Πρόστιμα σε όσους δεν καταφέρουν να πιάσουν το όριο των δαπανών ανάλογα με τα έσοδά τους

Με ποινή 22% κινδυνεύουν το 2014 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, που δε θα καταφέρουν τις επόμενες πέντε ημέρες να συλλέξουν τις απαιτούμενες αποδείξεις για να καλύψουν το 25% του εισοδήματος που θα δηλώσουν το επόμενο έτος στην εφορία.

Από την άλλη πλευρά, τα επαγγελματικά έξοδα που θα παρουσιάσουν στις αρμόδιες ΔΟΥ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες αποτελούν το «κλειδί» για τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 τα καθαρά έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με φόρο 26%, ενώ εάν τα εισοδήματά τους υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, τότε στο ποσό του εισοδήματος που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 33%.

Για να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση οι επιτηδευματίες θα πρέπει να παρουσιάσουν στην εφορία επαγγελματικές δαπάνες, προσκομίζοντας φυσικά όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Στην περίπτωση πάντως που πέσουν στα «δίχτυα» των τεκμηρίων, τότε, ακόμη και αν παρουσιάσουν ζημιές, δεν θα γλιτώσουν από το συντελεστή 26%. Βασική αρχή για την αναγνώριση της δαπάνης είναι να υπάρχει το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο, λογαριασμός κ.λπ.) αλλά και η δαπάνη αυτή θα πρέπει να είναι παραγωγική για την επιχείρηση. Αφορά, δηλαδή, δαπάνη που πραγματοποιείται για την επίτευξη κέρδους, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Τα SOS για μισθωτούς – συνταξιούχους

Με βάση το καθεστώς που θα εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2014, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

*μόνο για όσους έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ισχύει η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι του 25% του συνολικού εισοδήματος. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αν υπάρχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές, για παράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες.

*και οι επιτηδευματίες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν δαπάνες με αποδείξεις. Πρόκειται για φορολογούμενους-μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως τρεις εργοδότες, είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος.

*σε όσους δεν μαζεύουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων επιβάλλεται πρόστιμο 22% επί της διαφοράς – αξίας των αποδείξεων που δεν συγκέντρωσαν.

Ετσι, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 7.500 ευρώ. Στην περίπτωση που συλλέξει λιγότερες αποδείξεις, για παράδειγμα 5.000 ευρώ, τότε στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που συγκεντρώθηκαν, δηλαδή στο ποσό των 2.500 ευρώ, θα επιβληθεί «ποινή» 22% και θα πληρώσει πρόσθετο φόρο 550 ευρώ.

* η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού εισοδήματος ισχύει για ετήσια ποσά εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ. Οσοι έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ υποχρεούνται στη συλλογή αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.

* στις αποδείξεις που μετράνε στις εφορίες, φέτος προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων, καθώς και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

* οι αποδείξεις όμως που δεν «μετράνε» είναι πολύ περισσότερες και αφορούν στις εξής δαπάνες:

– προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου

– ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη

– ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.)

– αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων

– ύδρευση

– αποχέτευση

– ηλεκτρικό ρεύμα

– δημοτικά τέλη

– ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες

– νοσοκομειακή περίθαλψη

– αγορά αυτοκινήτων

– αγορά ακινήτων

– αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος

– εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων

– ταχυδρομικές υπηρεσίες

– τηλεφωνικές υπηρεσίες

– υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης

– τυχερά παιχνίδια

– τέλη κυκλοφορίας.

* σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

* δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδείξεων δαπανών:

– υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
– όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας

– όσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα

– φυλακισμένοι.