Επικαλούμενο συνταγματικές ελευθερίες το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας καταργεί πλήρως τον όρο “εθνικότητα¨ή τον όρο “σύμφωνα με την εθνικότητα των γονέων” από τις ληξιαρχικές πράξεις.

Ουσιαστικά στα έγγραφα “Περί οικογενειακής κατάστασης” δεν θα υπάρχει καμία σχετική αναφορά πέρα απ’ την υπηκοότητα, το ονοματεπώνυμο και τον τόπο καταγωγής. 

Το Δικαστήριο θεωρεί ότι ο όρος “εθνικότητα”, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 / 1 και 8, ο όρος “εθνικότητα, σύμφωνα με την εθνικότητα των γονέων”, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 / 2, γράμμα “e”, και το άρθρο 58 του Αστικού Κώδικα κατάστασης, παραβιάζουν την αρχή της ασφάλειας δικαίου και είναι αντίθετες προς τα άρθρα 20 και 35 του Συντάγματος”

Η απόφαση, η οποία είναι τελική και θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ήδη η απόφαση έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Μετά την απόφαση αυτή ουσιαστικά στην Αλβανία καταργούνται οι εθνικότητες. Στα έγγραφα δεν θα υπάρχει αλβανική, ελληνική ή όποια άλλη εθνική καταγωγή και άρα καμία ομάδα ατόμων δεν μπορεί να αποδείξει ή να διεκδικήσει αναγνώριση εθνικής μειονότητας.

Στην περίπτωση μάλιστα της ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο το ήδη θολό τοπίο γίνεται ακόμη πιο άσχημο.

Οι Βορειοηπειρώτες ουσιαστικά από το 1945 δεν έχουν κανένα έγγραφο που να αναφέρεται στην ελληνική εθνικότητά τους. 

Το καθεστώς επέβαλε μια σιωπηρή διαγραφή της ελληνικής εθνικότητας και ουσιαστικά είχε αφήσει μονάχα ένα μικρό παράθυρο αφήνοντας όρους όπως “εθνικότητα, σύμφωνα με την εθνικότητα των γονέων”.

Πλέον και τα παράθυρα αυτά κλείνουν. Επισήμως εθνικότητα δεν θα αναφέρεται. Η ελληνική μειονότητα είναι ανάστατη καθώς όλοι πιστεύουν πως πρόκειται για μια απόφαση που θα αποτελέσει αν όχι άμεσα, σίγουρα κάποια στιγμή στο μέλλον εμπόδιο στον αυτοπροσδιορισμό τους ως Ελλήνων.

Πηγή : www.newsit.gr