Γιατί το Πεντάγωνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση των προσβάσεών του