Ερώτηση σε Κομισιόν για τον εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εν όψει του νέου Προγράμματος

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τα μέτρα εκσυγχρονισμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τις νομικές δεσμεύσεις, που θέτουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες κατά τη διαδικασία σύνταξης του νέου Προγράμματος Μακροοικονομικής Προσαρμογής, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του αναφέρεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο για το Ευρώ (EuroSummit) του Ιουλίου, που προβλέπει την εξέταση μέτρων «για τον εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές» και σημειώνει ότι τόσο η Κομισιόν και η ΕΚΤ, όσο και η Ελλάδα είναι δεσμευμένοι «κατά τη σύνταξη του Προγράμματος Μακροοικονομικής Προσαρμογής, να σέβονται απόλυτα το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ για τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου και το άρθρο 28 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, για το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Δημήτρης Παπαδημούλης ζητά να ενημερωθεί ποια είναι η «επίσημη θέση της Κομισιόν αναφορικά με το καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα», καθώς επίσης «με ποιο τρόπο θα εγγυηθεί ότι θα γίνουν απόλυτα σεβαστές οι δεσμεύσεις της κοινοτικής νομοθεσίας», ενώ καταλήγοντας ρωτά την Κομισιόν «με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στις διαδικασίες ανάλυσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγοράς εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων» και ποιες είναι οι «διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές συλλογικών διαπραγματεύσεων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην περίπτωση της Ελλάδας».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της Συνόδου για το Ευρώ του Ιουλίου 2015 και της νέας χρηματοδοτικής στήριξης της Ελλάδας, οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμούς θα εξετάσουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές. Με δεδομένες τις δεσμεύσεις των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, καθώς επίσης το άρθρο 7 του Κανονισμού 472/2013, που δεσμεύει τόσο την Κομισιόν και την ΕΚΤ, όσο και την Ελλάδα, κατά τη σύνταξη του Προγράμματος Μακροοικονομικής Προσαρμογής, να «σέβονται απόλυτα το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ για τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου και το άρθρο 28 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, για το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων», ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια είναι η επίσημη θέση της Κομισιόν, αναφορικά με το καθεστώς των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα και με ποιον τρόπο θα εγγυηθεί ότι θα γίνουν απόλυτα σεβαστές οι δεσμεύσεις της κοινοτικής νομοθεσίας;

2. Μπορεί να περιγράψει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές συλλογικών διαπραγματεύσεων, που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην περίπτωση της Ελλάδας;

3. Με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στις διαδικασίες ανάλυσης και εκσυγχρονισμού της ελληνικές αγοράς εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων;