Τα «σκήπτρα» ως προς το δημόσιο χρέος στην Ε.Ε. εξακολουθεί να κατέχει η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Ειδικότερα, το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ καταγράφηκε στην Ελλάδα (160,5%), ενώ ακολουθούν η Ιταλία (130,3%), η Πορτογαλία (127,2%) και η Ιρλανδία (125,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (10,0%), τη Βουλγαρία (18,0%) και το Λουξεμβούργο (22,4%).

Όσον αφορά στην Ευρωζώνη, το χρέος ανήλθε στο τέλος του πρώτου τριμήνου στο 92,2% του ΑΕΠ, από 90,6% που ήταν στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2012, ενώ στην Ε.Ε. συνολικά το χρέος αυξήθηκε σε 85,9% από 85,2%.

Μείωση χρέους μόνο στη Γερμανία και την Εσθονία

Από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας προκύπτει πως οι μοναδικές χώρες της Ευρωζώνης στις οποίες καταγράφηκε μείωση του δημόσιου χρέους στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ήταν η Γερμανία και η Εσθονία.

Στη Γερμανία, το χρέος μειώθηκε στο 81,2% του ΑΕΠ από 81,9% που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2012, ενώ στην Εσθονία, η οποία υιοθέτησε το ευρώ μόλις το 2011, το χρέος μειώθηκε στο 10% από 10,1% και είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη.