Του Φώτου  Ια.  Φωτιάδη


Ο κ. Φώτος Φωτιάδης, πλαισιωμένος από τον Πρέσβη της Ιταλίας κ. Alfredo Bastianelli, τον Πρόεδρο της ΟΕΒ κ. Φίλιο Ζαχαριάδη, τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Κώστα Γεωργαλή και τον εκπρόσωπο του κ. Φειδία Πηλείδη, Προέδρου του ΚΕΒΕ, κ. Ανδρέα Ανδρέου, ομιλεί σε Διάσκεψη ΜΙΜΕ για την ορθή διαχείριση των υδρογονανθράκων μας, υποστηρίζοντας συνεκμετάλλευση τους με χώρες της ΕΕ με αντάλλαγμα στήριξη της ΕΕ για λύση του Κυπριακού δια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, μιας ιδεωδώς δημοκρατικής λύσης για όλους τους Κυπρίους. Και πρόσθεσε: «Με τη συμβολή δε και του πλούτου εκ των κοιτασμάτων μας Οα εξασφάλιζε στο λαό μας, Έλληνες, Τούρκους, Αρμένιους και Λατίνους μια ζωή ονειρεμένη».

Τα   Θεόπεμπτα  κοιτάσματα  μας
και  τα  μάτια  μας

Με όλο το σέβας προς τους Αρμοδίους
Λάθος  η μαζική αδειοδότηση  και
των  12  οικοπέδων  μας;

Η   ορθολογιστική    διαχείριση   τους
η  μόνη  ελπίδα   σωστής  λύσης και  του  Κυπριακού

Του Φώτου Ια. Φωτιάδη

Η   Κύπρος   «Χρυσή   Γέφυρα»
Ενεργειακός κόμβος διέλευσης προς την ΕΕ
των υδρογονανθράκων  της  Ανατολικής  Μεσογείου

 

H ευλογία του φυσικού μας πλούτου σε υδρογονάνθρακες είναι πλέον γεγονός.  Το επιβεβαιώνει  το ενδιαφέρον κολοσσών για αδειοδότηση οικοπέδων μας.

 

Η Κυβέρνηση μας, υπό την πίεση και της παραπληροφορημένης   κοινής γνώμης, προέβη στην   απόφαση   αδειοδότησης  και των 12 οικοπέδων μας προφανώς, για προστασία των κοιτασμάτων μας, ως απότοκο   των απειλών  της Τουρκίας.  Φαινομενικά η σκέψη είναι ορθή.

Όμως, μήπως θα έπρεπε να είχαμε διερευνήσει  αν  υπάρχει άλλος  τρόπος  εξασφάλισης  της προστασίας υπό συμφερότερους όρους για τα μακροπρόθεσμα εθνικά μας συμφέροντα; 

Εμείς λέμε  ναι, υπάρχει πράγματι  και είναι απείρως συμφερότερος. 


Ως υπεύθυνοι πολίτες  αισθανόμεθα ότι είναι  καθήκον  μας να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας για την απόφαση αυτή.  Πιστεύουμε ότι είναι σαφώς αρνητική για τη Κύπρο, διότι:

1.  Δεν διαθέτουμε την υποδομή να διαπραγματευθούμε αποτελεσματικά, με 12 ταυτόχρονα εταιρείες κολοσσούς που απασχολούν στρατιά ειδικών διαπραγματευτών  ώστε να διασφαλίσουμε τα  τεράστια    εθνικά μας συμφέροντα;  Μιλούμε για δισεκατομμύρια.

2.   Οι  έμμισθοι  ξένοι  σύμβουλοι    εμπειρογνώμονες καλοί και άγιοι, χρειαζόμαστε όμως και έμπειρους δικούς μας στις θέσεις κλειδιά  για να εξασφαλίσουμε   αμεροληψία, αντικειμενικότητα και τη μέγιστη δυνατή προστασία των εθνικών συμφερόντων μας κατά  τους  χειρισμούς.   Τα κοιτάσματα μας δεν θα επαναληφθούν.

Άρα έχουμε πρόβλημα από το πρώτο βήμα.

3.  Η κάθε Εταιρεία που θα διαθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ,  στο εγχείρημα της θα είναι φυσικό να επιδιώξει την αξιοποίηση των επενδύσεων της,  δια της άντλησης το ταχύτερο δυνατό, της μέγιστης δυνατής ποσότητας για ν’  αποσβέσει την επένδυση της  και  ν’ απολαύσει τα  κέρδη  της.   Η επίσπευση είναι άλλωστε υποχρέωση τους από το  συμβόλαιο  και αν  καθυστερήσουν  θα έχουν σοβαρές  ποινές.

4.  Όταν  και  τα   13  οικόπεδα μας  εργάζονται πυρετωδώς  ποιους εξειδικευμένους μηχανισμούς διαθέτουμε να  ασκούμε  επαρκή έλεγχο στις  καθημερινές  αντλήσεις,  την ποιότητα, τις χίλιες τεχνικές  λεπτομέρειες  και   τη διάθεση του προϊόντος αλλά και  τη διαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ από τις  εισπράξεις;   Τυχόν ανεπάρκεια μας και   κακοδιαχείριση θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα.  Από την άλλη   η υπερβολική προσφορά,  σύμφωνα  με τον «νόμο προσφοράς και  ζήτησης»,  θα μειώσει τις τιμές  σε βάρος μας. 

5.   Επιδίωξη μας θα είναι η κάθε  Εταιρεία ν’ απασχολεί  προσοντούχους Κυπρίους.  Θα είναι αδύνατο να εξευρεθεί επαρκής αριθμός καταρτισμένων Κυπρίων και για τις 13 Εταιρείες, οπότε   θ’  απασχολήσουν  ξένους  που   όχι μόνο  θα συνιστά   απώλεια για τη χώρα μας αλλά  και θα επαυξάνει την ανασφάλεια μας.

6.   Είναι γνωστό ότι οι πολυεθνικές  δεν έχουν αισθήματα, πίστη, πατρίδα.   Ο   Θεός  τους  είναι τα συμφέροντα τους.   Δεν έχει σημασία  γι’ αυτούς άν μακροπρόθεσμα ο συμβεβλημένος μαζί τους, θα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ,   η  Τουρκία ή άλλος. 

Άρα η  αδειοδότηση σε  πολυεθνικές δεν μπορεί αφ’ εαυτής  να προσφέρει  μακροπρόθεσμα προστασία και ασφάλεια για μας.   Το διεθνές  συμβόλαιο τούς εξασφαλίζει τα συμβατικά τους δικαιώματα.

7.   Τα κοινά συμφέροντα των πολυεθνικών,  μπορεί να τις οδηγήσουν  μια μέρα  σε  σύμπηξη κοινού μετώπου και  ν’ ασκήσουν ομαδικά  πίεση στη μικρή μας αδύναμη Κύπρο και να διεκδικήσουν αυθαίρετα  βελτίωση των όρων των συμβολαίων  σε βάρος  μας.     Ποιες δυνατότητες  μπορεί να έχει η Κύπρος ν’ αντιδράσει;  Ουδεμία.

8.   Η ταυτόχρονη άντληση από όλα τα κοιτάσματα μας θα φέρει φυσικά και ταχύτερη εξάντληση του εθνικού μας αυτού πλούτου, ο οποίος όμως, ανήκει πρωτίστως στις επερχόμενες γενιές.   Το παράδειγμα της Νορβηγίας είναι  φρόνιμο να το έχουμε ως οδηγό μας.  Να μη βιασθούμε να χαραμίσουμε στους ξένους τον πλούτο των παιδιών μας και να τον εξαντλήσουμε σε 15, 20, 30 χρόνια.    Να αναζητήσουμε και να βρούμε τη χρυσή τομή να τον διατηρήσουμε  σε βάθος χρόνου και αξιοποιώντας τον συντηρητικά να επαυξήσουμε τα  ωφελήματα του,  δια της δημιουργίας  π.χ.  σειράς βιομηχανιών με πρώτην ύλη τους υδρογονάνθρακες μας. Θα λύσουμε οριστικά  το οξύ πρόβλημα της ανεργίας που μας μαστίζει. 

Θα ανέβει το βιοτικό μας επίπεδο και ο λαός μας θ’ απολαμβάνει ευημερία.  Δεν θα κρεμόμαστε πλέον από τον αμφιβόλου σταθερότητος τουρισμό και τις μη ανταγωνιστικές μας μικροβιομηχανίες.  

9.   Η μαζική  άντληση θα φέρει και   συσσώρευση  δυσανάλογα μεγάλου,  για το μέγεθος της χώρας μας, πλούτου.  Τι θα τον κάνουμε;  Πώς  θα τον διαχειρισθούμε;  Ο μεγάλος πλούτος είναι  πολλές φορές,  κακός σύμβουλος.  Οδηγεί σε κακοδιαχείριση, σπατάλες και ίσως σε διαφθορά και υπάρχουν πολλά παραδείγματα προς αποφυγήν.   Όλα αυτά έχουμε ιερόν καθήκον,  να τα αποφύγουμε με κάθε τρόπο.  Να προστατεύσουμε ως κόρην οφθαλμού τον  πλούτον αυτό των παιδιών μας.

Θα είναι  σοφό  να διατηρήσουμε μεγάλο μέρος  του  φυσικού  μας πλούτου εκεί όπου βρίσκεται,  ως ασφάλεια για το μέλλον. Νέες γεωτρήσεις μόνο όταν έχουμε σχέδια για άμεση χρήση δια  περαιτέρω σωστή ανάπτυξη και όχι σπατάλες.   Μήπως είναι τυχαίο που οι ΗΠΑ, μια χώρα με κολοσσιαία  κοιτάσματα υδρογονανθράκων, κάνει την ελάχιστη  άντληση  των δικών της κοιτασμάτων  και προτιμά να καλύπτει τις σημερινές της ενεργειακές  ανάγκες  με εισαγωγές;  Βέβαια δεν εισηγούμαστε την μη αξιοποίηση των κοιτασμάτων  μας, αλλά να κινηθούμε μέσα σε λελογισμένα πλαίσια και ανάλογα με τις άμεσες αναπτυξιακές μας ανάγκες.Η   Χρυσή  Τομή


10.  Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Μέλος της ΕΕ και   μέσα στην αυλή  της.  Η ΕΕ  η ίδια διψά ενέργεια,  έχει επείγουσες ανάγκες  που αυξάνονται  με τον χρόνο.   Απόδειξη  είναι,  όπως  έχει πρόσφατα ανακοινωθεί  επίσημα, ότι  τα 27 κράτη μέλη  της ΕΕ  διαπραγματεύονται με το Αζερπαιζάν και το Τουρκμενιστάν για εξασφάλιση  φυσικού αερίου,  ως εναλλακτική πηγή προμήθειας για ν’ απεξαρτηθεί, όπως ελέχθη, η ΕΕ από τη Ρωσία  ως μοναδικό της προμηθευτή.  Κάτι που υποστηρίζουν ένθερμα και οι ΗΠΑ.

11.  Η ΕΕ είναι φυσικό ότι θα προτιμούσε  να προμηθεύεται φυσικό αέριο από ένα κράτος μέλος της που μπορεί να κάνει όλη  τη διαφορά.

12.   Από την άλλην η ΕΕ είναι η φυσική αγορά για τους  κυπριακούς υδρογονάνθρακες.   Και όλες  οι πολυεθνικές για την ΕΕ προορίζουν το αέριο μας.  Γιατί επομένως να μη πάμε εμείς κατ’ ευθείαν στον  φερέγγυον αγοραστή  και να χρησιμοποιήσουμε δαπανηρούς μεσάζοντες;

13.   Προς ενίσχυση της θέσης μας μπορούμε με ειδικές  συμφωνίες,   με τις γειτονικές μας χώρες,  της Α. Μεσογείου,  ό,που υπάρχει αμοιβαιότητα συμφερόντων,  και αξιοποιούντες τη θέση μας ως μέλος της ΕΕ,   να διανοίξουμε  λαμπρές προοπτικές.   Η Κύπρος  να χρησιμοποιηθεί ως κομβικό κέντρο διοχέτευσης των κοιτασμάτων της περιοχής προς την Ευρώπη, αφήνοντες μας σημαντικά οφέλη.

14.  Δεν θα ήτο επομένως  φρονιμότερο, πριν κάνουμε άλλες σκέψεις και σχέδια για εσπευσμένη αδειοδότηση των κοιτασμάτων  μας να εξαντλήσουμε πρώτα  κάθε  δυνατότητα  σύμβασης με την ΕΕ,  τον βασικόν μας πελάτη,  ή με ομάδα κρατών μελών που ενδιαφέρονται για από κοινού συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων μας χωρίς  μεσάζοντες και μάλιστα υπό ευνοϊκότερους  για μας όρους αφού η ΕΕ έχει τόσην ανάγκη υδρογονανθράκων  τους οποίους   διαθέτουμε εμείς  και είμαστε δίπλα  και μέλος της.

15.  Επιβάλλεται ως  πρώτη  κίνηση  μας  να προσεγγίσουμε,  επίσημα, χωρίς καθυστέρηση,  τη μεγάλη μας οικογένεια, την  ΕΕ και να  εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα σύναψης μιας   αμοιβαίας  συμφέρουσας σύμβασης με την ΕΕ,   για συνεκμετάλλευση όλων των υδρογονανθράκων μας και μαζί, από θέσεως πλέον ισχύος, να προγραμματίσουμε με άνεση την μελλοντική διαχείριση των κοιτασμάτων μας. 

Είναι άριστοι,  οι οιωνοί  για μια καλή συνεργασία  με την ΕΕ  διότι αυτή  θα  εξυπηρετεί τα  αμοιβαία  συμφέροντα  μας  αλλά και διότι ο δικός μας φυσικός πλούτος είναι, έμμεσα, και πλούτος της ΕΕ.  

16.  Μια τέτοια   συμφωνία που  πρέπει να πάρει και τη μορφή συμμαχίας με την πανίσχυρη ΕΕ θα  εξασφαλίζει φυσικά  και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην ΑΟΖ μας έναντι οιουδήποτε τρίτου.  Τότε, με ασφαλισμένα τα νώτα μας, θα προχωρήσουμε με περίσκεψη αφού εν τω μεταξύ αποκτήσουμε από το «Αφροδίτη» τις αναγκαίες  εμπειρίες και θα είμαστε αυτάρκεις σε ειδικευμένο προσωπικό για μελλοντικές γεωτρήσεις στις οποίες θα προχωρούμε μόνο όταν χρειαζόμεθα το προιόν για  συγκεκριμένη ανάπτυξη της χώρας μας.  Δεν θα υποκείμεθα σε αλόγιστη  εκμετάλλευση από τους ξένους, όπως αφεύκτως θα συμβεί αν προχωρήσουμε  βεβιασμένα τώρα και υπό το κράτος απειλών και φόβου, στην αδειοδότηση όλων των οικοπέδων μας, άρον άρον,  όπως προνοεί η  πρόσφατη απόφαση. 

Μόνο έτσι θα μπορέσει ο λαός μας ν’ απολαμβάνει στον ύψιστο βαθμό τα πλήρη ωφελήματα του φυσικού μας  αυτού πλούτου και μάλιστα στο διηνεκές.

Άλλωστε, το προιόν από το «Αφροδίτη», καθ’ όλες  τις ενδείξεις, θα είναι υπέρ αρκετό να καλύψει  τις οποιεσδήποτε τρέχουσες  μας  ανάγκες για μερικές  δεκαετίες.  Δεν συντρέχει κανένας λόγος να αδειοδοτήσουμε τώρα  άλλα οικόπεδα.  Πρέπει πρώτα και το ταχύτερο δυνατό,  να εξασφαλίσουμε τη σύμπραξη με την ΕΕ.

17. Νορβηγική φόρμουλα για εξερεύνηση και γεωτρήσεις

Τυχόν συμμαχία μας με την ΕΕ και με την στήριξη  της  θα μπορέσουμε να μιμηθούμε τη σώφρονα Νορβηγία στο κεφάλαιο  εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων μας.  Χρησιμοποιούντες  τα εισοδήματα των  κοιτασμάτων μας  και  με ευρωπαϊκή στήριξη και δανειοδότηση, ή με προκαταβολή έναντι των προσυμφωνημένων παραδόσεων των υδρογονανθράκων μας,  να  δημιουργήσουμε μαζί  με την ΕΕ τη δική μας  Κυπριακή  Εταιρεία εξερεύνησης και  γεωτρήσεων,  όπως  κάνει τώρα  η Νορβηγία.  Μια τέτοια λύση θ’ αφήνει στον τόπο όλο το όφελος από τους υδρογονάνθρακες μας χωρίς να το μοιραζόμαστε με τις πολυεθνικές σε δυσμενείς για μας  αναλογίες που θα μας επιβάλουν σήμερα  ως το αδύνατο μέρος. 

18.   Τερματικό  υγροποίησης Σύμπραξη με την ΕΕ θα  μας επέτρεπε σε συνεργασία πάλι με την ΕΕ να  εγκαθιδρύσουμε στην Κύπρο το κεφαλαιώδους  σημασίας τερματικό  υγροποίησης του  αερίου.   Η  Κύπρος θα διατηρήσει τότε  απόλυτην ανεξαρτησία και  ελεύθερη  διάθεση των υδρογονανθράκων της.   Έτσι   θα διασφαλίσουμε ταυτόχρονα  το σημαντικό προνόμιο ως  εναλλακτική πηγή προμήθειας υδρογονανθράκων που αποζητεί η ΕΕ.    Η αξιοποίηση του φυσικού  μας  πλούτου  θα παραμείνει τότε  στα χέρια μας και θα εξασφαλίζει ένα λαμπρό μέλλον  στην παρούσα και  λαμπρότερο στις μελλοντικές γενεές


19.  Όσον αφορά τον αγωγό από  την Κύπρο προς την Ελλάδα   εκφράζονται απόψεις ότι λόγω υπερβολικού βάθους της θάλασσας  και σεισμογενών περιοχών στη διαδρομή  είναι ανέφικτος.  Γι’ αυτό εισηγούνται ορισμένοι αγωγό μέσω Τουρκίας χωρίς να σκέφτονται τις οδυνηρές συνέπειες.   Θα μας εκβιάζει κάθε στιγμή.   Όμως  σύμφωνα με την άποψη διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων,  που κατέχουμε,  ο αγωγός θα μπορούσε  να είναι πλωτός  (floating) σε βάθος ασφαλείας για τη  διέλευση των πλοίων και να διατηρείται  σε οριζόντια θέση δια  της χρήσης άγκυρων που θα εκτοξεύονται με ειδικά κανονάκια   και θα στερεώνονται στον βυθό της θάλασσας.  Αυτή η επιπλέουσα λύση  θα  προστατεύει τον αγωγό  και  από τυχόν σεισμούς.

20.   Είναι έκδηλα τα  τεράστια  οικονομικά,  κοινωνικά, πολιτικά και άλλα πλεονεκτήματα  για μας  από  τυχόν  συνεργασία/συμμαχία μας  με την ΕΕ ή αριθμό κρατών μελών  που κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.   Επομένως γιατί αγνοούμε για χρόνια τώρα επανειλημμένες εισηγήσεις  για επίσημη  προσέγγιση και συνεργασία με την ΕΕ στο κεφαλαιώδες για μας αυτό θέμα της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των  υδρογονανθράκων  μας;

21.   Θα μπορούσαν τα πράγματα να βελτιωθούν  ακόμα πιο πολύ για μας με την παλαιότερη μας εισήγηση όπως,  Κύπρος και Ελλάδα,  ενώσουμε δυνάμεις και μαζί  καταβάλουμε από κοινού προσπάθεια να προέλθουμε σε μια κοινοπραξία με την ΕΕ για τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και  των δύο χωρών μας.

Η   Κύπρος   «Χρυσή   Γέφυρα»

Ενεργειακός κόμβος διέλευσης προς την ΕΕ

των υδρογονανθράκων  της  Ανατολικής  Μεσογείου


22.   Εφ’ όσον  εξασφαλίσουμε  την κοινοπραξία  Κύπρου, Ελλάδας, ΕΕ,   σε συνεννόηση πάντα με την ΕΕ, να επιδιώξουμε την ένταξη στην κοινοπραξία  μας  και  του  Ισραήλ που είναι ήδη αποδεδειγμένα πρόθυμο και έτοιμο να συνεργασθεί μαζί μας και για τα δικά του τα συμφέροντα, κάτι που αποδεικνύουν οι συναφθείσες ήδη μεταξύ μας συμβάσεις.  

Αργότερα ή και ταυτόχρονα  να επιδιώξουμε συνεργασία και με τις φιλικές μας Αραβικές πετρελαιοπαραγωγικές  χώρες:  Αίγυπτο, Συρία, Λίβανο  ίσως και Ιράκ, που οι ίδιες  δυσκολεύονται  να συνεργασθούν με το Ισραήλ,  αλλά, αν θα ηγούμεθα εμείς της κοινοπραξίας,  δεν θα είχαν,  πιστεύουμε,  δυσκολία να συνεργασθούν μαζί μας, την Ελλάδα και την ΕΕ, οπότε, αξιοποιούντες την ιδανική γεωπολιτική θέση της Κύπρου, δια αγωγών από τις διάφορες  αυτές  χώρες  προς  την  Κύπρο και ακολούθως,  είτε με υγροποίηση στην Κύπρο ή δι’ αγωγών μέσω Ελλάδας, οι υδρογονάνθρακες ολόκληρης της περιοχής  να διοχετεύονται  στην ΕΕ.

Μια τέτοια σύμπραξη με την ΕΕ,  εξασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα  των ΑΟΖ  Κύπρου και Ισραήλ και  θα αποτελούσε  για όλες τις άλλες συνεργαζόμενες  χώρες  την καλύτερη δυνατήν αξιοποίηση του δικού τους  φυσικού  πλούτου.   Ένας τέτοιος ρόλος για την Κύπρο θα επαλήθευε και την παλιά ρήση Μακαρίου, το  Νησί μας να καταστεί  η  “Χρυσή  Γέφυρα”.  Αυτή την φορά μεταξύ των γύρω λαών και της  Ευρώπης.

23.  Είναι  εύκολο ν’ αντιληφθεί  κανείς ποιο λαμπρό μέλλον προοιωνίζει  για την  Κύπρο   μια τέτοια κοινοπραξία.

Όμως για την επίτευξη αυτού του άθλου, αυτού  του οράματος,  χρειάζεται φαντασία, πρωτίστως φιλοπατρία και δι’ αυτής η απόλυτη εσωτερική  ενότητα στόχων και δράσης χωρίς να χάνεται  ουδέ  ένα  λεπτό  και χωρίς υστεροβουλίες και συμφέροντα.

24.  Επιτρέψετε μας να επαναλάβουμε παλαιότερη εισήγηση μας για Λύση δια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού  Κεκτημένου.

Από τυχόν τέτοια συμμαχία με την ΕΕ ή αριθμό κρατών μελών υπάρχει ειδικά για την Κύπρο  και ένα  πρόσθετο, απείρως  σημαντικότερο όφελος.


Θα ήτο και προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ η  σύμμαχος της  και πηγή γι’ αυτήν υδρογονανθράκων  Κύπρος, ν’  απολαμβάνει ασφάλεια και ειρήνη για την ομαλή συνεργασία τους και θα ήτο επομένως  φυσικό να μας προσφέρει, ως αντάλλαγμα, σθεναρή στήριξη   για μιαν Ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού δια  της εφαρμογής του    Ευρωπαϊκού  Κεκτημένου.  Μιας ιδεωδώς δημοκρατικής λύσης  που θα εξασφάλιζε για όλους τους Κυπρίους υπό τη σκέπη της ΕΕ ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και ιδιοκτησία καθώς και την πανανθρώπινη αρχή  ένας άνθρωπος μια ψήφος.  Μια πραγματική  Δημοκρατία, η οποία  με τη συμβολή και του πλούτου εκ των κοιτασμάτων μας, θα εξασφάλιζε στο λαό μας, Έλληνες, Τούρκους, Αρμένιους,   Μαρωνίτες και Λατίνους  μια ζωή ονειρεμένη. 

Αυτός ο στόχος είναι εφικτός,  φθάνει εμείς  πρώτοι  να τον πιστέψουμε και να τον  θέσουμε επίσημα και επιτακτικά προς όλες τις κατευθύνσεις, πρωτίστως στην ΕΕ,  ως την μόνη δυνατή λύση του Κυπριακού,  αφού οι  40χρονες άκαρπες  συνομιλίες,  μάς οδηγούν από το κακό στο χειρότερο.   Αυτή η γραμμή θ’ αφαιρούσε και τον αέρα από τα πανιά  της Τουρκίας  όσον αφορά τα προσχήματά της για την εισβολή και κατοχή δήθεν για προστασία των ΤΚ.


25.  Η   ΕΕ  γνωρίζει πολύ καλά και εκ πείρας πόσο δίκαιη και λειτουργική  θα ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου,  αφού   βλέπει ότι  αυτή  εξασφαλίζει στην πράξη  ειρήνη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και ευημερία στα 500 εκ. πολιτών της και κανείς δεν θα μπορούσε να την πείσει ότι οι 100.000 ΤΚ δεν θα μπορούν να ικανοποιηθούν με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.   Αυτή πρέπει να είναι η πορεία της πολιτικής μας και είναι η μόνη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

26.  Έχουμε  κάθε λόγο να πιστεύουμε,  και  έχουμε  ήδη  σαφείς ενδείξεις, ότι ηγετικά κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και η ΕΕ ως σύνολο, επιδεικνύουν ζωηρότατο  ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες μας.   Άλλωστε   τους  χρειάζονται  τόσο πολύ  και αναμένουν την επίσημη προσέγγιση της κυβέρνησης  μας για το θέμα αυτό.  

27.  Μια  κοινοπραξία μας με την ΕΕ,  όπως έχει προδιαγραφεί, θα φέρει στην ταλαίπωρη μικρή μας πατρίδα  την χαμένη της ελπίδα για επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού αλλά και την ειρήνη και ευημερία για όλους τους Κυπρίους.

28.  Κλείνοντες,  κάνουμε, ευσεβάστως, θερμή έκκληση προς τη Κυβέρνηση μας  όπως,  αφού παγωποιήσει, για όσο χρόνο  χρειασθεί, τα σχέδια της για μαζική αδειοδότηση όλων των οικοπέδων της ΑΟΖ μας, ν’ αποστείλει, χωρίς καθυστέρηση, ειδικήν αποστολήν, υψηλού επιπέδου,  εκπροσώπων της, στην ΕΕ με αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων σύναψης συλλογικής  συμφωνίας με τα μέλη της ΕΕ για μακροπρόθεσμη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μας.

29.  Εάν όμως, παρ’ ελπίδα,  η Κυβέρνηση έχει κάποιες δεσμεύσεις, που δεν γνωρίζουμε, οι οποίες την εμποδίζουν ν’ απευθυνθεί κατ’ ευθείαν και επίσημα προς την ΕΕ για το καυτό αυτό για όλους μας  θέμα,  επειδή ο χρόνος πιέζει  και τα γεγονότα τρέχουν, πρέπει ν’ αναζητηθεί  εναλλακτική  πορεία.   Ν’ αναλάβει την πρωτοβουλία ο επιχειρηματικός κόσμος μέσω των Οργανώσεων του,  ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και ν’   αποστείλουν τη δική τους  διερευνητική αποστολή και όταν προλειάνουν το έδαφος, όπως πιστεύουμε,  να επανέλθουν  με  συγκεκριμένες εισηγήσεις  και  προτάσεις  προς τη Κυβέρνηση και τη Βουλή οι   οποίες, στη συνέχεια,  ν’ αναλάβουν τη σκυτάλη για τα περαιτέρω.

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η ευλογία των υδρογοναθράκων, μάς προσφέρει την τελευταίαν  ουρανόπεμπτη ευκαιρία σωτηρίας εάν τους διαχειρισθούμε σωστά.  Αν    αφήσουμε να χαθεί ανεκμετάλλευτη και αυτή η μοναδική ευκαιρία,  τότε σημαίνει ότι  έχουμεν επιλέξει την αυτοκαταστροφή  μας και τίποτε δεν μας σώζει.