Σε κινδυνονολογικές εκτιμήσεις επανέρχεται ο Οίκος Fitch που παρότι σε έκθεσή του προβλέπει ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει την -ολιγότερο επώδυνη για το τραπεζικό σύστημα- συντεταγμένη αναδιάρθρωση του χρέους της, δεν αποκλείει και το σενάριο άτακτης χρεοκοπίας συνοδευόμενης από έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη.

 

Η ανάλυση του Fitch αφορά στις συνέπειες που θα υπάρξουν για τα τιτλοποιημένα ομόλογα που έχουν εκδώσει ελληνικές τράπεζες – τα οποία έχουν ως ενέχυρο δάνεια που έχουν δώσει σε πελάτες τους – από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, οι συνέπειες θα εξαρτηθούν από το είδος της αναδιάρθρωσης του χρέους που θα προωθηθεί. Ο Fitch αναμένει ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε συντεταγμένη αναδιάρθρωση του χρέους της, η οποία θα διασφάλιζε την ύπαρξη ενός συστήματος πληρωμών.

“Αυτό θα ήταν το πλέον επωφελές αποτέλεσμα για τα ελληνικά τιτλοποιημένα ομόλογα, επειδή θα συνέχιζαν να λειτουργούν αποτελεσματικά, καθώς οι τράπεζες θα ωφελούνταν από την υπερεθνική χρηματοδοτική στήριξη”, αναφέρει η έκθεση.

 

Συνεχίζοντας όμως ο οίκος σημειώνει: «Ωστόσο, μία άτακτη χρεοκοπία, η οποία μπορεί να συμπεριλάβει έξοδο από την Ευρωζώνη, δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς και θα ήταν πιο επιβλαβής για τα τιτλοποιημένα χρεόγραφα. Μία άτακτη χρεοκοπία θα αποδιοργάνωνε τα συστήματα πληρωμών με συνέπειες για τους κατόχους των τιτλοποιημένων ομολόγων”, σημειώνει ο Fitch.

Όπως καταλήγει στην ίδια έκθεση, “μία έξοδος από την Ευρωζώνη θα μεγέθυνε το πρόβλημα, καθώς η υποτιμημένη νέα δραχμή θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε έλλειψη χαρτονομισμάτων ευρώ”.