Εξώδικος δήλωση προς το Mega & τον δημοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ – ΕΞΩΔΙΚΔΗΛΩΣΗ,  ΟΧΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

(με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος)

1) Του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με  την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 23Β και επροσωπείται νόμιμα.

2) Του Ιωάννη Αναγνωστοπούλου, επιχειρηματία, Βόννη Γερμανίας, Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω υπό τον αριθμό 1) μη κερδοσκοπικού οργανισμού, διαμένοντος στο Π. Ψυχικό  Ἀττικής, επί της οδού Μουσών αρ. 14.

Π Ρ Ο Σ

1]Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ" ("MEGA CHANNEL"), η οποία εδρεύει  στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και της Λεωφόρου  Μεσογείων (Αμπελόκηποι), νόμιμα  εκπροσωπούμενη.

2] Τον Ιωάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφο, με επαγγελματική κατοικία, στον Δήμο Αθηναίων,  επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων (Αμπελόκηποι).

 

         Σε συνέχεια  της νομίμως  επιδοθείσας από 14-03-2014  Εξώδικης Δήλωσης, Όχλησης, Πρόσκλησης και Διαμαρτυρίας μας και σε απάντηση στην προδήλως «επιδερμική» από 21-03-2014 εξώδικη απάντηση σας επ’ αυτής,  με  την παρούσα  επαγόμαστε τα ακόλουθα.

 

1ον]Ως  οφείλατε αμφότεροι να  γνωρίζετε, λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας σας  και των απορρεουσών από την κείμενη  νομοθεσία οικείων υποχρεώσεων εκάστου εξ υμών, εσείς  είστε  εκείνοι, οι οποίοι οφείλατε όπως έχετε διενεργήσει ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα, πριν εξαπολυθούν εναντίον μας οι όλως προσβλητικοί και δυσφημιστικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι μεταδόθηκαν  την24η Φεβρουαρίου του έτους 2014, από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaChannelιδιοκτησίας  της  α΄ εξ υμών – Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»και συγκεκριμένα από την εκπομπή – «Ανατροπή» του προστηθέντος  από την α΄ εξ υμών,  β΄ εξ υμών   Δημοσιογράφου, Ιωάννη Πρετεντέρη, αντί να  μετακυλίετε ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ σε  εμάς, τους παθόντες εκ της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς σας, το βάρος  προσκόμισης  των συναφών με  το οικείο «ρεπορτάζ» σας αληθών στοιχείων,   ως αποπειράσθε ανεπιτυχώς, δια  της ανωτέρω  από 21-03-2014 εξώδικης δήλωσής σας, να πράξετε.

2ον]Και  δια  της παρούσης ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως μας παραδώσετε το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών,  αντίγραφο των αναφερόμενων στην ανωτέρω από 21-03-2014 εξώδικη απάντησή σας«στοιχείων της  Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του  Υπουργείου Εξωτερικών {Πίνακας Αναλυτικής Κατάστασης Πληρωμών της Υ.Δ.Α.Σ. για χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) για τα  έτη 2000-2010}»∙

 

3ον]Και δια  της παρούσης ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε κάθε περίπτωση και υπό οιαδήποτε  εκδοχή δεν αναιρείται το χλευαστικό, ειρωνικό και προσβλητικό ύφος: α) το οποίο εκδήλως συνειδητά υιοθέτησε ο  β΄ εξ υμών σε βάρος  του α΄ εξ ημών, θίγοντας παράλληλα μεταξύ άλλων και τον β΄ εξ ημών∙ και β) δια  του οποίου εκδήλωσε σαφή  και αδιαμφισβήτητη πρόθεση  προσβολής και διασυρμού μας.

 

4ον]ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ  ΡΗΤΩΣ και αύθις να  ασκήσουμε  ενώπιον  των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός κατά  νόμον υπευθύνου όλα  τα  νόμιμα  δικαιώματά  μας, τα οποία απορρέουν από την πρόδηλα άκρως κακόπιστη, αδικοπρακτική, παράνομη, υπαίτια και ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά που εκδηλώθηκε σε βάρος μας και να αξιώσουμε νομίμως την πλήρη  αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και  της ζημίας, την  οποία υπέστημεν εκ της περιγραφόμενης και στην ανωτέρω από 14-03-2014  Εξώδικη Δήλωση, Όχληση, Πρόσκληση και Διαμαρτυρία μαςαιτίας.

 

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς έκαστο εκ των προσώπων  προς  τα οποία απευθύνεται, προς γνώση εκάστου εξ  αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στην οικεία έκθεση επιδόσεως.                     Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

1) Για τον  μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με  την επωνυμία  

   «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

 

       2) Ιωάννης Αναγνωστόπουλος