Στην πώληση των δραστηριοτήτων της στη Βουλγαρία, στην Postbank «Eurobank Bulgaria AD», θυγατρική του ΟμίλουEurobank, προχωρά η Alpha Bank.

 

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτική ανακοίνωση της τελευταίας, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τράπεζα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων εξωτερικού, μετά την έγκριση, τον Ιούλιο του 2014, του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, ενώ ενισχύει τη στρατηγική επικέντρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε βασικές αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συμφωνία πωλήσεως της θυγατρικής της Alpha Bank ΑΛΦΑ στην Ουκρανία, στον ουκρανικό Όμιλο Delta Bank.

Η παρουσία της Alpha Bank σε μία αγορά με μερίδια που ανέρχονταν σε 2,5% στις χορηγήσεις και σε 1,0% στις καταθέσεις, προσέφερε περιορισμένες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας της.

Η πώληση είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την τράπεζα, ενώ αναμένεται να εξοικονομήσει πόρους και να απελευθερώσει ρευστότητα περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο της Alpha Bank στη Βουλγαρία ανέρχεται σε 83 καταστήματα και το προσωπικό σε 744 άτομα.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2015.

Πηγή: Ναυτεμπορική