Σε δήλωσή του, που  παρουσιάστηκε στο κανάλι MTV, ο Robin O’Neil χαιρετίζει  την ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που δεσμεύει την Ελλάδα και επιτρέπει τα Σκόπια στην ένταξή τους στους διεθνούς οργανισμούς.

Ο O’Neil είπε ότι η απόφαση της Χάγης δεν αφορά  αυτό καθ’ εαυτό,  το ΝΑΤΟ , αλλά απευθύνεται σε όλες τις κυβερνήσεις των κρατών χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

«Είναι σαφές, για μένα, ότι η απόφαση για την εισδοχή νέων μελών, λαμβάνεται με ομοφωνία. Εάν η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με την απόφαση, τα άλλα κράτη θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε, βάσει της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και ότι είναι υποχρεωμένες  να μην αντιταχθούν  στην ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ και επομένως πρέπει να συνηγορήσουν στην ένταξη των Σκοπίων στη Συμμαχία ακόμη και στην περίπτωση  της συγκράτησης (άρνησης)  της Ελλάδας», δήλωσε ο Ο’Νάιλ.

Αναφερόμενος στη νέα ελληνική κυβέρνηση θα πει:

«Επί είκοσι χρόνια τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα αποφεύγουν να επιλύσουν  το ζήτημα αυτό, βάσει της τακτικής που ακολουθούν. Η υπερκομματική νέα κυβέρνηση της Ελλάδας έχει πλέον τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς μέσω των διαπραγματεύσεων, αυτών που επί είκοσι χρόνια η Ελλάδα αποφεύγει να πράξει», τονίζει ο Ο’Νάιλ.

Ο Βρετανός Robin O’Neil είναι ο πρώτος διαμεσολαβητής  της Σκοπιανο-ελληνικής διαφοράς, ο οποίος εξαιρέθηκε από το διαμεσολαβητικό του ρόλο,   λόγω της φιλο-σκοπιανής τοποθέτησής του.

Ο O’Neil τονίζει ότι  η Σκοπιανή πλευρά οφείλει να  συνεχίσει να ζητάει διαπραγματεύσεις καθ’ ον χρόνο η νέα ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την οικονομική  κρίση και δεν έχει τον ανάλογο χρόνο να μελετήσει την απόφαση της ετυμηγορίας της Χάγης, αλλά απλά αναμένει θετικές αλλαγές στο πεδίο των συνομιλιών.