Με υπόμνημα του ο πρώην Πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος, υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρωθυπουργός ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως για την ύπαρξη της επονομαζόμενης λίστας Λαγκάρντ ούτε για οποιαδήποτε ζήτημα που συνδέεται με αυτήν την υπόθεση.

Ο Λουκάς Παπαδήμος, υποστηρίζει επίσης,  ότι ποτέ δεν περιήλθαν εν γνώσει του πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη πηγή για τη λίστα Λαγκάρντ.


Επομένως, τονίζει, δεν υπάρχουν γεγονότα ή ενημέρωση ή άλλες πληροφορίες που να αιτιολογούν εκ μέρους μου τη διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με την επονομαζόμενη Λίστα Λαγκάρντ.

Και ως εκτούτου ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει κλείνοντας ότι «ουδεμία ευθύνη συντρέχει στο πρόσωπο μου και η πρόταση των ως άνω βουλευτών δεν ευσταθεί»