εξ αιτίας του “γνωστού” Πέτρου  Γαλάτουλα… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!

Σε ένα απίστευτο κυκαιώνα προβλήματων εμπλέκει ο Πέτρος Γαλάτουλας την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων η οποία εξ αιτίας του κατηγορείται από τον Ομογενή Χρήστο Μαστροκυριάκο ακόμα και για απάτη την οποία φέρεται (το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού ) να διέπραξε εις γνώση του ότι εξαπατούσε τον πραναφερόμενο ο οποίος έχει προσφύγει στην αμερικανική δικαιοσύνη της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Το νέο σκάνδαλο το οποίο ξεσπά στην Ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης με πρωταγωνιστή και παλι τον γνωστό για τις απάτες και σωρεία εξαπατήσεων του Π.Γ.  Υπενθυμίζεται ότι για τον Πέτρο Γαλάτουλα στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε αποκαλύψει σειρά σκανδάλων στα οποία υπήρξε πρωταγωνιστής αλλά και ο ιθύνων νους σε αρκετά από αυτά. Ας αφήσουμε όμως να μιλήσει το δικόγραφο που παρουσιάζουμε {όπως πάντα κατ αποκλειστικότητα} αφού τα τοπικά και άνευ σημασία μικρής εμβέλειας και άλλο τόσο αόμα μικρότερης επιρροής  ομογενειακά ΜΜΕ που παρόλο που γνωρίζουν το θέμα το συγκαλύπτουν χωρίς να γράφουν λέξη…

 

Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης

Περιοχή του Queens

Χρίστος Μαστροκυριάκος-Ενάγων

κατά

Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, κατηγορούμενος

 

Ο ενάγων, μέσω του δικηγόρου του, MarcP. Gershman, καταγγέλλοντας τους κατηγορούμενους, ισχυρίζεται τα εξής:

1. Στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, ο ενάγων ήταν και εξακολουθεί να είναι κάτοικος της περιοχής Nassauκαι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

2. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κατηγορούμενη Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης (τούδε και στο εξής “κατηγορούμενη”) ήταν και εξακολουθεί να είναι εγχώρια, μην κερδοσκοπική εταιρία, που σχηματίστηκε και υπάρχει υπό και σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

3. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κατηγορούμενη ήταν και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται και να εδρεύει στο 22-51 29 Δρόμους στην Αστόρια, της Νέας Υόρκης.

4. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κατηγορούμενη είναι ιδιοκτήτρια της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στο 22-51 29 Δρόμους στην Αστόρια, της Νέας Υόρκης, οικ. τετράγωνο 844, Lot13-16, (τούδε και στο εξής “ακίνητη περιουσία”).

  5. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κατηγορούμενη είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους αξιωματούχους.

6. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κατηγορούμενη αποτελείται από διάφορες ελληνικές ενώσεις.

7.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, κάθε ένωση θεωρείται μέλος της κατηγορουμένης.

8. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, απαιτεί κάθε μέλος της απαρτίζει οργανισμό που έχει τουλάχιστον 25 μέλη.

9.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, αναφέρουν ότι κάθε οργανισμός- μέλος της πρέπει να παρουσιάζει μια λίστα των μελών της και των δραστηριοτήτων της.

10. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, αναφέρουν ότι κάθε οργανισμός- μέλος της πρέπει να παρουσιάζει αποδείξεις στην κατηγορουμένη ότι κάθε μέλος του οργανισμού έχει πληρώσει τη συνδρομή του και ο οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

11. Στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κοινότητα Αιγιωτών, Βόστιτσα, (τούδε και στο εξής “κοινότητα”) είναι μέλος της κατηγορουμένης.

12.   Στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, ο ενάγων είναι μέρος της κοινότητας και είναι αντιπρόσωπος της κοινότητας στην κατηγορουμένη.

13. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, αναφέρει ότι όλα τα έξοδα και/ή οι επιταγές άνω των 5.000 δολαρίων πρέπει να εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

14. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, αναφέρει ότι όλες επιταγές άνω των 5.000 δολαρίων μπορούν να υπογράφονται μόνο από συγκεκριμένους αξιωματούχους.

15. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, απαγορεύει στα μέλη της να έχουν προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο ακίνητο.

16. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, απαγορεύει στα μέλη της να έχουν παράνομες (δόλιες) δραστηριότητες στο ακίνητο.

17. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, απαγορεύει στα μέλη της να έχουν επικερδείς δραστηριότητες στο ακίνητο.

18. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η νομοθεσία στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη, και το πρακτικό ίδρυσης απαγορεύει να γίνονται επιχειρηματικές δραστηριότητες (ventures)με σκοπό το κέρδος.

19. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, ο Πέτρος Γαλάτουλας (τούδε και στο εξής “Πέτρος”) είναι αξιωματούχος της κατηγορουμένης.

20.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος είναι μέλος ενός οργανισμού της κατηγορουμένης.

Πρώτη αιτία αγωγής.

21. Ο ενάγων επαναλαμβάνει και εκ νέου υποστηρίζει κάθε ισχυρισμό που περιέχεται από την παράγραφο 1 έως και την 20 της αγωγής, όπως πλήρως παρατίθενται εδώ.

22. Ξεκινώντας το ή γύρω στο 2012 και συνεχίζοντας μέχρι σήμερα, η κατηγορουμένη έχει επιτρέψει, συναινέσει και συμμετείχε σε σειρά παραβιάσεων της νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η κατηγορουμένη.

23. Η κατηγορουμένη έχει επιτρέψει και συναινέσει στην διάπραξη ενός αριθμού από δόλιες πράξεις από έναν από τους αξιωματούχους της.

24. Η κατηγορούμενη μέσω των ενεργειών της και της αδράνειας παρότρυνε τα μέλη διαφόρων οργανισμών να πιστέψουν ότι όλες οι μη κανονικές ενέργειες του/των αξιωματούχων έγιναν με την γνώση και την συναίνεση της κατηγορουμένης.

25. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, στο εξής κάθε φορά που αναφέρεται, η κατηγορουμένη έχει δώσει στον Πέτρο γραφείο στο ακίνητο.

26. Ξεκινώντας το ή γύρω στο 2012 και συνεχίζοντας μέχρι σήμερα, ο Πέτρος εν γνώση και με συναίνεση της κατηγορουμένης έχει κάνει προσωπικές δουλειές και δόλιες δραστηριότητες στο γραφείο του στο ακίνητο.

27. Ξεκινώντας το ή γύρω στο 2012 και συνεχίζοντας μέχρι σήμερα, ο Πέτρος εν γνώση και με συναίνεση της κατηγορουμένης έχει κάνει διάφορες δόλιες απάτεςστο γραφείο του στο ακίνητο.

28. Οι δραστηριότητες του Πέτρου έχουν γίνει υπό την αιγίδα της θέσης του ως αξιωματούχος της κατηγορουμένης.

29. Το ή γύρω στο 2013, ο Πέτρος όταν ήταν στο ακίνητο με τoπρόσχημα του αξιώματοςτου της κατηγορουμένης ζήτησε από τον ενάγοντα να επενδύσει σε μια υποτιθέμενη ναυτιλιακή/μεταφορική επιχείρηση στην Ελλάδα.

30. Το ή γύρω στο 2013, ο Πέτρος όταν ήταν στο ακίνητο με το πρόσχημα του αξιώματος της κατηγορουμένης, ενημέρωσε τον ενάγοντα ότι είχε ιδρύσει επιχείρηση στην Ελλάδα που μετέφερε εμπορεύματα, ρυμουλκούμενα, και θα μετέφερε επιβάτες από την Ελλάδα στην Τουρκία (Λιμάνι της Θεσσαλονίκης- Λιμάνι της Σμύρνης).

31. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος επιπλέον (represented) ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε.

32. Το ή γύρω στο 2013, ο Πέτρος, ενώ ήταν στο ακίνητο και με το πρόσχημα του αξιώματος της κατηγορουμένης, παρουσίασε στον ενάγοντα ότι η εταιρία θα έχει μηνιαίο εισόδημα 2.475.000 ευρώ, όταν τα μηνιαία έξοδά της θα είναι μόνο 1.150.000 ευρώ.  

33. Το ή γύρω στο 2013, ο Πέτρος, ενώ ήταν στο ακίνητο και με το πρόσχημα του αξιώματος της κατηγορουμένης, παρουσίασε στον ενάγοντα ότι για μια επένδυση ύψους 268.000 δολαρίων, ο ενάγων θα ήταν μέτοχος με 10% στην εταιρία.

34.  Το ή γύρω στο 2013, ο Πέτρος, ενώ ήταν στο ακίνητο και με το πρόσχημα του αξιώματος της κατηγορουμένης, παρουσίασε επιπλέον στον ενάγοντα ότι με το 10% ποσοστό στην εταιρία, το κέρδος του ενάγοντος θα ήταν 132.500 ευρώ το μήνα.

35. Το ή γύρω στο 2013, ο Πέτρος, ενώ ήταν στο ακίνητο και με το πρόσχημα του αξιώματος της κατηγορουμένης, παρουσίασε επιπλέον στον ενάγοντα ότι θα έβλεπε (ο ενάγων) σύντομα επιστροφή στην επένδυση και σχεδόν αμέσως θα άρχιζε να βλέπει το μηνιαίο εισόδημα των περίπου 132.500 ευρώ.

36. Τα προαναφερθέντα και άλλες παρουσιάσεις έγιναν από τον Πέτρο στο γραφείο του στο ακίνητο.

37. Τον ή γύρω στον Μάιο του 2013, ο ενάγων βάσει τον παρουσιάσεων, κατέθεσε τραπεζικό έμβασμα 268.000 δολάρια προς όφελος και/ή του Πέτρου.

38. Στην συνέχεια, ο Πέτρος, ενώ ήταν στο ακίνητο και με το πρόσχημα του αξιώματος της κατηγορουμένης, ενημέρωσε τον ενάγοντα ότι θα χρειαζόταν επιπλέον για τις δραστηριότητες της εταιρίας.

39. Τότε, ο Πέτρος ζήτησε τα χρήματα να είναι ως δάνειο και όχι ως επένδυση.

40. Ο Πέτρος, ενώ ήταν στο ακίνητο και με το πρόσχημα του αξιώματος της κατηγορουμένης, παρουσίασε στον ανάγοντα ότι αν του δάνειζε (στον Πέτρο) το ποσό των 400.000 δολαρίων, θα το αποπλήρωσε όχι αργότερα από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

41. Τότε ο Πέτρος παρουσίασε στον ενάγοντα ότι με αυτό το δάνειο, η εταιρία θα ξεκινούσε την λειτουργία της όχι αργότερα από τον Ιούλιο του 2013 και ότι θα είχε επαρκές έσοδα για να τον βοηθήσει να ξεπληρώσει το δάνειο όχι αργότερα από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

42. Βάσει των προαναφερόμενων παρουσιάσεων, ο ενάγων κατέθεσε τραπεζικό έμβασμα προς όφελος και/ή του Πέτρου ύψους 415.000 δολαρίων.

43. Όσο ο Πέτρος έκανε τις προτάσεις του στον ενάγοντα, η κατηγορούμενη γνώριζε για τις ενέργειες και δραστηριότητες του Πέτρου.

44. . Όσο ο Πέτρος έκανε τις προτάσεις του στον ενάγοντα, η κατηγορούμενη γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για τις ενέργειες και δραστηριότητες του Πέτρου.

45. Το ή γύρω στο καλοκαίρι του 2013, ο ενάγων πήγε στην Ελλάδα και ανακάλυψε δεν υπήρχε εταιρία σε λειτουργία και ότι ολόκληρη η επένδυση ήταν μια απάτη.

46. Ο Πέτρος, μέσω της θέσης του ως αξιωματούχος της κατηγορουμένης, έδινε την εικόνα ότι η κατηγορούμενη συναινούσε, γνώριζε και στήριζε τις δραστηριότητές του.

47. Ως αποτέλεσμα όλων των παρουσιάσεων που έκανε ο Πέτρος, ο ενάγων κατέθεσε τραπεζικό έμβασμα προς όφελος και/ή του Πέτρου ύψους 683.000 δολαρίων.

48. Ότι οι παρουσιάσεις του Πέτρου ήταν ψευδείς όταν έγιναν και έγιναν μόνο για να παροτρύνουν τον ενάγοντα να καταθέσει τα χρήματα.

49. Ότι οι ενέργειες του Πέτρου έγιναν με την γνώση και συναίνεση της κατηγορουμένης

50. Η κατηγορούμενη γνώριζε και πριν και μετά τις ενέργειες του Πέτρου, ότι έκανε ανάρμοστες  ενέργειες στο ακίνητο και ότι παρέβλεψε τις ενέργειες αυτές.

51. Παρά το γεγονός ότι ήταν σε γνώση της κατηγορουμένης οι παράνομες (δόλιες) δραστηριότητες του Πέτρου, η κατηγορούμενη συνεχίζει να επιτρέπει στον Πέτρο να κάνει δουλειές στην κατηγορούμενη.

52.Παρά το γεγονός ότι ήταν σε γνώση της κατηγορουμένης οι παράνομες (δόλιες)  δραστηριότητες του Πέτρου, η κατηγορούμενη συνεχίζει να επιτρέπει στον Πέτρο να έχει παράνομες (δόλιες) δραστηριότητες στο ακίνητο.

57. Αν δεν είχαν οι παρουσιάσεις από τον Πέτρο, ο ενάγων δεν θα είχε καταθέσει κανένα ποσό.

58. Ο Πέτρος γνώριζε ότι οι παρουσιάσεις που έκανε ήταν απερίσκεπτες,αναληθείς και έγιναν μόνο με την πρόθεση να προτρέψουν τον ενάγοντα να καταθέσει χρήματα προς όφελος και/ή του Πέτρου.

59. Ο ενάγων βασίστηκε στις λανθασμένες παρερμηνείες και βασιζόμενος σε αυτές, κατέθεσε το προαναφερόμενο ποσό προς όφελος και/ή του Πέτρου.

60. Αν ο ενάγων γνώριζε την αλήθεια των παρουσιάσεων, δεν θα είχε καταθέσει καθόλου χρήματα.

56. Η κατηγορούμενη γνώριζε τις ψευδείς και δόλιες παρουσιάσεις του Πέτρου και δεν προσπάθησε να σταματήσει τις δραστηριότητές του.

57. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος εν γνώση και συναίνεσης της κατηγορουμένης, διέπραττε το σχήμα Ponziστο ακίνητο.

58. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος,  στο ακίνητο και ενεργώντας ως αξιωματούχος της κατηγορουμένης, ζήτησε χρήματα από άλλους για την εκτός χώρας εταιρία του.

59.   Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος,  στο ακίνητο και ενεργώντας ως αξιωματούχος της κατηγορουμένης, εγγυήθηκε με την ακίνητη περιουσία της κατηγορούμενης για την παροχή των χρημάτων.

60.    Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, η εγγύηση (ασφάλεια) που προσέφερε ο Πέτρος είναι η ίδια εγγύηση που είχε προηγουμένως προσφέρει στον ενάγοντα.

61. Η κατηγορουμένη γνώριζε και γνωρίζει τις ενέργειες του Πέτρου και δεν μπόρεσε να διορθώσει και/ή να σταματήσει τις δραστηριότητές του.

62. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος,  στην ακίνητη περιουσία και ενεργώντας ως αξιωματούχος της κατηγορουμένης, ο Πέτρος προσπάθησε να ζητήσει χρήματα από άλλα μέλη της κατηγορουμένης για να κάνει δήθεν εκτίμηση για ένα έργο τέχνης αξίας, το οποίο, υποστηρίζει, ότι αξίζει πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

63.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος,  στο ακίνητο και ενεργώντας ως αξιωματούχος της κατηγορουμένης, ο Πέτρος προσέφερε σε άλλα μέλη μερίδιο στην προμήθεια για την πώληση του υποτιθέμενου έργου τέχνης ως επιστροφή για τα χρήματα που θα δοθούν.

64. Ο Πέτρος είχε παρουσιάσει στα μέλη ότι είχε πάρει προμήθεια να πουλήσει το έργο τέχνης αξίας δήθεν μερικών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

65. Ο Πέτρος προσπαθεί με δόλιο τρόπο να προτρέψει και άλλα μέλη να του δανείσουν χρήματα, εν γνώση τους ότι δεν έχει την εξουσιοδότηση να πουλήσει το έργο τέχνης.

66. Η κατηγορούμενη γνωρίζει τις δραστηριότητες του Πέτρου, αναφορικά με την πώληση του έργου τέχνης και δεν κατάφερε να κάνει κάποια βήματα το διορθώσει και/ή να σταματήσει τις δραστηριότητές του.    

67. Η κατηγορούμενη γνωρίζει ότι ο Πέτρος ενεργεί και κάνει τις ενέργειές του με την προστασία που του παρέχεται ως αξιωματούχος της κατηγορουμένης.

68. Ως αποτέλεσμα των δόλιων ενεργειών του Πέτρου, ο ενάγων ξεκίνησε αγωγή εναντίον του Πέτρου.

69. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Πέτρου, η κατηγορούμενη είναι υπεύθυνη για τη ζημία που υπέστη ο ενάγων.

Δεύτερη αιτία της αγωγής

70.  Ο ενάγων επαναλαμβάνει και εκ νέου υποστηρίζει κάθε ισχυρισμό που περιέχεται από την παράγραφο 1 έως και την 69 της αγωγής, όπως πλήρως παρατίθενται εδώ.

71. Κατά τα προηγούμενα κάποια χρόνια, η κατηγορούμενη επανειλημμένως και οικειοθελώς παραβίαζε τους νόμους της πολιτείας στους οποίους υπόκειται σε απευθείας detrimentτων οργανισμών-μελών της και αντίστοιχα των μελών τους.

72.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, όχι κάθε οργανισμός αποτελείται από 25 μέλη, όπως απαιτούν οι νόμοι της πολιτείας στους οποίους υπόκειται η κατηγορουμένη.

73. πληροφορίας και πεποίθησης, η κατηγορούμενη δεν έχει ζητήσει από κάθε οργανισμό μια λίστα με όλα τα μέλη του και τις δραστηριότητες του, όπως απατούν οι νόμοι της πολιτείας στους οποίους υπόκειται η κατηγορουμένη.

74. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, η κατηγορούμενη δεν έχει ζητήσει από κάθε οργανισμό απόδειξη ότι κάθε ένα μέλος του έχει πληρώσει την συνδρομή που του αναλογεί και ότι είναι μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητα, όπως απατούν οι νόμοι της πολιτείας στους οποίους υπόκειται η κατηγορουμένη.

75. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, οι νόμοι της πολιτείας στους οποίους υπόκειται η κατηγορουμένη υποδεικνύουν σε έναν συγκεκριμένο αξιωματούχο να (performmyduties) να επαληθεύει την συμμετοχή των οργανισμών, τη λίστα με τα μέλη τους και τις δραστηριότητες, και ότι τα μέλη τους έχουν πληρώσει την συνδρομή τους.

76.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος, στην θέση του ως αξιωματούχος είναι υπεύθυνος να καταγράφει ότι κάθε οργανισμός έχει τουλάχιστον 25 μέλη, ότι κάθε οργανισμός έχει δώσει λίστα με τα μέλη του και τις δραστηριότητες, ότι κάθε μέλος από κάθε οργανισμό έχει πληρώσει την απαιτούμενη συνδρομή και ότι ο οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

77. Παρά τους νόμους της πολιτείας στους οποίους υπόκειται η κατηγορουμένη, ο Πέτρος εσκεμμένα δεν κατάφερε να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του.

78. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος είναι αντιπρόσωπος του οργανισμού του.

79. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο οργανισμός του Πέτρου δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μελών.

80. Η κατηγορούμενη γνώριζε και γνωρίζει για τις καταχρηστικές ενέργειες του Πέτρου.

81. Η κατηγορούμενη έχει αγνοήσει επιπλέον και έχει παραβιάσει τους νόμους της πολιτείας στην οποία υπόκειται, κόβοντας επιταγές χωρίς τις σωστές υπογραφές και παίρνοντας την αρμόζουσα συναίνεση.

82. Κατά τη διάρκεια του 2013, με τις ενέργειες του Πέτρου, η κατηγορουμένη νοίκιασε το CarnegieHallγια ένα κονσέρτο (τούδε και στο εξής θα αναφέρεται ως “CarnegieHallVenture”).

83. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος διαπραγματεύτηκε το κόστος και τους διακανονισμούς για το CarnegieHallVenture.

84. Σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας στους οποίους υπόκειται η κατηγορουμένη, το κόστος και τα έξοδα για το CarnegieHallVentureαπαιτούσαν την ψήφο της Γενικής Συνέλευσης.

85. Η κατηγορουμένη δεν κατάφερε να συμμορφωθεί (abide) με τους νόμους της πολιτείας στους οποίους υπόκειται και δεν υπέβαλε το κόστος και έγκριση των εξόδων στην Γενική Συνέλευση.

86. Ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν και/ή αρνήθηκαν να εκτελέσουν την επιταγή(ες) για το CarnegieHallVenture.

87.   Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος ήταν ένας από εκείνους που εκτέλεσαν την επιταγή (ες) για το CarnegieHallVenture.

88. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, ο Πέτρος δεν ήταν από αυτούς που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν για τέτοια έξοδα.

89. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, τα έξοδα της κατηγορουμένης για το CarnegieHallVentureυπερέβησαν τα έσοδα.

90. Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων ενεργειών, η κατηγορούμενη έχασε και σπατάλησε χρήματα στο CarnegieHallVenture.

91. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, οι νόμοι της πολιτείας είναι σχεδιασμένοι να προστατεύσουν  και να εμποδίζουν την κατάχρηση των χρημάτων της κατηγορουμένης. 

92. Η κατηγορουμένη έχει ενεργήσει αντικανονικά με το να μη συμμορφώνεται με τους νόμους της πολιτείας στους οποίους υπόκειται εις βάρος όλων των μελών της.

93. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, η ακίνητη περιουσία δεν έχει πιστοποιητικό occupancyεπιτρέποντας να νοικιάζει την -κοινωνική- αίθουσα.

94.  Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, και σε άμεση παραβίαση της βεβαίωσης της σύστασης (του οργανισμού)   και τους νόμους της πολιτείας στους οποίους υπόκειται, η κατηγορούμενη έχει νοικιάσει την ακίνητη περιουσία για κέρδος σε άτομα/φορείς, οι οποίοι δεν συνδέονται με την κατηγορούμενη.

95. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, η κατηγορούμενη δεν έχει την άδεια δημόσιας συγκέντρωση.

96. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, η κατηγορούμενη ενοικιάζει την ακίνητη περιουσία για κέρδος, χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς των κυβερνητικών αρχών.

97. Βάσει πληροφορίας και πεποίθησης, η κατηγορουμένη δεν δηλώνει το εισόδημα που λαμβάνει από τις ενοικιάσεις της ακίνητης περιουσίας.

98. Οι ενέργειες της κατηγορουμένης αποτελούν ευθεία παραβίαση των νόμων της πολιτείας στους οποίους υπόκειται και της βεβαίωσης της σύστασης (του οργανισμού).

99. Οι ενέργειες της κατηγορουμένης μπορούν και μπορεί να θέσουν την κατηγορούμενη, τα μέλη της, τους αξιωματούχους πιθανά υπόλογους.

100. Ως αποτέλεσμα των προαναφερομένων, η κατηγορουμένη και οι αξιωματούχοι της πρέπει να τεθούν υπόλογοι για όλες wrongdoingsandliability.

 Δια του οποίου, το αίτημα του ενάγοντος εναντίον των κατηγορουμένων είναι:

1. Για την πρώτη αιτία, μια απόφαση για το ποσό των 268.000 δολαρίων.

2. Για την δεύτερη αιτία, ανάλογα ποσά που θα πρέπει να επιδικάσει το δικαστήριο και

3. Μαζί με κάθε άλλη περαιτέρω ανακούφιση που αποφασίσει το δικαστήριο, δίκαιη και ορθή, μαζί με το κόστος για την παρούσα ενέργεια.

Mineola, NY

29 Ιανουαρίου2014

 

Marc P. Gershman, ESQ       

 ΕΔΩ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ