H Γερμανοελληνική Ένωση Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Εξωτερικού και ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ανακοίνωσαν επ ευκαιρία του Πανελληνίου Συνεδρίου των ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα τα “10 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ”. 

Η Γερμανοελληνική Ένωση Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Εξωτερικού (DHSG) και ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) προτείνουν τις εξείς αλλαγές με στόχο την αναθέρμανση της ελληνικής αγοράς ακινήτων και ειδικά της τουριστικής και παραθεριστικής κατοικίας:

1.Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου χρησικτησίας σε 4%.

2.Φορολόγηση όλων των ακινήτων και διαχωρισμός αυτών σε αστικά ακίνητα, αγροτικά και παραθεριστικές κατοικίες.

3.Κλίμακες φορολόγησης των ακινήτων σύμφωνα με αντικειμενικές αξίες οι οποίες δεν θα ορίζονται μονομερώς από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά από κοινού με τις Περιφέρειες και τις Δημοτικές Αρχές. Με αυτό τον τρόπο θα είναι π.χ. δυνατή η ανάπτυξη τουριστικών περιοχών (π.χ. μέσω χαμηλής φορολόγησης στην περιφέρεια ή σε όχι τόσο τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές).

4.Εφαρμογή κλιμάκων φορολόγησης κατοχής ακινήτων

μέχρι 180.000                            0%       (μόνο σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης)

180.001 – 400.000                     2,5%

400.001 – 800.000                     3,5%

800.001 – 1.200.000                   4%

πάνω από 1.200.000                 5%

 

Η καταβολή του φόρου θα γίνεται σε 4 δόσεις. Οι ημερομηνίες καταβολής θα είναι νομοθετικά προκαθορισμένες.

Ο φόρος κατοχής ακινήτων συμπεριλαμβάνει και τον δημοτικό φόρο μεταβίβασης ακινήτων (3%).

5.Κατάργηση του πόθεν έσχες για αλλοδαπούς και μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μέχρι του ποσού των 250.000 €. Επανενεργοποίηση του θεσμού του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού με αντικειμενικά κριτήρια: τουλάχιστον 10ετή νόμιμη εργασία και πιστοποιημένη φορολόγηση σε χώρα εξωτερικού, φορολογική κατοικία και συνήθη διαμονή σύμφωνα με τον Ν.3943/2011.

6.Υπαγωγή των συμβάσεων μισθώσεων κατοικιών που δεν κατοικούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες αλλά ενοικιάζονται σε τρίτους στο καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Οι επενδύσεις στα ακίνητα αυτά (π.χ. έξοδα διατήρησης της κατάστασης, επισκευή ελαττωμάτων, έξοδα ανακαινίσεων, τόκοι δανείου αγοράς, κλπ.) να εκπίπτουν εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα των ιδιοκτητών.

7.Δικαίωμα μίσθωσης παραθεριστικών κατοικιών από τους ιδιοκτήτες δίχως να είναι απαραίτητη άδεια του ΕΟΤ ή άλλου φορέα.

8.Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου εισοδήματος μισθωμάτων (3%), του τέλους χαρτοσήμου και χαρτοσήμου ΟΓΑ, των ειδικών κρατήσεων από μισθώματα και του τέλους υπέρ του Ταμείου Νομικών κατά την σύνταξη συμβολαίων και την μεταγραφή ακινήτων.

9.Κατάργηση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).

10.Κατάργηση ΤΑΠ και ΦΑΠ.

 

Κολωνία, Ιανουάριος 2012

 ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η DHSG είναι η Ένωση των ιδιοκτητών και εκμισθωτών ακινήτων σε Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ελλάδα .

Η DHSG ιδρύθηκε το έτος 1998 και είναι μια ανεξάρτητη ένωση που εγγυάται την εξειδικευμένη και πλήρη ενημέρωση των μελών της σχετικά με όλο το φάσμα της απόκτησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας όπως π.χ. θέματα μισθώσεων, ανάπτυξης και αγοραπωλησιών στις παραπάνω χώρες.

Η DHSG είναι μέλος του Παγγερμανικού Συνδέσμου Ενώσεων Ιδιοκτητών Ακινήτων με έδρα το Βερολίνο (Haus und Grund Deutschland) καθώς και της ΠΟΜΙΔΑ και έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Αυστρίας με έδρα την Βιέννη (Zentralverband der Hausbesitzer, Wien) και με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή του Ντίσελντορφ ( Haus und Grund Düsseldorf ). Επίσης διατηρεί στενές συνεργασίες με τον Σύνδεσμο Ακινήτων Γερμανίας, το Παγγερμανικό όργανο των Συνδέσμων Κτηματομεσιτών Γερμανίας (IVD Bundesverband) και με τον Γερμανο-Eλληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (DHW) του οποίου είναι αδελφή οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό η DHSG εγγυάται την άμεση και πλήρη υποστήριξη των συμφερόντων των μελών της.

Μέλη της DHSG είναι ως επί το πλείστον Γερμανοί, Ελβετοί και Αυστριακοί πολίτες όπως επίσης και Έλληνες πολίτες που διατηρούν ακίνητα σε Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία. Χορηγοί της DHSG είναι εταιρείες από τον γερμανόφωνο χώρο που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

Οι βασικές υπηρεσίες της DHSG είναι

• Συνδρομή στον νομικό έλεγχο συμβάσεων αγοραπωλησιών και μισθώσεων

• Ελεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων

• Εκτίμηση αξίας ακινήτων

• Ενημέρωση σχετικά με το ισχύον κληρονομικό δίκαιο στις χώρες δραστηριοποίησης

• Ενημέρωση σχετικά με το ισχύον δίκαιο φορολόγησης ακίνητης περιουσίας

• Βοήθεια κατά την έκδοση φορολογικών μητρώων – όπου αυτή προβλέπεται από την ισχύουσα

νομοθεσία στις χώρες που δραστηριοποιείται η Ένωση

• Bοήθεια για την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dhsg.eu

 

Επικοινωνία:

Deutsche und Hellenische Schutzgemeinschaft für Auslandsgrundbesitz DHSG

Kaiser Wilhelm Ring 17, D – 40545 Düsseldorf

Telefon: 0049 211 310 62 40 ; Fax: 0049 211 310 62 41

E-Mail: info@dhsg.eu

 Πρόεδρος

Δημήτριος Κούρος, δικηγόρος

 

**Ο Πρόεδρος της Γερμανοελληνικής Ένωσης Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Εξωτερικού Δημήτρης Κούρος θα περευρεθεί στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 10 π.μ. στο κινηματοθέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ, Σταδίου 19 στην Αθήνα.