«Τα Εσχατα» στην συνείδηση της Εκκλησίας μας

 
ΑΠΟ ΤΑ πρωτοχριστιανικά χρόνια απασχολούσε έντονα τους πιστούς το θέμα των εσχάτων, της ελεύσεως του Αντιχρίστου  και του τέλους της ανθρώπινης ιστορίας, ως εισαγωγής  στην   ανατέλλουσα Βασιλεία Του Θεού.
 
Κάποιοι μονοπώλησαν σε αυτήν την σκέψη  αναμένοντας τα έσχατα και το τέλος του κόσμου ως μία λύτρωση στο δικό τους αδιέξοδο, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στον Αντίχριστο παρά στον Χριστό, στο σκοτάδι παρά στο φώς.(βλ.Καβάφη «Περιμένοντας τους Βαρβάρους»)
Κάποιο άλλοι προσχώρησαν σε μία εγκόσμια και ενδοϊστορική εσχατολογία, νομίζοντας πως η Βασιλεία του Θεού είναι ένα επίγειο γεγονός που πρέπει με κάθε ισχύ και δύναμη να κατακτήσει αυτοκρατορικά την οικουμένη.(βλ. Παπική εκκλησία)
Όπως επίσης ορισμένοι άλλοι στρουθοκαμηλίζουν περί του θέματος θέλοντας τους χριστιανούς απροβλημάτιστους σαν υπνωτισμένο κοπάδι, που να τρώει σανό και να αντιμετωπίζει παθητικά κάθε παγκόσμια εξέλιξη που εξανδραποδίζει το ανθρώπινο πρόσωπο και επιταχύνει την επικράτηση  του πονηρού στον κόσμο.
Εδώ όμως, πέρα από υποκειμενικές απόψεις και ιδέες, ας παραθέσουμε την θέση που έχουν πλέον «τα έσχατα» στην λειτουργική συνείδηση της Εκκλησίας μας, μέσα από το θεόπνευστο και υπό της Εκκλησίας μας εγκεκριμένο λειτουργικό γεγονός των ύμνων και ο καθένας ας κάνει τις διαπιστώσεις του :
(κατά περίεργο τρόπο η λέξη των εσχάτων κυριαρχεί στους νέους  μας Αγίους κάτι που δεν βλέπουμε να συνηθίζεται στην λειτουργική πρακτική των παλαιών χρόνων, όπως σε μεγάλους Αγίους  :του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Αθανασίου,της Αγ.Ευφημίας κ.α. έστω αν και τότε υπήρχε έντονο το εσχατολογικό πνεύμα.)
 
 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ(20Ος αιών)
Τς ρμου πολτης
Σηλυβρίας τον γόνον καὶΑἰγίνης τὸν ἔφορον, τν σχτοις χρνοις φανντα,ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ· ἀναβλύζεις γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι· δόξα τῷ σὲδοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲθαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰσοῦ, πάσιν ἰάματα.
 
Μέγας ὡς ἀληθῶς, θεράπων τοῦΚυρίου ν τος σχάτοις χρόνοις,Νεκτάριε ἐδείχθης, καὶτοὺς Πιστοὺς ἐστήριξας
*
 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΑ (20ος αιών)
"Τον της εγκρατείας μύστην τρανόν. και της αγρυπνίας τον ωραίον μυσταγωγόν. τον εν εσχάτοις χρόνοις βιώσαντααμέμπτως. Νικόλαον τον θείον ανευφημήσωμεν  …
*
 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΥΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ο ΕΠΑΝΟΜΙΤΗΣ(19Ος αιών)
 χος δ΄. πεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀθλήσας Ἅγιε σχάτοις χρόνοις,τὸν Χριστὸν ἐδόξασας, θανατωθεὶς ὑπὲρ Αὐτοῦ· διὸπιστῶς σε γεραίρομεν, ὡς Ἀθλοφόρων Ἀργύριε σύσκηνον.
 
 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣΝΙΚΗΤΑ ΤΟΥ ΝΙΣΥΡΙΟΥ(18ος αιών)
χος β΄. τε κ τοξύλου.
Ξίφει τὸν αὐχένα σου τμηθείς, ν σχάτοις χρόνοιςΝικήτα, ὑπὲρ τῆς δόξης Χριστοῦ, τῶν τυράννων ᾔσχυνας, τὴν ματαιότητα, καὶἀξίως ἀπέλαβες, χειρὶτῇἀκτίστῳ, στέφανον τὸν ἄφθαρτον, τῆς νίκης ἔνδοξε. Ὅθεν παῤῥησίαν ὡς ἔχων, πρέσβευε ἀπαύστως σωθῆναι, τὰς ψυχὰς τῶν πίστει εὐφημούντων σε.
*
 
ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ (20ος αιών)
χος πλ. α’. Τν συνάναρχον Λόγον.
Τῶν Ὁσίων τὸν βίον ἐκμιμησάμενος, ν σχάτοις τος χρόνοις,Πάτερ Ἀρσένιε, ἐπληρώθης δωρεῶν τοῦθείου Πνεύματος, καὶθαυμάτων γεγονός, θεοφόρε αὐτουργός, παρέχεις ἐνὶἐκάστω, τᾶς ἐκ Θεοῦχορηγίας, ταὶς ἰκεσίαις σου πρὸς Κύριον.
*
ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ(20ος αιών)
Χριστοκτόνων οἱἔκγονοι ἀπηνῶς σε ἀπέκτειναν ν σχτοις χρνοις,σεπτὲΦιλούμενε, παρὰτὸΦρέαρ τὸἅγιον, παρ’ ᾧπερ ὑπήντησε Σαμαρείτιδι Χριστός, ὁθεάνθρωπος Κύριος, ὃς παρέλαβε, τὴν ἁγίαν ψυχήν σου εἰς σκηνώσεις οὐρανίου εὐφροσύνης καὶθείας μακαριότητος.
*
 
ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ(20ος αιών) (Μητρ.Εδέσσης Ιωήλ)
χος δ΄. δωκας σημείωσιν.
Ὅσιε Παΐσιε, Φαράσων δένδρον πολύκαρπον, τῶν τοκέων σου καύχημα, Ἄθωνος τὸκλέϊσμα, καὶτῆς Ἐκκλησίας, στύλος ἐγκρατείας, ν τος σχάτοις τος καιρος, σημείοις ὄντως τοῖς θαυμασίοις σου, ἐφάνης ἀξιάγαστε, διὸπιστῶν τὰἀθροίσματα, κατὰχρέος τὸν βίον σου, εὐφημοῦμεν τοῖς ᾄσμασιν.
 
*
Και ας κλείσουμε με τα θεϊκά λόγια του Χριστού μας:
«ποκριτα, τμν πρσωπον τοορανογινσκετε διακρνειν, τδσημεα τν καιρν οδνασθε γνναι;(Ματθ. ιστ΄-3)
 

ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΛΕΫΙΤΗΣ