Ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στην Έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“I just want to say that there’s very heavy turbulence in the Ukraine and we have to be both decisive and careful. On the other hand, we are going to elect for Europe those who also want and care and work for stability and for the enhancement of growth oriented Europe, which is one of the most important items on the agenda tonight. Thank you”.