Σε παρακαλούμε με όλη την δύναμη της Ψυχής μας Κυρά και Δέσποινα του Κόσμου, Αγνή Παρθένε Θεοτόκε,  πρόσδεξαι την Δέηση μας και σπλαχνίσου τα παιδιά σου σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά που χάνονται κάθε ημέρα…Στην Αίγυπτο από σφαγές , στην Ελλάδα από πείνα…στην Αφρική από αρώστιες, λιμούς και παντός είδους  ασθένειες, στην Κίνα από τους συνεχείς φόνους(τις κρατικές εκτρώσεις) στον κόσμο σου ολόκληρο προστάτεψε  τα παιδιά… τα παιδιά… που πνίγονται στο αίμα…  

The YouTube ID of </strong>epw8PfMkbh4 is invalid.