Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα το "Τραύμα" 

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο του «Πατριαρχικού Δικτύου» θα πραγματοποηθεί από τις 8-12 Οκτωβρίου 2014 στην Ρόδο. Φέτος, το θέμα θα είναι: «Τo Τραύμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου, αποφάσισε να διεξαχθεί το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας με θέμα «Το Τραύμα».

Το Τρίτο αυτό Συνέδριο θα διεξαχθεί μεταξύ 8ης-12ης Οκτωβρίου 2014 στη Ρόδο.

Προσκεκλημένοι θα είναι εκπρόσωποι των Μητροπόλεων που ανήκουν πνευματικά και διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο απανταχού της Γης, των άλλων Πατριαρχείων, των άλλων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της Ελλάδος και του εξωτερικού, ιατροί και νοσηλευτές, καθώς και άλλοι σχετιζόμενοι με τη διακονία και τη φροντίδα του ασθενούς στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Οι προσκεκλημένοι θα κληθούν να εξετάσουν τη θεολογική και ιατρο-επιστημονική έννοια του όρου «τραύμα», πως οι άνθρωποι τραυματίζονται στα διάφορα στάδια της ζωής τους, ιδιαίτερα από σωματικές αρρώστιες, από κακοποίηση, από φυσικές καταστροφές και εθνικές συμφορές, αλλά και πως μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα τραύματα με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

With the approval of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate and the blessings of the Ecumenical Patriarch, the 3rd International Conference of the Network of the Ecumenical Patriarchate for Pastoral Health Care, with the theme “The Wound”. This third conference will be held on October 8 – 12, 2014 in Rhodes.

Participants will be representatives from the Holy Metropolises that belong spiritually and administratively to the Ecumenical Patriarchate across the world, representatives from the other Patriarchates, the Autocephalous Orthodox Churches, the Orthodox Theological Schools and Ecclesiastical Academies in Greece and abroad, doctors nurses, and those related to the ministry and patient care in the sensitive field of health.

The participants will be invited to consider the theological and medical – scientific concept of “The Wound”; how people are injured in the various stages of life, particularly as a result of physical illness, abuse, natural disasters and national misfortunes, as well as, how one can deal with these wounds in the most appropriate manner.

Πέγκυ Ντόκου