Ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ε. Βενιζέλου στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση