Αμετάβλητη στο "Aaa" με αρνητικό outlook, διατήρησε την διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γερμανίας ο οίκος Moody’s. 

Στην ετήσια έκθεση πιστοληπτικής αξιολόγησης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, ο οίκος απέδωσε την διατήρηση της άριστης διαβάθμισης της Γερμανίας στην ανεπτυγμένη, διαφοροποιημένη και εξαιρετικά ανταγωνιστική οικονομία της χώρας, καθώς και τις μακροοικονομικές πολιτικές διασφάλισης της σταθερότητας που ακολουθούνται. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των επενδυτών που απολαμβάνει η γερμανική οικονομία και τα οποία αντανακλώνται στα πολύ χαμηλά επιτόκια δανεισμού της χώρας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η υψηλή παραγωγική ανάπτυξη, ο μετριασμός των μισθών και η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για γερμανικά προϊόντα έχει δώσει την δυνατότητα στην χώρα να εδραιώσει μια ευρεία οικονομική βάση, η ανθεκτικότητα της οποίας στηρίζεται από τα πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών που εμφανίζει η γερμανική οικονομία. 

Παράλληλα ο οίκος υπογραμμίζει πως η Γερμανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όρους δημοσιονομικής εξυγίανσης, εμφανίζοντας το 2012 για πρώτη φορά από το 2007, πλεονασματικό προϋπολογισμό, ενώ εκτιμά πως η χώρα θα εμφανίσει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Παρότι τα επίπεδα χρέους της Γερμανίας σε σχέση με το ΑΕΠ της παραμένουν υψηλά, κοντά στο 80%, η αύξηση που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν μικρότερη συγκριτικά με άλλες μεγάλες οικονομίες, αναφέρει ο οίκος εκτιμώντας πως τα επόμενα 5 χρόνια αναμένεται πτώση του ποσοστού χρέους / ΑΕΠ της Γερμανίας στο 70%. Προσθέτει δε, πως το χαμηλό κόστος δανεισμού διασφαλίζει πως τα υψηλά αυτά επίπεδα χρέους είναι αντιμετωπίσιμα. 

Τέλος, η Moody’s εκτιμά πως οι ρυθμοί ανάπτυξης του γερμανικού ΑΕΠ θα επιβραδυνθούν περαιτέρω το 2013 στο 0,4% λόγω της μειωμένης συνεισφοράς των εξαγωγών στο εγχώριο προϊόν εν μέσω αποδυνάμωσης της οικονομίας της ευρωζώνης.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, ο οίκος αξιολόγησης Egan Jones προχώρησε σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γερμανίας σε "A", από "A+" προηγουμένως επικαλούμενος την έκθεση της στις τράπεζές της και σε πιο αδύναμη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με το διογκούμενο λόγο χρέους προς ΑΕΠ.

 

Πηγή:www.capital.gr