Ο Πομάκος ηγέτης καταγγέλλει την τουρκική προπαγάνδα μέσω των θρησκευτικών σχολείων που διδάσκουν δήθεν το ΚΟΡΑΝΙ, ενώ κάνουν αισχρή προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας. 

The YouTube ID of ypANmvQtZrA&feature=player_embedded is invalid.