Μαρμάρινος τελετουργικός βόθρος σύγχρονος με την πρώτη φάση του λατρευτικού Κτιρίου Α (γύρω στο 550 π.Χ.), παρόμοιος με εκείνον που είχε βρεθεί στο αρχαϊκό ιερό των Υρίων Νάξου, εντοπίσθηκε στο δάπεδο του προστώου στο τελετουργικό εστιατόριο του Δεσποτικού. Η ανασκαφή μπροστά από τον στυλοβάτη του ναού και στο επίπεδο της θεμελίωσής του σώζεται σε ύψος σχεδόν 1 μ. και αποκάλυψε σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα πρωιμότερης φάσης, τα οποία επιβεβαίωσαν τη λειτουργία του ιερού ήδη από τα γεωμετρικά χρόνια.

Ιδιαίτερα σημαντική και αναπάντεχη ήταν η αποκάλυψη ελεύθερης ταφής ενήλικα στην εξωτερική γωνία του ναού, στο επίπεδο της θεμελίωσής του. Αν αποδειχθεί ότι ο σκελετός χρονολογείται στην αρχαϊκή περίοδο, ίσως πρόκειται για κάποιον εργάτη που δούλευε στο ιερό και ο οποίος σκοτώθηκε εκεί και θάφτηκε ακριβώς δίπλα στα μέλιά του.

Η φετινή ανασκαφική περίοδος στη θέση Μάντρα της ακατοίκητης νησίδας Δεσποτικό Αντιπάρου ολοκληρώθηκε. Από το 2001 εκεί ανασκάπτεται ένα εκτεταμένο αρχαϊκό ιερό αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα, υπό τη διεύθυνση του αρχαιολόγου της ΚΑ' ΕΠΚΑ Γιάννου Κουράγιου.

Η ανασκαφή στο Νότιο Συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από έντεκα δωμάτια, έδωσε νέα στοιχεία για τις διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις του, καθώς και για τα κτίσματα που προϋπήρξαν. Εκτός από τα νέα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, η ανασκαφή έδωσε πληθώρα οστράκων χρηστικών και αποθηκευτικών αγγείων, λεπτή πρώιμη αρχαϊκή κεραμική και θραύσματα μελαμβαφών σκύφων με εγχάρακτες επιγραφές για τον Απόλλωνα.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί τμήμα μαρμάρινου αρχαϊκού κούρου φυσικού μεγέθους με ιδιαίτερα μυώδη διάπλαση.