Σύμφωνα με μια έκθεση της The Washington Post, η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας έχει τη δυνατότητα να καταγράψει το “100 %” των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούνται σε μια ξένη χώρα και να τις αναπαράγει μέχρι και ένα μήνα αργότερα.

 
Γνωστό ως MYSTIC, το σύστημα επιτήρησης χρονολογείται από το 2009, σύμφωνα με τα έγγραφα που παρείχε στην εφημερίδα ο πρώην υπάλληλος της NSA, Edward Snowden. Το πρόγραμμα, το οποίο δεν ήταν πλήρως λειτουργικό μέχρι το 2011, παρακολουθεί, καταγράφει και αποθηκεύει δισεκατομμύρια κλήσεις για 30 ημέρες, όπου οι παλαιότερες ηχογραφήσεις αντικαθίστανται από τις νέες. (secnews)