Το ποσό των 4,23 δισ. ευρώ θα αποπληρώσουν οι τράπεζες της Ευρωζώνης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την επόμενη εβδομάδα, για τα τριετή δάνεια που έλαβαν από αυτήν πριν από ένα έτος.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, 35 τράπεζες αποφάσισαν να αποπληρώσουν στις 13 Μαρτίου το ανωτέρω ποσό, το οποίο είναι χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις που έγιναν σε έρευνα του Reuters για αποπληρωμή συνολικά 8 δισ. ευρώ.

Η ΕΚΤ χορήγησε στις τράπεζες συνολικό ποσό άνω του 1 τρισ. ευρώ μέσω τριετών δανείων με πολύ χαμηλό επιτόκιο σε δύο γύρους, τον Δεκέμβριο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012.

Τον περασμένο Ιανουάριο, οι τράπεζες επέλεξαν – στην πρώτη δυνατότητα που είχαν – να αποπληρώσουν δάνεια ύψους 137,2 δισ. ευρώ που είχαν πάρει στον πρώτο γύρο, επιστρέφοντας κεφάλαια περισσότερα του αναμενόμενου.

Με την πρώτη ευκαιρία που είχαν να αποπληρώσουν δάνεια που έλαβαν στο δεύτερο γύρο, οι τράπεζες επέστρεψαν ποσά 61,1 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ.

ΑΜΠΕ, Reuters