Επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχουν οι απαιτήσεις των δανειστών στα εργασιακά, και ειδικότερα η αξίωση για περαιτέρω μειώσεις μισθών, εκφράζει η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Rundschau.

Η εφημερίδα παρατηρεί ότι οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα είναι ήδη πολύ χαμηλοί ενώ τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν, κατά περίπτωση, έως και κατά 30%.

«Αξιοσημείωτο: στόχος ήταν να καταστήσει η μείωση των μισθών πιο φθηνή την παραγωγή και να δώσει ώθηση στις εξαγωγές. Στην πραγματικότητα όμως οι εξαγωγές βρίσκονται σήμερα κάτω από τα επίπεδα του 2008.

Συμπέρασμα: Ενώ οι μειώσεις των μισθών οδήγησαν σε υποχώρηση της εσωτερικής ζήτησης και των οικονομικών επιδόσεων, οι εξαγωγές δεν λειτούργησαν αντισταθμιστικά. Αυτό καταδεικνύει ότι τα εμπόδια της ελληνικής οικονομίας δεν είναι οι υπερβολικοί μισθοί και τα υπέρμετρα εργασιακά δικαιώματα, αλλά άλλοι παράγοντες: Το μικρό μερίδιο εξαγωγών, η έλλειψη εξαγωγικών προϊόντων, οι ελλιπείς επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, το εύθραυστο τραπεζικό σύστημα και η αναποτελεσματική γραφειοκρατία.

Για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά δεν βοηθούν οι περαιτέρω μειώσεις σε μισθούς, οι οποίες απλώς θα αποδυνάμωναν την εσωτερική ζήτηση. Πέραν αυτών θα ήταν αστοχία της ελληνικής κυβέρνησης να αποφασίσει υπό την πίεση του χρόνου σημαντικά ζητήματα, όπως τον περιορισμό της ισχύος των συνδικάτων ή τη διευκόλυνση των μαζικών απολύσεων, απλώς για να λάβει άλλη μια δόση, η οποία θα βοηθήσει τη χώρα μόλις για μερικούς μήνες».

Πηγή: DW