Τα βραβεία «Καινοτομία και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα» θα απονείμει η Αστική Εταιρία του Επιμελητηρίου «ΕΡΜΗΣ» σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που διακρίθηκαν στον επιχειρηματικό στίβο το 2013.

   Με την επιλογή του αυτή σε μια κρίσιμη χρονιά για την ελληνική οικονομία το Ε.Ε.Α. σηματοδοτεί την ανάγκη ευρύτερης στήριξης της υγιούς και δυναμικής ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσα από την επιβράβευση προσώπων και δράσεων που λειτούργησαν ως «νησίδες αισιοδοξίας» στις υπάρχουσες ασφυκτικές δημοσιονομικές συνθήκες.

Ως βασικά Κριτήρια Επιλογής των επιχειρήσεων και των προσώπων που θα βραβευθούν τίθενται :

  • Καινοτομία : Επιχειρηματικές ιδέες  που δημιούργησαν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα ή άνοιξαν νέους δρόμους στην επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στους τομείς εξυπηρέτησης πελατών και την υλοποίηση επιχειρηματικών συμπράξεων
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη : Επιχειρηματικές δράσεις που αντιλαμβάνονται το επιχειρείν ως προσφορά στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, εστιάζοντας στην κοινωνική συνεισφορά, την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή
  • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης : Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δημιούργησαν νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, με σεβασμό στον εργαζόμενο και τις ανάγκες του. Πρακτικές που συνέτειναν στην ορθή εκμετάλλευση των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας
  • Εξωστρέφεια : Επιχειρήσεις που δημιούργησαν εθνική «υπεραξία» με τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές, είτε αυξάνοντας σημαντικά τις εξαγωγές τους, είτε λειτουργώντας ως «εθνικοί πρωταθλητές» με τις επιδόσεις τους, ιδιαίτερα στη νέα τεχνολογία.

Για την υποβολή αιτήσεων-προτάσεων τίθεται καταληκτική ημερομηνία η  Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 από επαγγελματικούς συλλόγους, επιχειρηματικές ενώσεις, και σωματεία για τις επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που θεωρούν ότι συγκεντρώνουν σωρευτικά τις περισσότερες προϋποθέσεις βράβευσης.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Βραβεύσεων, στη βάση των κριτηρίων που αναφέρθηκαν και θα ακολουθήσει στις αρχές Μαΐου ειδική εκδήλωση για την βράβευση των νικητών.

                                                      ——————————-

  • Οι αιτήσεις υποψηφίων για βράβευση, όπως και οι προτάσεις των φορέων θα κατατίθενται στα γραφεία του «Ερμή»,

Διεύθυνση : Πανεπιστημίου 44 – 4ος όροφος  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email : hermes@atp.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2103608760, κυρία Αλεξάνδρα Νταμπίκη