Ανταποκρινόμενη στο κοινό αίτημα πολλών ομογενών, η Γραμματέας του ΣΑΕ, Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών κ. Σταύρο Δήμα, με την οποία ζητεί να ανακληθεί η απόφαση της κυβέρνησης να μετακινήσει Ομογενείς και Κύπριους υπαλλήλους διαφόρων Ελληνικών Προξενικών Καταστημάτων του εξωτερικού, από θέσεις εξωτερικής υπηρεσίας (εξωτερικό), σε θέσεις στην Κεντρική Διοίκηση (Αθήνα). Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποτελούν βοηθητικό  προσωπικό (γραμματείς, κλητήρες, θυρωροί, υπάλληλοι καθαριότητας, οδηγοί κ.α.)και είναι όλοι ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενεάς, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και Κύπριοι. Όλοι είχαν σύμβαση έργου για δεκαετίες, μονιμοποιήθηκαν δε με τον Νόμο υπ’ αριθμ.2594 ΦΕΚ Α’62 24.3.1998,  που σαφώς προέβλεπε και όριζε  το αμετάθετο μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζεται ότι το υπουργείο οφείλει να εφαρμόσει τον νέο «Κανονισμό Υπουργείου Εξωτερικών» που θεσπίστηκε το 2007, καταργώντας κάθε προηγούμενη διάταξη, ο οποίος και δεν προβλέπει το αμετάθετο των συγκεκριμένων Ομογενών και Κυπρίων υπαλλήλων μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι την 27η Ιουλίου 2011, η ΣΤ’ Γενική Διεύθυνση ΣΤ1 Δ/νση προσωπικού και Διοικ. Οργάνωσης, προώθησε στις Εσωτερικές και Εξωτερικές Υπηρεσίες έγγραφο «προγραμματισμού μετακινήσεων» σύμφωνα με το οποίο, οι Ομογενείς και Κύπριοι υπάλληλοι, με απόφαση της 21ης Ιουλίου 2011, μετακινούνται «από την Εξωτερική Υπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσία», στην Ελλάδα.

Η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, με την επιστολή της καλεί το ΥΠΕΞ  και την Ελληνική Κυβέρνηση, να δουν το όλο θέμα με πνεύμα κατανόησης και δικαιοσύνης καθώς όπως αναφέρει,  πρόκειται για  μονομερή  απόφαση, η οποία ανατρέπει την από τον νόμο ορισμένη διάταξη με βάση την οποία, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι υπέγραψαν και αποδέχθηκαν την πρόσληψή τους  πριν από 14 χρόνια.

Η απόφαση του υπουργείου προκαλεί έντονη ανησυχία και αγανάκτηση μεταξύ των θιγομένων μετακινούμενων υπαλλήλων, Ομογενών και Κυπρίων. Στην πλειοψηφία τους, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ από τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν, ζούσαν και εργάζονταν μέχρι σήμερα και έχουν δημιουργήσει οικογένειες.

Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, τους φέρνει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Πολύ περισσότερο καθώς, όπως υποστηρίζουν, η μετακίνησή τους υπήρξε αιφνιδιαστική, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή η συνεννόηση της Υπηρεσίας μαζί τους.

Η Γραμματέας του ΣΑΕ τονίζει στην επιστολή της ότι η απόφαση μετακίνησής τους, θα πλήξει καταλυτικά τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θα κληθούν ουσιαστικά να μεταναστεύσουν και να εργαστούν σε μια χώρα που δεν γνωρίζουν και πολλοί από αυτούς δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ, εγκαταλείποντας τις οικογένειές τους. Ενώ πολλοί από αυτούς βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και θα υποχρεωθούν να δηλώσουν παραίτηση.

Η Δρ. Σαραντοπούλου ζητά δε από τον αρμόδιο υπουργό κ. Σ. Δήμα, όπως επανεξετάσει το ζήτημα με ανθρωπιστικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη και την μέχρι σήμερα προσφορά των ανθρώπων αυτών.

Αξιότιμο Υπουργό Εξωτερικών Α.Π.3/2012
Κύριον Σταύρο Δήμα Βιέννη, 3 Φεβρουαρίου 2012
Κοινοποίηση:
1)Αξ.Υφυπουργό Εξωτερικών Κύριο Δημήτριο Δόλλη.
2)Γενικό Διευθυντή Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού Εξ.Πρέσβη κ. Πέτρο Παναγιωτόπουλο.
3)Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό
της Διασποράς Αξ.Κ. Ηλία Καρανίκα και Μέλη της Επιτροπής
4)Μέλη Προεδρείου ΣΑΕ
4)ΟΜΜΕ
 

Θέμα: «Μετακίνηση Ομογενών και Κυπρίων υπαλλήλων από τα Ελληνικά Προξενεία που είχαν προσληφθεί ως αμετακίνητοι»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επιτρέψτε μου,  με την ιδιότητά της Γραμματέως του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) να θέσω υπόψη Σας ορισμένες καταγγελίες που έχουν φθάσει στο γραφείο μου και σύμφωνα με τις οποίες:
Το Υπουργείο Εξωτερικών μετακινεί από θέσεις εξωτερικής υπηρεσίας σε θέσεις στην Κεντρική Διοίκηση μεταξύ άλλων και δεκάδες υπαλλήλους βοηθητικών ειδικοτήτων, Ομογενείς και Κυπρίους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, που εργαζόντουσαν στις Ελληνικές πρεσβείες και προξενικές αρχές στην αλλοδαπή και οι οποίοι είχαν προσληφθεί  με το Νόμο 2594/1998.
Στο  Άρθρο 128, παράγραφος 6  του Νόμου 2594/1998 αναφέρεται:  «Όσοι από τους υπαλλήλους των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου υπηρετούν σε θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας, εξακολουθούν για έως τέσσερα χρόνια να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις αρχές εξωτερικού, όπου υπηρετούν, και να λαμβάνουν τις αποδοχές εξωτερικού, μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στην κεντρική υπηρεσία. Κατ` εξαίρεση, οι Ομογενείς και Κύπριοι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας παραμένουν οριστικώς έως την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους, στις αρχές εξωτερικού όπου υπηρετούν».
Το 2002 ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή ο Νόμος 3072/2002 (ΦΕΚ Α 294/4.12. 2002). Στο Άρθρο 10, παράγραφος 1,  ορίζει για την συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων: « Η ρύθμιση της δεύτερης πρότασης της παραγράφου 6 του άρθρου 128 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ισχύει και για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι υπηρετούσαν ως επιτόπιο προσωπικό και εν συνεχεία εντάχθηκαν στους ανωτέρω κλάδους με το Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α). Σε περίπτωση που είναι υπό μετακίνηση καταλαμβάνουν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ειδικώς συνιστώμενες προς τούτο προσωποπαγείς θέσεις στην αρχή  στην οποία υπηρετούν».
Ακολούθως, τέθηκε σε ισχύ ο νέος «Κανονισμός Υπουργείου Εξωτερικών – 2007». Στον Κανονισμό αυτόν δεν προβλέφθηκε το αμετάθετο των συγκεκριμένων ομογενών και Κυπρίων υπαλλήλων μονίμων κατοίκων εξωτερικού, με αποτέλεσμα να μην ισχύει πλέον ο Ν.2594/1998 ούτε και ο Ν.3072/2002.
Έτσι, την 27η Ιουλίου 2011, η ΣΤ’ Γενική Διεύθυνση ΣΤ1 Δ/νση προσωπικού και Διοικ. Οργάνωσης, προώθησε στις Εσωτερικές και Εξωτερικές Υπηρεσίες έγγραφο «προγραμματισμού μετακινήσεων» σύμφωνα με το οποίο, οι Ομογενείς και Κύπριοι υπάλληλοι, με απόφαση της 21ης Ιουλίου 2011, μετακινούνται «από την Εξωτερική Υπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσία», στην Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ,
Μολονότι γνωρίζω πως οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν αφορούν την περίοδο θητείας Σας, επιθυμώ να φέρω στην προσοχή Σας το γεγονός ότι η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, να μετακινήσει από τις προξενικές αρχές του εξωτερικού τους Ομογενείς και Κύπριους υπαλλήλους, τους φέρνει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Πολύ περισσότερο καθώς, όπως υποστηρίζουν, η μετακίνησή τους υπήρξε αιφνιδιαστική, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση της Υπηρεσίας μαζί τους.
Κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι,  γεννήθηκαν και ζουν όλα τους τα χρόνια -μέχρι σήμερα- στο εξωτερικό. Έχουν δημιουργήσει οικογένειες.  Ορισμένοι, δε, αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας ενώ κάποιοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση τους και θα υποχρεωθούν να δηλώσουν  παραίτηση.
Σήμερα, καλούνται «εδώ και τώρα»:

  • Να ανατρέψουν άρδην τη ζωή τους.
  • Να γίνουν μετανάστες στη χώρα της καταγωγής τους.
  • Να εργασθούν σε συνθήκες τις οποίες δεν γνωρίζουν.
  • Να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους σε μία χώρα την οποία ίσως ποτέ δεν έχουν επισκεφτεί.

Σ αυτούς τους ανθρώπους δεν δίδεται καν η δυνατότητα κάποιας εναλλακτικής λύσης. Κι όμως, είχαν προσληφθεί με την ασπίδα και την βεβαιότητα του Νόμου ότι θα είναι αμετακίνητοι μέχρι «την οριστική αποχώρηση τους από την υπηρεσία».

Κύριε Υπουργέ,
Εκτιμώντας την μέχρι σήμερα προσφορά σας στην πολιτική ζωή της γενέτειρας, είμαι βεβαία ότι θα δείτε την υπόθεση αυτή, με ανθρωπιστικά κριτήρια.
Με εκτίμηση,

Dr. O.Sarantopoulos

Δρ.Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)