, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι «απαγορεύεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρειών διαχειρίσεως κεφαλαίων για αγορά τίτλων».

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι μία από τις εταιρείες, των οποίων δεν κατονομάζεται το φυσικό πρόσωπο δικαιούχος (Βουκολέων Holdings), έδωσε ανεπαρκείς πληροφορίες, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι η συναλλαγή της με τρεις από τις υπεράκτιες εταιρείες (Aussum, Auriflex, Trapezium) «ενδεχομένως να υποδηλώνει ξέπλυμα χρήματος».

Πάντως, στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Proton επισημαίνεται ότι η σχέση του βασικού μετόχου της Τράπεζας κ. Λαυρεντιάδη με την εταιρεία Sciens International -που συνδέεται με τις τρεις από τις υπεράκτιες εταιρείες- είχε αρχίσει από τον Μάρτιο του 2010, όταν αγόρασε 5,2 εκατ. μετοχές της. Αργότερα τον Δεκέμβριο του 2010, λίγο πριν από τη λήξη του χρόνου, μία θυγατρική της εταιρείας Sciens πήρε δάνειο 35 εκατ. ευρώ χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της επικείμενης επένδυσης και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως γράφει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων χρησιμοποιήθηκε για την αγορά δύο ακινήτων του ομίλου Alapis. Οι πωλήτριες εταιρείες στη συνέχεια έγιναν μισθώτριες των ακινήτων.

Εξετάζοντας ενδελεχέστερα τους όρους δανειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, σε μια χρονιά με περιορισμένη κατά τα άλλα πιστωτική επέκταση, η εποπτική αρχή επισημαίνει ότι εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις με ενέχυρο μετοχές για τις οποίες δεν τέθηκε συγκεκριμένο ποσοστό κάλυψης και ελάχιστο περιθώριο ασφαλείας – margin call. Οταν το ποσοστό αυτό προσεγγισθεί λόγω πτώσης της τιμής των ενεχυριασμένων τίτλων, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί το κάλυμμα (collateral). Mάλιστα, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι στην περίπτωση των εταιρειών WGR Global Investments και WGR Universal Investments, η κάλυψη των χρηματοδοτήσεων των πιστούχων είχε κατέλθει στο 10,5% έναντι του προβλεπόμενου 175%, ενώ μια σειρά άλλων πιστούχων κυμαινόταν από 80-110%.

Η ΤτΕ ελέγχει στο πόρισμά της και τις ελεγκτικές εταιρείες BDO και KPMG για τις οποίες κρίνει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ προσώπων που είχαν ελεγκτικά καθήκοντα στον όμιλο του βασικού μετόχου της Proton, Λ. Λαυρεντιάδη, και δανείων που έλαβαν -με ενισχυμένο κάλυμμα στη μία περίπτωση- από την Τράπεζα Ρroton. Στη δεύτερη περίπτωση, ο έλεγχος αφορά ασυμβίβαστο συμβουλευτικών υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, στέλεχος της εταιρείας και χρηματοδότησής του από την Τράπεζα. Τα ερωτήματα του ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για περαιτέρω έλεγχο.