Από ποιους και πως ελέγχονται οι «ελεγκτές» μας;  Η Δικαιοσύνη κυριαρχεί και επιβάλλεται ή κυριαρχείται από υποβολείς;  Αρκεί η Δικαιοσύνη να είναι νομότυπη ή πρέπει να είναι άμεμπτη και υπέρ του δικαίου; 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Τερζής  

Δικαιοσύνη. Για πολλούς είναι τυφλή. Για άλλους είναι ανεξάρτητη. Για τους περισσότερους (δυστυχώς ή ευτυχώς), είναι ένοχη για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα, αφού οι λειτουργοί της (μικρή ή μεγάλη μερίδα εξ αυτών) επέτρεψαν να συμβούν πολλές πολιτικές και οικονομικές «παρεκτροπές», ενώ λίαν προσφάτως επικύρωσε και συνταγματικές εξόφθαλμες παραβιάσεις… Έτσι, σήμερα, υπάρχουν πολλοί υπερασπιστές της Δικαιοσύνης (συνήθως δικαστές και δικηγόροι) και περισσότεροι επικριτές της (συνήθως απλοί πολίτες), που έμαθαν πως δεν αρκεί να είσαι αθώος όταν βρίσκεσαι ενώπιον της τυφλής, της αδέκαστης και ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης…, αφήνοντας, τελικά να δημιουργείται ένα καίριο ερώτημα: Πόσο ίσοι είναι οι πολίτες απέναντι στη Δικαιοσύνη, αλλά και απέναντι στους λειτουργούς της;

Είθισται, οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης να μην ελέγχονται, δηλαδή να μην επιδέχονται κριτικής. Αυτή η «ασυλία» στο αλάθητο αλλά και στο αδέκαστο των δικαστικών αποφάσεων, από τη μία πλευρά προστατεύει τον ανεξάρτητο δικαστή να τελέσει ανεπηρέαστος το λειτούργημά του, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει σε κάποιους δικαστές να λειτουργούν «πλεονάζοντες» του νόμου, δηλαδή των θεσμικών υποχρεώσεών τους αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών που είτε προσφεύγουν είτε σύρονται ενώπιον της «αδέκαστης Δικαιοσύνης».

Αν και είμαστε την άποψης πως η Δικαιοσύνη (και οι λειτουργοί της) πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα, ανεπηρέαστα και με μοναδικό σκοπό την απόδοση του Δικαίου, έχοντας γνώση και στηριζόμενοι στα γεγονότα και μόνο σε αυτά, οι κατά καιρούς δηλώσεις διαφόρων (πρώην δικαστικών) για «ύποπτη απόδοση και λειτουργίας της Δικαιοσύνης», μας εξωθεί στο να καταθέσουμε δύο περίεργα (αν μη τι άλλο) περιστατικά, τα οποία αν και μη μοναδικά και με τελείως αντίθετο περιεχόμενο, μας τράβηξαν την προσοχή μέσα από πρόσφατα δημοσιεύματα. Η συνέχεια ΕΔΩ