Του Χρίστου Α Αθανασόπουλου

Αν  θελήσουμε  να  εξυγιάνουμε  την  Ελληνική  κοινωνία  και  να προσπαθήσουμε  να  της  δώσουμε  πραγματική  πολιτική,  οικονομική και  κοινωνική  ελευθερία,  πρέπει  ως  πρώτο  καθήκον  να εξοβελίσουμε  εντελώς  τις  πολυποίκιλες  και  πολυώνυμες  « Λέσχες » πού  υπάρχουν  διάσπαρτες  στην  χώρα  μας. Πραγματική  κοινωνική  μεταβολή  προϋποθέτει  την  εξάλειψη  αυτών των  μυσαρών  και  μιαρών «Λεσχών»  πού  εκκολάπτουν  « φίδια »  και εκτρέφουν  απάτριδες  και  προδότες. Οι  « λέσχες »  αυτές  βέβαια  εμφανίζονται  με  λεοντή  αγαθών  «προβάτων »  είναι  όμως  ενεργούμενα  και  διευθυνόμενα  όργανα  από εχθρούς  του  Ελληνισμού.  Ως  κίνητρο  για  να  εκμαυλίζουν  τα  μέλη τους,  δίνουν  « θέσεις»  και  χρήμα.  Προσπαθούν  και  προωθούν  τα τυφλά  πλέον  όργανά  τους  σε  υψηλόβαθμες  θέσεις  κρατικές, πανεπιστημιακές,  πολιτικές  και  προ  πάντων  τραπεζικές. Αναλαμβάνουν  θέσεις  ανωτάτων  στελεχών  των  τραπεζών,  πού  είναι και  ο  κύριος  « βραχίονας »  των  τοκογλύφων  και  των  διαφόρων διεθνών  απατεώνων  των  hedgs  funds,  και  δεν  « συμμαζεύεται ».
Επομένως,  άμεση  απαλλαγή  από  αυτό  το  άγος  των  ποικιλώνυμων αυτών  « λεσχών »  πού  υποσκάπτουν  τα  θεμέλια  των  εθνικών κρατικών  οντοτήτων,  προκειμένου  υπούλως  να  επιτύχουν  τους διεθνιστικούς  σκοπούς  τους  για  την  επικράτηση  της  παγκόσμιας κυβέρνησης  πού  επιδιώκουν  και   καταταλαιπωρούν  τις  κοινωνίες, οι  ανόσιοι. Αλήθεια!  Γενικώς  η  « αριστερά »  και  η  « αναρχία »  γιατί  ποτέ δεν  αναφέρονται  και  δεν  τοποθετούνται  στο  θέμα  αυτό ;  μήπως, μας  θυμίζει  η  περίπτωσή  τους  τον  Ιανό ;  τον  διπρόσωπο  θεό των  Ρωμαίων;  Λέγω  μήπως ;