Διαβαστε να φριξετε…

Κατηγορία: κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας από καθηγητή.
Απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου στο οποίο παραπέμφθηκε: προσωρινή παύση 6 μηνών!
Κατηγορία: απόπειρα βιασμού από καθηγητή.
Απόφαση πειθαρχικού: βαθμολογικός υποβιβασμός!
Κατηγορία: κατοχή ναρκωτικών.
Απόφαση: πρόστιμο 30 ημερών!
Κατηγορία: Πορνεία από καθηγήτρια!
Απόφαση: δεν υπάρχει, διότι περιμένουν να συνέλθει από «ψυχωσική συνδρομή»…

Η κωλυσιεργία, οι αποφάσεις ατιμωρησίας που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί από τα πειθαρχικά συμβούλια σε υποθέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες υποθέσεις ασέλγειας εις βάρος μαθητών από εκπαιδευτικούς σε Αθήνα και Κρήτη, οδήγησαν την υπουργό Παιδείας σε άμεση παρέμβαση.

Με δύο κινήσεις η Αννα Διαμαντοπούλου επιχειρεί να αλλάξει τα πάντα στο επίπεδο της πειθαρχικής μεταχείρισης των εκπαιδευτικών, ώστε να μην αντανακλούν σε έναν ολόκληρο κλάδο έντιμων και σκληρά εργαζόμενων ανθρώπων οι παρανομίες μιας ελάχιστης μειοψηφίας.

Στο σχέδιο νόμου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, που θα προωθηθεί σύντομα στη Βουλή, προτείνει (άρθρο 6) την αντικατάσταση των σημερινών πειθαρχικών συμβουλίων – που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να δικάσουν συναδέλφους τους – από νέα, στα οποία θα συμμετέχουν δύο δικαστικοί ή υπάλληλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δύο ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν εντάσσονται στο υπουργείο Παιδείας και μόνο ένας εκπαιδευτικός, ώστε να διασφαλιστεί η ουδετερότητα της κρίσης και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Παράλληλα, με επιστολή της προς τα σημερινά πειθαρχικά όργανα των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, ζητά την άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση των υποθέσεων αναξιοπρεπούς και ανάρμοστης συμπεριφοράς εκπαιδευτικών. Η υπουργός τονίζει ότι συμπεριφορές επίορκων εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όταν έχουν θύματα αθώες παιδικές ψυχές, δεν μπορεί να μένουν ατιμώρητες εξαιτίας νομικίστικων και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Μάλιστα, η κ. Διαμαντοπούλου ζητά εντός 15 ημερών πλήρη ενημέρωση για όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ιστορικό τους, καθώς και τους λόγους που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές έρευνες.

Αιτία γι’ αυτή την παρέμβαση της υπουργού είναι ότι τουλάχιστον την τελευταία διετία, πολλές αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων των εκπαιδευτικών είτε καθυστερούν υπερβολικά να εκδικαστούν, είτε θεωρούνται τόσο επιεικείς ώστε η ίδια τις αναπέμπει στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, σε ποσοστό που ξεπερνά το… 85%!

ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΗΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ
Διώκεται για πορνεία

Η απόφαση εκκρεμεί

Στο Περιφερειακο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Χανίων εκκρεμεί (από τον Απρίλιο) η υπόθεση της Ι., εκπαιδευτικού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εις βάρος της οποίας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πορνεία. Το αρμόδιο Συμβούλιο δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, λόγω των αναρρωτικών αδειών που παίρνει η εκπαιδευτικός για λόγους ψυχικής υγείας (χρόνια ψυχωσική συνδρομή). Η Ι. παραπέμφθηκε ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ικανότητά της να ασκεί τα καθήκοντά της ως εκπαιδευτικός.

Για πορνογραφία
Παύση έξι μηνών

Στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας εκδικάστηκε η πειθαρχική υπόθεση του Ξ., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ…, για χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή για υπάλληλο διαγωγή εκτός υπηρεσίας, και συγκεκριμένα για κατοχή αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας, και του επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης 6 μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών. Η υπόθεση εκκρεμεί έπειτα από ένσταση της υπουργού Παιδείας ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΥΠΕΣ. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη.

Η απόφαση εκκρεμεί
Στο ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου εκδικάστηκε η πειθαρχική υπόθεση του Κ., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ … του ΓΕΛ … για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς για υπάλληλο διαγωγής εκτός υπηρεσίας και του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, επειδή του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση του άρθρου 348, παρ.1 του ΠΚ(ήταν μεταξύ των χρηστών που κατείχαν και διέδιδαν σε χρήστες του Διαδικτύου βίντεο με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων). Η υπόθεση κατόπιν ενστάσεως που υπέβαλε ο εκπαιδευτικός κατά της απόφασης του ΠΥΣΔΕ Ρεθύμνου εκκρεμεί ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΥΠΕΣ (υπουργείου Εσωτερικών.

Για παράβαση καθήκοντος

Τον αθώωσαν

Στο ΠΥΣΔΕ Αρτας ο Π., εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ… είχε παραπεμφθεί υπό την ιδιότητά του ως γραμματέας εξεταστικών επιτροπών για τη διενέργεια των πτυχιακών εξετάσεων σε ιδιωτικό ΤΕΕ, για τα πειθαρχικά παραπτώματα α) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής. Το ΠΥΣΔΕ Αρτας αποφάσισε τελικά ότι δεν στοιχειοθετήθηκαν τα παραπάνω παραπτώματα, αλλά στοιχειοθετήθηκε το πειθαρχικό παράπτωμα της αμέλειας, καθώς και της ατελούς ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης καθήκοντος και τον αθώωσε. Επειδή όμως κατά του Π. έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού και κατά μόνας από υπαίτιους που ενεργούν τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, εκ των οποίων σκόπευαν να προσπορίσουν στον εαυτό τους περιουσιακό όφελος υπερβαίνον το ποσό των 73.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ανωτέρω αποφάσεως. Κατά συνέπεια, επειδή η ποινική υπόθεσή του εκκρεμεί, το ΠΥΣΔΕ Αρτας λόγω αρμοδιότητας θα έπρεπε να θέσει τον εκπαιδευτικό σε δυνητική αργία, την οποία δεν έχει ακόμα εκτελέσει.

Για ναρκωτικά

Πρόστιμο 30 ημερών

Στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας εκδικάστηκε η πειθαρχική υπόθεση της Γ., εκπαιδευτικού γυμνασίου, για χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας και της επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του προστίμου τριάντα ημερών. Η υπόθεσή της εκκρεμεί κατόπιν ενστάσεως της υπουργού Παιδείας στο Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΕΣ. Εναντίον της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της κατοχής ναρκωτικών ουσιών σε ποσότητα που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις δικές της ανάγκες και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.

Για κλοπή

Της στέρησαν την προαγωγή

Στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης εκδικάστηκε η πειθαρχική υπόθεση της Μ., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ…, για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος από το οποίο απαλλάχθηκε και κηρύχθηκε ένοχη για το πειθαρχικό παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας, για το οποίο της επεβλήθη η πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή για δύο έτη. Η υπόθεση έπειτα από ένσταση της υπουργού Παιδείας εκκρεμεί ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΥΠΕΣ. Εναντίον της εκπαιδευτικού είχε ασκηθεί και ποινική δίωξη για κλοπή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση και για πλαστογραφία μετά χρήσης. Για την ποινική της υπόθεση δικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών.

Για εγκληματική αμέλεια 

Εγγραφη επίπληξη

Στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας εκδικάστηκε η πειθαρχική υπόθεση του Κ., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ … του … Γυμνασίου Λάρισας, στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αμέλειας και ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος που είχε ως συνέπεια τον θάνατο του μαθητή Μ. Ε. Η υπόθεση κατόπιν ενστάσεως της υπουργού Παιδείας εκκρεμεί ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού. Επίσης, ο αρμόδιος εισαγγελέας παρέπεμψε τον κατηγορούμενο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Για διαρροή θεμάτων

Η απόφαση εκκρεμεί

Στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης εκκρεμεί στο στάδιο της παραπομπής η πειθαρχική υπόθεση της Μ., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ…, για αμέλεια και ατελή εκπλήρωση του καθήκοντος, καθόσον δεν επέδειξε την απαιτούμενη εκ του νόμου και της θέσεώς της επιμέλεια να διαφυλάξει τη μυστικότητα των θεμάτων της Γεωμετρίας της Β’ Λυκείου στο ΓΕΛ… Διά της παραλείψεώς της αυτής έδωσε τη δυνατότητα σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητα και κινούνται στον χώρο της παραπαιδείας να αποκτήσουν πρόσβαση στα θέματα. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ολοκληρώθηκε, και η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα.

Για υπεξαίρεση

Δυνητική αργία

Στο Α’ ΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας εκκρεμεί η πειθαρχική υπόθεση του Π., διευθυντή Γυμνασίου, στο στάδιο της παραπομπής. Ο εκπαιδευτικός έχει τεθεί από το ανωτέρω Συμβούλιο σε δυνητική αργία επειδή εις βάρος του εκκρεμεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, αδίκημα το οποίο μπορεί να επιφέρει μέχρι και την έκπτωση από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός κατηγορείται ότι ως διαχειριστής σχολικής επιτροπής καταχράστηκε τα χρήματα του ταμείου της, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα τεχνάσματα, ενώ προέβη περαιτέρω και σε άλλες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Διενεργείται και δικαστική ανάκριση εις βάρος του.

Για απόπειρα βιασμού

Τον υποβίβασαν

Στο Ρέθυμνο εκτελέστηκε πειθαρχική ποινή υποβιβασμού από τον Α στον Β βαθμό για τον Χ., εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ… του Γυμνασίου… για απόπειρα βιασμού, μετά την εκδίκαση της ένστασης της υπουργού Παιδείας από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠΕΣ κατά πειθαρχικής απόφασης του ανωτέρω ΠΥΣΔΕ. Η ποινική του υπόθεση εκκρεμεί ακόμα στο Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου.

Για αποχή από την εργασία

Εγγραφη επίπληξη

Στο ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου εκδικάστηκε η πειθαρχική υπόθεση του Μ. του ΓΕΛ…. Στον εκπαιδευτικό επιβλήθηκε η ποινή της έγγραφης επίπληξης α) για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων του και β) για άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας. Κατά του εγκαλουμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία, επειδή κατηγορήθηκε ότι με την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας διακίνησης αγροκτηνοτροφικών προϊόντων απέκτησε, κατείχε και έκανε χρήση περιουσίας από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του (συνέταιροι στην ίδια εταιρεία), γνωρίζοντας ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα του συγκατηγορούμενού του, ήτοι από υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας, που τέλεσε ο συνέταιρός του, με την ιδιότητά του ως διευθυντή υποκαταστήματος της… Τράπεζας στην Κάρπαθο. Η υπόθεση κατόπιν ενστάσεως της υπουργού Παιδείας εκκρεμεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό.

Για ασέλγεια

Η απόφαση εκκρεμεί

Στο ΠΥΣΔΕ Γ’ Αθήνας εκκρεμεί στο στάδιο της παραπομπής η πειθαρχική υπόθεση του Χ., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ … ο οποίος ήταν αποσπασμένος μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2009-2010 σε σχολική μονάδα της Νέας Υόρκης. Η υπόθεση αφορά το παράπτωμα της ασέλγειας εις βάρος μαθήτριας για το οποίο συνελήφθη στη Ν. Υόρκη την 7η Ιουνίου 2010, προφυλακίστηκε, κατέβαλε χρηματική εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος.
ΤΑ ΝΕΑ