Θαυμάστε αυτό το εικονιζόμενο σφόδρα …”αντιστασιακό” άλλοτε, και νυν …”προοδευτικό” υποτελές. 

Θαυμάστε αυτό το ξεσκονιστήρι του ολετήρα αρπακολατζή Ανδρέα Παπανδρέου, “ηγέτη” της “μεγάλης δημοκρατικής παράταξης” και της πράσινης σφηκοφωλιάς.

Θαυμάστε αυτό το πολιτικώς παροπλισμένο ανδρείκελο των …”κόκκινων φαναριών”. Προς Θεού μην πάει ο νους σας στο πονηρό. Ουδέποτε έτυχε να δω τον Κύριο Κίμωνα σε μπουρδέλο, αλλά με αφορμή την οδική του συμπεριφορά βγήκε στην επιφάνεια το κουσούρι της εποχούμενης διέλευσης των 

ερυθρών φανοστατών…


Θαυμάστε αυτόν τον …αδικημένο Έλληνα που ως μόνη του παρηγοριά έχει την χρήση του εύχαντρου (κομπολογιού), που ενώ άλλοτε αποτελούσε σύμβολο και “σήμα κατατεθέν” του κοινωνικού κύρους, ο χρόνος το μετέτρεψε και το συνέδεσε στην κοινωνική συνείδηση με τον χώρο του υποκόσμου.

Ναι …του υποκόσμου.!

Θαυμάστε τον βίο και την πολιτεία αυτού του …”πολιτικού” ανδρός και πρώην υπουργού του Pasok, ο οποίος “πολέμησε” την επταετία γλείφοντάς την, την ώρα που κάποιοι όντως πολέμιοί της “παραθέριζαν” στα …ξερονήσια και στις …φυλακές.

Αυτό το πολιτικό …αγλάισμα, που ακούει στο όνομα Κίμων Κουλούρης, αυτό το θλιβερό πρόσωπο που κάποτε νομοθετούσε για τα παιδιά μας, απέστειλε “προσκυνητική” και δακρύβρεχτη επιστολή στον …δικτάτορα Στυλιανό Παττακό με την οποία διαμαρτύρετο  για την απόλυσή του από τη ΔΕΗ όπου εργαζόταν, ενώ αυτοχαρακτηρίζεται σφόδρα “εθνικόφρονας” και ταυτόχρονα πολέμιος του κομμουνισμού, τουτέστιν “αντικομμουνιστής πολυτελείας.

Αυτά τα λουλούδια – τύπου Κίμωνα – του πράσινου μπαξέ, που εξαγόρασαν τον καθ΄ ύπνον …”αντιστασιασμό” τους, είχαν στα χέρια τους τις τύχες αυτής εδώ της ρημαδοχώρας και την οποία δυστυχώς κατάντησαν σαν τα μούτρα τους.

Διαβάστε προσεκτικά την επιστολή – προσκύνημα του Κίμωνα Κουλούρη στον “δικτάτορα” Στυλιανό Παττακό και βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας για το ποιος πραγματικά είναι η σύγχρονη κλαψιάρα …Βούρτση των σημερινών ΜΜΕξαχρείωσης. 


“Προς Τον Εξοχώτατον Υπουργόν Βιομηχανίας Ενταύθα

Κύριε Υπουργέ
Τυγχάνω εκ των απολυθέντων της Δ.Ε.Η. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2058/30.11.67 αποφάσεως σας, βάσει της Θ/1967 Συντακτικής Πράξεως.

Η απόλυσις αύτη με γέμισε πικρία διότι πιστεύω ότι η μέχρι τούδε δράσις μου κατευθύνετο από πατριωτικά και εθνικά αισθήματα.

Ολόκληρος η οικογένειά μου εστάθη πάντοτε αντιμέτωπος του Κομμουνισμού.

Θεωρώντας τον, ως πράγματι είναι εχθρόν της πατρίδος και του λαού.Επιτρέψατέ μου να Σας αναφέρω ορισμένα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν αυτό.


  1. Το έτος 1964 σαν συνδικαλιστής του Φοιτητικού Συλλόγου Ανωτάτης Εμπορικής αντιδρών εις την συνεργασίαν συνδικαλιστών οι οποίοι πολιτικώς ανήκον είς την Ε.Κ. και ΕΔΑ διεχώρισα την θέσιν μου και κατέβηκα ανεξάρτητος.
  2. Το αυτό έτος κατά το οποίον ο Σύλλογος της Ανωτάτης Εμπορικής ηλέγχετο από την Αριστεράν έκανα σκληράς μάχας για να κρατηθούν οι φοιτηταί μακράν της επιρροής της Αριστεράς.
  3. Το αυτό έτος αν ενθυμούμαι καλώς εις την β’ ή γ’ σπουδαστικήν συνδιάσκεψιν και ενώ η ΕΦΕΕ ηλέγχετο απόλυτα από την Αριστεράν, όλες οι θέσεις μου ήταν καθαρά Εθνικές και Αντικομμουνιστικές, ώστε συνεχώς να προπηλακίζομαι και να υβρίζομαι από τους συνέδρους της Αριστεράς, με τας φράσεις “κεντροφασίστα, χαφιέ, πουλημένε”. Αν δε, υπάρχουν εις τα χείρας της αστυνομίας αι μαγνητοταινίαι εκείναι μπορούν να ακουστούν και να διαπιστωθούν τα γραφόμενά μου.
  4. Σαν υπάλληλος της Δ.Ε.Η. ουδέποτε πολιτικολογούσα υπέρ μιας ορισμένης παρατάξεως ή υπέρ πολιτικού προσώπου. Βεβαίως δεν γνωρίζω τας συγκεκριμένας κατηγορίας στας οποία εστηρίχθην η απόλυσίς μου.

Σας διαβεβαιώ όμως ότι η τοποθέτησίς μου ήτο τόσο ξεκάθαρη, Εθνική και προπάντων Αντικομμουνιστική χωρίς καν να υπάρχει περιθώριο για αμφιβολίες, πιστεύω δε ότι πολύ κακή υπηρεσία προσέφεραν στην πατρίδα και εις την Κυβέρνησιν οι καταγγέλοντές με.

Εις τον στρατόν που υπηρέτησα λοχίας σιτιστής ήμουν πάντα νομοταγής και πρόθυμος έτοιμος και την ζωήν μου να προσφέρω δια την υπεράσπισην των Εθνικών Ιδανικών.
Εις την Δ.Ε.Η. ουδέποτε έδωσα το δικαίωμα εις προϊσταμένους μου να με παρατηρήσουν, πιστεύω δε ότι η απόδοσίς μου ήτο αρίστη.
Εργαζόμουν, εσπούδαζα και συγχρόνως βοηθούσα την οικογένειάν μου, αποτελουμένη από έναν ακρωτηριασμένον, από έναν ανάπηρον πατέραν, από μία βαρέως ασθενούσα μητέρακαι από άλλα πέντε αδέρφια. Ο πατέρας μου σταθείς πάντα σκληρά αντιμέτωπος του κομμουνισμού ήτο εντεταγμένος εις τας Εθνικάς Ομάδας του ΕΔΕΣ, δια την αντικομμουνιστική του δράση έχει τιμηθεί δις.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλώ θερμώς όπως επανεξετάσετε την περίπτωσίν μου και τύχω της επιεικείας Σας, υποσχόμενος ότι πάντα θα διέπομαι από υψηλά εθνικά αισθήματα και με πίστιν θα υπηρετήσω τον λαόν και θα βοηθήσω δια την εκπλήρωση των σκοπών που έταξε η Εθνική Κυβέρνησις.
Δια την πιστοποίησιν όλων των ανωτέρω προτείνω όπως εξετασθούν οι ακόλουθοι μάρτυρες:


  1. Κουλούρης Κων/νος, αντισυνταγματάρχης πεζικού 10ον Τ.Ο.Μ.
  2. Κουλούρης Ανδρέας, σμήναρχος ε.α.
  3. Βάσιλας Δημήτριος, ανθυπολοχαγός, Κρέσνας 83, Πολύγωνον
  4. Γεωργιάδης Γεώργιος, εκτελωνιστής, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 60
  5. Βουγιούκας Νικόλαος, φοιτητής Ανωτάτης Εμπορικής και τέως πρόεδρος ΑΣΟΕΕ, Βασιλέως Γεωργίου 19, Ζωγράφου.
  6. Τσάκωνας Αναστάσιος, φοιτητής Ανωτάτης Εμπορικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Φοιτητών, Τεμαίου 11.

Ευπειθέστατος

Ο αιτών

Κίμων Κουλούρης.