Υπόχρεος ποσού ύψους μεγαλύτερου των 400.000$ κατηγορείται ότι καταχράτηκε!

 

Πρωταγωνιστής ενός ακόμα, απίστευτων διαστάσεων οικονομικών και ηθικών διαστασεων,  σκανδάλου ο γνωστός Πέτρος Γαλάτουλας για τον οποίο τα τελευταία χρόνια έχουμε απποκαλύψει σειρά (άλλοτε μικρότερων και άλλοτε μεγαλύτερων) σκανδάλων.  Χωρίς να προσφθέσουμε τίποτα περισσότερο παραθετουμε το δικόγραφο με την εις βάρος του αγωγή που κατέθεσε ο  ομογενής κ. Μαστροκυριάκος ο οποίος τον κατηγορεί για μεγάλη διακεκριμένη απάτη. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αγωγής (μεταφρασμένο και ως  official ntokument

Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης

Περιοχή του Queens

Χρίστος Μαστροκυριάκος-Ενάγων

κατά

Πέτρου Γαλάτουλα και Σοφία Μπίλη-Γαλάτουλα, κατηγορούμενοι

 

Ο ενάγων, μέσω του δικηγόρου του, MarcP. Gershman, καταγγέλλοντας τους κατηγορούμενους, ισχυρίζεται τα εξής:

1. Στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, ο ενάγων ήταν και εξακολουθεί να είναι κάτοικος της περιοχής Nassauκαι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

2. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, ο κατηγορούμενος Πέτρος Γαλάτουλας (τούδε και στο εξής “Πέτρος”) ήταν και εξακολουθεί να είναι κάτοικος της περιοχής του Queensκαι της πολιτείας της Νέας Υόρκης

3. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κατηγορούμενη Σοφία Μπίλη-Γαλάτουλα (τούδε και στο εξής “Σοφία”) ήταν και εξακολουθεί να είναι κάτοικος της περιοχής του Queensκαι της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

4. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, οι κατηγορούμενοι είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στο 23-24 28η Λεωφόρο, στην Αστόρια, ΝΥ, οικ. τετράγωνο 546, Lot23, (τούδε και στο εξής “ακίνητη περιουσία της 28ης Λεωφόρου”) 

5. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η ακίνητη περιουσία της 28ης Λεωφόρου είναι δίχως εμπράγματα βάρη, καθαρή από προσημειώσεις, υποθήκες, δάνεια και/ή οικονομικές αναφορές.

6. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η Σοφία είναι συνιδιοκτήτρια της συγκεκριμένης ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται στο 21-19 35oΔρόμο στην Αστόρια της ΝΥ, οικ. τετράγωνο 824, Lot26 (τούδε και στο εξής “ακίνητη περιουσία του 35ου Δρόμου “) 

7. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, το ακίνητο στους 35 Δρόμους δίχως εμπράγματα βάρη, καθαρή από προσημειώσεις, υποθήκες, δάνεια και/ή οικονομικές αναφορές.

8. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η HarmonicaNavigationLtdείναι ξένη εταιρία, που συστήθηκε και διέπεται από την νομοθεσία των Νησιών Μάρσαλ. (τούδε και στο εξής “Harmonica”).

9. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η Harmonicaανήκει στις επιχειρήσεις μεταφορών και διεκπεραίωσης εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

10. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, ο Πέτρος έχει την πλειοψηφία των μετοχών στην Harmonica.

Οι βασική πρώτη αιτία της αγωγής

11. Ο ενάγων επαναλαμβάνει και εκ νέου υποστηρίζει κάθε ισχυρισμό που περιέχεται από την παράγραφο 1 έως και την 10 της αγωγής, όπως πλήρως παρατίθενται εδώ.

12. Τον ή γύρω στο Μάιο του 2013, ο Πέτρος ζήτησε από τον ανάγοντα να επενδύσει σε μια επιχείρηση.

13. Τον ή γύρω στο Μάιο του 2013, ο Πέτρος πληροφόρησε τον ενάγοντα ότι είχε ιδρύσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα που μεταφέρει εμπορεύματα, ρυμουλκούμενα και θα μεταφέρει επιβάτες μεταξύ ενός λιμανιού της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) και ενός της Τουρκίας (Σμύρνη).

14. Ο Πέτρος επιπλέον παρουσίασε ότι η επιχείρηση ήταν σε λειτουργία, όλα εγκατεστημένα και έτοιμη να ξεκινήσει.

15. Τον ή γύρω στο Μάιο του 2013, ο Πέτρος παρουσίασε στον ενάγοντα ότι η εταιρία (Harmonica) θα είχε μηνιαίο εισόδημα 2.475.000 ευρώ, ενώ τα έξοδα θα ανέρχονταν μόνο σε 1.150.000 ευρώ.

16. . Τον ή γύρω στο Μάιο του 2013, ο Πέτρος παρουσίασε στον ενάγοντα ότι με μια επένδυση ύψους 268.000 δολαρίων, ο Ενάγων θα αποκτούσε το 10% της Harmonica.

17. Τον ή γύρω στο Μάιο του 2013, ο Πέτρος επιπλέον παρουσίασε στον ενάγοντα ότι με το 10% μερίδιο στην Harmonica, ο ενάγων θα είχε 132.500 ευρώ μηνιαίως.

18. Τον ή γύρω στο Μάιο του 2013, ο Πέτρος επιπλέον παρουσίασε στον ενάγοντα ότι η επιχείρηση είχε ιδρυθεί νόμιμα, και ήταν έτοιμη να προχωρήσει για να ξεκινήσει τις μεταφορές. 

19. Τον ή γύρω στο Μάιο του 2013, ο Πέτρος επιπλέον παρουσίασε στον ενάγοντα, ότι ο ενάγων σύντομα θα δει αντίκρισμα (επιστροφή) στην επένδυσή του και σχεδόν αμέσως θα ξεκινήσει να βλέπει το μηνιαίο εισόδημά του των περίπου 132.500 ευρώ.

20.   Στις ή γύρω στις 22 Μαΐου 2013,  βάσει όλων  των προαναφερόμενων παρουσιάσεων, ο ενάγων με τραπεζικό έμβασμα κατέθεσε προς όφελος και/ή του Πέτρου το ποσό των 268.000 δολαρίων.

21. Τον ή γύρο στον Ιούνιο του 2013, ο Πέτρος πληροφόρησε τον ενάγοντα ότι θα χρειάζονταν επιπλέον χρήματα για τις επιχειρήσεις της  Harmonica.

22. Εκείνη τη στιγμή, ο Πέτρος ζήτησε τα χρήματα να αποτελούν δάνειο και όχι επένδυση.

23. Ο Πέτρος παρουσίασε στον ενάγοντα ότι αν του δανείσει των ποσό των 400.000 δολαρίων, θα του επέστρεφε τα χρήματα όχι αργότερα από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2013.

24. Εκείνη την στιγμή, ο Πέτρος παρουσίασε στον ενάγοντα ότι με αυτό το δάνειο, η Harmonicaθα ξεκινούσε τις μεταφορές όχι αργότερα από τον Ιούλιο του 2013 και ότι θα αποφέρει επαρκές εισόδημα να τον βοηθήσει στην αποπληρωμή του δανείου όχι αργότερα από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου του 2013.

25. Βάσει των προαναφερομένων παρουσιάσεων, στις ή γύρω στις 12 Ιουνίου 2013, ο ενάγων με τραπεζικό έμβασμα κατέθεσε προς όφελος και/ή του Πέτρου το ποσό των 400.000 δολαρίων.

26. Στις ή γύρω στις αρχές του Ιουλίου του 2013, ο Πέτρος ενημέρωσε τον ενάγοντα ότι θα πήγαινε στην Ελλάδα και ότι θα χρειαζόταν επιπλέον χρήματα.

27. Τότε, ο Πέτρος επιπλέον παρουσίασε ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να λειτουργήσει.

28. Επίσης ο Πέτρος παρουσίασε στον ενάγοντα ότι έπρεπε να βρει νέο λιμάνι στην Τουρκία, καθώς το παλιό λιμάνι έκλεισε εξαιτίας διαδηλώσεων.

29. Λίγο αργότερα, ο Πέτρος παρουσίασε στον ενάγοντα ότι βρήκε νέο λιμάνι ανάμεσα στην Ηγουμενίτσα της Ελλάδος και το Μπάρι της Ιταλίας.

30. Ο Πέτρος επιπλέον είπε στον ενάγοντα ότι μόλις καταθέσει τα επιπλέον χρήματα η HarmonicaΘα ξεκινούσε άμεσα τη λειτουργία της.

31. Βάσει των προαναφερομένων, στις ή γύρω στις 12 Ιουλίου, ο ενάγων με τραπεζικό έμβασμα κατέθεσε προς όφελος και/ή του Πέτρου το επιπλέον ποσό των 15.000 δολαρίων.

32.    Βάσει των προαναφερόμενου ισχυρισμού του Πέτρου, ο ενάγων πληροφορήθηκε ότι η Harmonicaθα ξεκινούσε την λειτουργία της την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.

33. Στις ή γύρω στις 19 Ιουλίου, ο ενάγων ταξίδεψε στην Ελλάδα να συναντήσει τον Πέτρο.

34. Την ίδια στιγμή, ο ενάγων σκόπευε να ελέγξει την επένδυσή του στην Harmonicaκαι τον Πέτρο.

35. Όταν ο ενάγων έφτασε στην Ελλάδα, προσπάθησε να συναντήσει τον Πέτρο.

36. Για άγνωστους στον ενάγοντα λόγους εκείνη τη στιγμή, ο Πέτρος απέφευγε το ενάγοντα.     

37. Ο ενάγων, όσο ήταν στην Ελλάδα, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τον Πέτρο για περίπου 10 με 12 μέρες.

38. Παρά την επιμονή του ενάγοντα, ο Πέτρος τον απέφευγε και αρνούταν να δεχτεί τις τηλεφωνικές κλήσεις του.

39. Τον ή γύρω στον Αύγουστο του 2013, ο ενάγων εντόπισε τον Πέτρος και κανόνισε συνάντηση.

40.  Τον ή γύρω στον Αύγουστο του 2013,ο ενάγων συναντήθηκε με τον Πέτρο στην Ελλάδα.

41. Στην συνάντηση, ο Πέτρος ενημέρωσε τον ενάγοντα ότι η Harmonicaαντιμετώπιζε συγκεκριμένα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν και ότι βρισκόταν στην διαδικασίας επιδιόρθωσης τους.

42. Ο Πέτρος επιπλέον παρουσίασε ότι υπήρχαν επίσης θέματα αναφορικά με το ξεφόρτωμα των ρυμουλκούμενων.

43. Παρά το αίτημα του ενάγοντος, ο Πέτρος αρνήθηκε να δείξει το μεταφορικό πλοίο ή την υποτιθέμενη λειτουργία της επιχείρησης.

44. Στα ή γύρω στα τέλη Αυγούστου του 2013, ο ενάγων ζήτησε την επιστροφή όλων του των χρημάτων.

45.    Βάσει των προαναφερομένων, ο ενάγων με τραπεζικό έμβασμα είχε καταθέσει προς όφελος και/ή του Πέτρου το συνολικό ποσό των 683.000 δολαρίων.

46. Ότι οι προαναφερόμενοι παρουσιάσεις από τον Πέτρο ήταν ψευδείς, όταν γίνονταν και γίνονταν μόνο να προτρέψουν τον ενάγοντα να καταθέσει με έμβασμα τα χρήματα.

47. Πιο συγκεκριμένα, η υποτιθέμενη επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, και δεν ή μπορεί να μην υπάρχει.

48. Το μηνιαίο εισόδημα και τα μηνιαία έξοδα για την Harmonicaήταν πλασματικά και δημιουργήθηκαν μόνο να προτρέψουν τον ενάγοντα να στείλει με τραπεζικό έμβασμα τα προαναφερόμενα ποσά.

49. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, τα χρήματα που ζητήθηκαν από τον Πέτρο είναι μέρος ενός σχήματος Πόνζι για να ξεπληρώσει άλλους επενδυτές.

50. Αν δεν είχαν γίνει οι προαναφερθείσες παρουσιάσεις από τον Πέτρο, ο ενάγων δεν θα είχε καταθέσει με τραπεζικό έμβασμα τα χρήματα.

51. Ο Πέτρος γνώριζε ότι οι παρουσιάσεις που έκανε ήταν παρακινδυνευμένες, αναληθείς, και έγιναν με την πρόθεση να παροτρύνει τον ενάγοντα να κάνει τραπεζικό έμβασμα προς όφελος και/ή του Πέτρου.

52. Ο ενάγων βασίστηκε στις ψευδείς παραπλανητικές παρουσιάσεις και με βάση αυτές, κατέθεσε το τραπεζικό έμβασμα  του προαναφερόμενου ποσού προς όφελος και/ή του Πέτρου.

53. Αν ο ενάγων γνώριζε την αλήθεια των παρουσιάσεων, δεν θα είχε καταθέσει τραπεζικό έμβασμα για οποιοδήποτε ποσό.

54. Ως αποτέλεσμα των ανέντιμων ενεργειών του Πέτρου, ο ενάγων έχει υποστεί ζημία της τάξεως του 1.000.000 δολαρίων.

Η δεύτερη αιτία της αγωγής

55. Ο ενάγων επαναλαμβάνει και εκ νέου υποστηρίζει κάθε ισχυρισμό που περιέχεται από την παράγραφο 1 έως και την 54 της αγωγής, όπως πλήρως παρατίθενται εδώ.

56. Κατόπιν του τραπεζικού εμβάσματος του ποσού των 400.000 δολαρίων, ο ενάγων εξέφρασε τις ανησυχίες του ότι το δάνειό του δεν ήταν ασφαλές.

57. Στις ή πριν τις 14 Ιουνίου 2013, ο Πέτρος αναγκάστηκε να προετοιμάσει την υποθήκη, το γραμμάτιο και τα άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν το δάνειο του ενάγοντος στον Πέτρο.

58.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, προετοιμάσει την υποθήκη, το γραμμάτιο και τα άλλα έγγραφα ετοιμάστηκαν από τον δικηγόρο του Πέτρου.

59. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο δικηγόρος του Πέτρου είναι ανιψιός του.

60. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στις ή γύρω στις 14 Ιουνίου 2013, ο Πέτρος έκανε ένα υποσχετικό γραμμάτιο προς όφελος  του ενάγοντος για το ποσό των 400.000 (υποσχετικό γραμμάτιο).

61. Το Υποσχετικό γραμμάτιο δίνει ημερομηνία ωρίμανσης την 13 Σεπτεμβρίου 2013 και επιτόκιο 16%.

62. Το Υποσχετικό γραμμάτιο επιπλέον περιλαμβάνει για την αποποίηση της εφαρμογής του, αίτημα για πληρωμή, ειδοποίηση για απιστία, διαμαρτυρία, ειδοποίηση για διαμαρτυρία του υποσχετικού γραμματίου.   

63. Το υποσχετικό γραμμάτιο περιλαμβάνει ότι ο Πέτρος αποποιείται οποιουδήποτε δικαιώματος ανταπαίτησης σε σχέση με το υποσχετικό γραμμάτιο.

64. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, επιπρόσθετα με το υποσχετικό γραμμάτιο, Ο Πέτρος και η Σοφία έβαλαν υποθήκη, για την διασφάλιση των 400.000 δολαρίων την ακίνητη περιουσία της 28ης Λεωφόρου.

65. Νωρίτερα της υλοποίησής τους, ο ενάγων και/ή ο νομικός εκπρόσωπός του δεν είχαν την ευκαιρία να κοιτάξουν, τροποποιήσουν και/ή να επιβεβαιώσουν κάποιον από τους όρους του υποσχετικού γραμματίου και της υποθήκης.

66. Καμία χρονική στιγμή,  Ο Πέτρος δεν έκανε καταβολή των απαιτούμενων πληρωμών, σύμφωνα με το υποσχετικό γραμμάτιο.

67. Το υποσχετικό γραμμάτιο ωρίμασε στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ο Πέτρος δεν έκανε καμία πληρωμή.

68. Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, ο Πέτρος οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των 400.000 δολαρίων, συν ετήσιο τόκο 16%, σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2013.

Η τρίτη αιτία της αγωγής

69. Ο ενάγων επαναλαμβάνει και εκ νέου υποστηρίζει κάθε ισχυρισμό που περιέχεται από την παράγραφο 1 έως και την 68 της αγωγής, όπως πλήρως παρατίθενται εδώ.

70. Το υποσχετικό γραμμάτιο περιλαμβάνει ότι αν δεν γίνει η καταβολή της πληρωμής, όταν είναι προγραμματισμένη, ο Πέτρος θα είναι υπεύθυνος για τα κόστη της είσπραξης, συμπεριλαμβανομένου και τα λογικά έξοδα του δικηγόρου

71. Ο ενάγων έχει  ή θα επιβαρυνθεί με το λιγότερο 7.500 δολάρια σε νομικά έξοδα για την υπόθεση.

72. Ο ενάγων έχει επίσης ξοδέψει 7.335 δολάρια για την υποθήκη ενάντια της ακίνητης περιουσίας της 28ης Λεωφόρου.

73. Ως αποτέλεσμα των προηγούμενων, ο Πέτρος χρωστά στον ενάγοντα, το λιγότερο το ποσό των 14.885 δολαρίων για το κόστος και τα έξοδα.

 Η τέταρτη αιτία της αγωγής

74. Ο ενάγων επαναλαμβάνει και εκ νέου υποστηρίζει κάθε ισχυρισμό που περιέχεται από την παράγραφο 1 έως και την 73 της αγωγής, όπως πλήρως παρατίθενται εδώ.

75. Ως προτροπή για τον ενάγοντα να μην ζητήσει την άμεση πληρωμή για όλα τα ποσά  που κατατέθηκαν με τραπεζικό έμβασμα στον και/ή εκ μέρους του Πέτρου, οι κατηγορούμενοι μπήκαν στην διαδικασία να υπεξαιρέσουν και να καθυστερήσουν τον ενάγοντα να κινήσει διαδικασίες εναντίον του Πέτρου για τα ποσά που του κατεβλήθησαν.

76. Προάγοντας αυτό το σχήμα, προκάλεσαν την υλοποίηση της υποθήκης και του υποσχετικού γραμματίου εναντίον της ακίνητης περιουσίας της 28ης Λεωφόρου.

77. Τον ή γύρω στον Σεπτέμβρη, γνωρίζοντας ότι ο ενάγων θα κινηθεί νομικά εναντίον του Πέτρου, παρότρυναν τον ενάγοντα να παρακρατήσει την εν λόγω ενέργεια, δίνοντας του τη δυνατότητα να συμπληρώσει ένα UCC-1 εναντίον της ακίνητης περιουσίας η οποία δεν ανήκε στον Πέτρο.

78. Μέρος της παρότρυνσης, η Σοφία υλοποίησε την υποθήκη και το υποσχετικό γραμμάτιο για το ποσό των 415.000 δολαρίων, η οποία υποθήκη επρόκειτο να αναπροσαρμοστεί εναντίον της ακίνητης περιουσίας των 25 Δρόμων.

79. Παρά το γεγονός ότι η Σοφία υλοποίησε την υποθήκη και την υποσχετική επιστολή για το ακίνητο των 35 δρόμων, δεν επιτρεπόταν στον ενάγοντα να εγγράψει την υποθήκη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

80.  Παρά το γεγονός ότι η Σοφία υλοποίησε την υποθήκη και την υποσχετική επιστολή για το ακίνητο των 35 δρόμων, ο ενάγων αρνήθηκε να πληρώσει οποιονδήποτε φόρο (υποθήκης) για να εγγράψει την υποθήκη.

81. Ο ενάγων ενημερώθηκε ότι το Μητρώο της περιοχής του Queensδεν θα δεχτεί την αίτηση του  UCC-1 για το ακίνητο των 35 δρόμων για 415.000 δολάρια.

82. Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι όταν παρότρυναν τον ενάγοντα να καθυστερήσει τις νομικές ενέργειες, το UCC-1 δεν θα του διασφάλιζε κανένα τόκο για το ακίνητο των 35 Δρόμων.

83. Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι όταν παρότρυναν τον ενάγοντα να καθυστερήσει τις νομικές ενέργειες, το UCC-1 δεν μπορούσε να εγγραφεί στα μητρώα του Queensγια να διασφαλίσει τόκο για το ακίνητο των 35 Δρόμων για 415.000 δολάρια.

84. Αν ο ενάγων γνώριζε ότι δεν μπορούσε να επιβάλει μέσο ασφάλειας, δεν θα είχε καθυστερήσει τις νομικές ενέργειες.

85.  Αν ο ενάγων γνώριζε ότι δεν μπορούσε να πετύχει  τον τόκο στα μητρώα του Queensγια να διασφαλίσει το ενέχυρο των 415.000 δολαρίων για το ακίνητο των 35 Δρόμων, δεν θα είχε καθυστερήσει τις νομικές ενέργειες.

86. Οι παρουσιάσεις των κατηγορούμενων ότι ο ενάγων θα διασφαλιζόταν ήταν ψευδείς όταν έγιναν και έγιναν μόνο για να παροτρύνουν τον ενάγοντα να παρακρατήσει την έναρξη της νομικής ενέργειας.

87. Ο ενάγων βασίστηκε στις παραπλανητικές παρουσιάσεις και τις προτροπές και καθυστέρησε την έναρξη του δικαστικού αγώνα.

88. Ως αποτέλεσμα της δόλιας συμπεριφοράς, ο ενάγων υπέστη ζημίες ύψους 1.000.000 δολαρίων.

Δια του οποίου, το αίτημα του ενάγοντος εναντίον των κατηγορουμένων είναι:

1. Για την πρώτη αιτία, εναντίον του Πέτρου μια απόφαση στο ποσό του 1.000.000 δολαρίων.

2. Για την δεύτερη αιτία,   εναντίον του Πέτρου μια απόφαση στο ποσό των 400.000 δολαρίων μαζί με επιτόκιο 16% το χρόνο από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2013

3.   Για την τρίτη αιτία,  εναντίον του Πέτρου μια απόφαση στο ποσό των 14.835 δολαρίων

4. Για την τέταρτη αιτία,  εναντίον του κάθε κατηγορούμενου, μια απόφαση στο ποσό του 1.000.000 δολαρίων.

5. Μαζί με κάθε άλλη περαιτέρω ανακούφιση που αποφασίσει το δικαστήριο, δίκαιη και ορθή, μαζί με το κόστος για την παρούσα ενέργεια.

Mineola, NY

4 Οκτωβρίου2013.

 

Marc P. Gershman, ESQ       

 

ΕΔΩ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ