Σε τρία στάδια θα πραγματοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ΔΕΗ η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015 ή τις αρχές του 2016, σύμφωνα με το σχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το πρώτο είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστική Συστήματος), το δεύτερο η δημιουργία μιας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού και η διαδικασία αποκρατικοποίησής της και το τρίτο η αποκρατικοποίηση της μητρικής εταιρείας.

Το σχέδιο είχε παρουσιάσει επιγραμματικά το πρωί, μιλώντας στη ΝΕΤ, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου.

1. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ

Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί εντός του 2013 και προβλέπει την είσοδο επενδυτή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ με παράλληλη ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας) και η δεύτερη εντός του δευτέρου τριμήνου του 2014 και περιλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον ως άνω επενδυτή ενός επιπλέον ποσοστού, τουλάχιστον 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.

 

 

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ θα πρέπει στην τελική τους έκβαση να εξασφαλίσουν ότι το ελληνικό κράτος θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό που θα εξασφαλίζει καταστατική μειοψηφία.

Εξ αρχής θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους δεσμευτικές προσφορές που θα καλύπτουν και τις δύο φάσεις της διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες επιδέχονται τροποποιήσεων – προσαρμογών κατόπιν συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς όμως μεταβολή του τελικού στόχου που είναι η ολοκλήρωση του διαχωρισμού (unbundling)  το 2ο τρίμηνο του 2014.

2. Νέα καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρισμού

Στο δεύτερο στάδιο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη, ανταγωνιστική νέα εταιρεία, στην οποία θα δοθεί το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ καθετοποιημένα, και σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές μονάδες αλλά και τις εμπορικές δραστηριότητες. Το τίμημα για τη νέα εταιρεία θα επιτευχθεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διεξαχθεί με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ.

Η νέα εταιρεία προβλέπεται να έχει και αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης  Εμπορίας της ΔΕΗ.  Συνεπώς το παραγωγικό μίγμα που θα απευθύνεται σε αντίστοιχη πελατειακή βάση της νέας εταιρείας, θα αντικατοπτρίζουν αναλογικά τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την από-επένδυση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου που σήμερα λειτουργεί η ΔΕΗ.  Επίσης, θα περιέχει προβλέψεις για πρόσβαση της νέας εταιρείας σε αποθέματα λιγνίτη σε αναλογικά ισότιμη βάση με τη ΔΕΗ, συμπεριλαμβάνοντας στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας και ορυχεία λιγνίτη που σήμερα διαχειρίζεται η ΔΕΗ, για την τροφοδοσία των αντίστοιχων σταθμών.

Γενικά προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία θα διαθέτει μίγμα υφιστάμενου και νέου παραγωγικού δυναμικού (30% της ΔΕΗ) παραγωγικών μονάδων με καύσιμο λιγνίτη, ορυχεία λιγνίτη για την τροφοδοσία του αντίστοιχου παραγωγικού δυναμικού, υδροηλεκτρικών σταθμών και  μονάδων φυσικού αερίου. Το ακριβές δυναμικό που θα αποτελέσει την παραγωγική βάση της νέας εταιρείας θα καθοριστεί κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, με βάση κατάλογο παγίων της ΔΕΗ ο οποίος τεθεί υπ’ όψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τέλος Μαΐου 2013.

Όπως προβλέπεται ήδη, η απελευθέρωση της χονδρεμπορικής αγοράς θα συνδεθεί άμεσα με την αντίστοιχη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή και της οικονομίας. 

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, η νέα εταιρεία θα πρέπει να στελεχωθεί με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες και ορυχεία, και από το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό των λοιπών διευθύνσεων της ΔΕΗ (π.χ. λογιστήριο, μηχανογράφηση και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες).

Η ολοκλήρωση των ενεργειών θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2015 και θα ακολουθήσει αμέσως η έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας εταιρείας.

3. Αποκρατικοποίηση μητρικής

Το τελευταίο στάδιο αφορά στη διάθεση των μετοχών που θα αντιπροσωπεύουν το 17% της ΔΕΗ που διαθέτει σήμερα το δημόσιο, και η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015 ή εντός του πρώτου τριμήνου του 2016.

Μετά από την ολοκλήρωσή της το Δημόσιο θα κατέχει ποσοστό 34% στην Επιχείρηση.

Η προεργασία θα αρχίσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου παγίων που θα περιλαμβάνονται στη νέα εταιρία.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς όρους της συναλλαγής πώλησης της νέας εταιρείας. 

«Δεν θα γίνουν απολύσεις»

Ο κ. Κεδίκογλου διευκρίνισε ότι τμήμα του προσωπικού της ΔΕΗ θα πάει στη νέα καθετοποιημένη εταιρεία, ωστόσο διαβεβαίωσε πως δεν θα γίνουν απολύσεις, καθώς και ότι υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον πριν ακόμη ανακοινωθεί το σχέδιο.

Ερωτηθείς σχετικά, σημείωσε ότι «η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι κάτι στο οποίο έχουν συμφωνήσει οι κυβερνητικοί εταίροι» και «αν υπάρξουν προτάσεις θα γίνουν βελτιώσεις».

Μ. Παπαγεωργίου: Ελάφρυνση για τους φορολογουμένους, οφέλη για την οικονομία

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, έγινε στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της κυβέρνησης για την αγορά ενέργειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικονομική ανάταξη και ανάπτυξη, δήλωσε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου.

Ανέφερε ακόμη πως ο συγκεκριμένος σχεδιασμός οδηγεί όχι μόνο στην ελάφρυνση στα δημόσια οικονομικά και κατ΄ επέκταση στην ελάφρυνση των φορολογουμένων που μέχρι σήμερα έχουν υποστεί το βάρος των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, αλλά διασφαλίζει και οφέλη για την ελληνική οικονομία μέσα από ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές.

Σημείωσε επίσης ότι δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα υποδομής και ανάπτυξης, ενώ παράλληλα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς τα δίκτυα παραμένουν ρυθμιζόμενα και υπό την εποπτεία του ελληνικού κράτους». 

πηγή