Στην βαθμίδα B3 από Caa3 αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, ενώ παράλληλα αναθεώρησε σε σταθερό από θετικό το outlook.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Moody’s η αναβάθμιση αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειώνει η κυβέρνηση της χώρας στην αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων με σεβασμό στην μακροοικονομική σταθερότητας, τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα.

Ειδικότερα, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την προσαρμογή της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στην εκτίμηση για επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασμα από το 2014 και στην αποκλιμάκωση του χρέους ως αναλογία του ΑΕΠ το 2015. Επίσης το σκεπτικό της Moody’s βασίζεται στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου μέσω τις ανακεφαλαιοποίησης των προβληματικών τραπεζών, η οποία σε κάποιο βαθμό, χαμηλώνει τον κίνδυνο ότι υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις τράπεζες θα αποτυπωθούν στον κρατικό προϋπολογισμό.  

Το σταθερό outlook από θετικό, αντανακλά μία ισορροπία κινδύνων. Από τη μία πλευρά ο οίκος αναμένει ότι η δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις προσπάθειές της για δημοσιονομική εξυγίανση θα παραμένει υψηλή και ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και την αποκατάσταση του τραπεζική τομέα κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αντιστραφεί. Από την άλλη πλευρά, η αδύναμη οικονομική προοπτική και τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα συνεχίζουν να ενέχουν κινδύνους για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Πηγή

Πηγή:www.capital.gr