Την εκλογή του Γιώργου Ζανιά ως νέου προέδρου της Εθνική Τράπεζας, ανακοίνωσε το διοικητικό της συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Ζανιάς, πρώην υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών, εξελέγη νέο μη Εκτελεστικό Μέλος και στη συνέχεια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη θέση του κ. Ταμβακάρη έχει τοποθετηθεί ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλέξανδρος Τουρκολιάς.