Ο τραπεζικός τομέας της Τουρκίας δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από την εξαγορά της τράπεζας Bank Asya, εκτιμά ο διεθνής οίκος χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης Fitch.

   “Ο τουρκικός τραπεζικός τομέας στο σύνολό του, αλλά και ειδικότερα οι (ισλαμικές) συμμετοχικές τράπεζες δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από τη μεταβίβαση του ελέγχου της Asya Bank, στο ταμείο ασφάλειας καταθέσεων (TMSF)” τονίζει.

   O Fitch στηρίζει την εκτίμησή του στο μικρό μερίδιο της τράπεζας στην τουρκική αγορά, σε ποσοστό μικρότερο του 1%.

   Το γενικότερο σχόλιο του Fitch για τη βιωσιμότητα του τουρκικού τραπεζικού τομέα παραμένει θετικό.

Πηγή: Ημερησία