Το ινστιτούτο Bruegel υπογραμμίζει πως η αντιμετώπιση του ζητήματος του ελληνικού χρέους είναι κεντρικής σημασίας για την υπέρβαση της ελληνικής κρίσης, παράλληλα με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προτείνει, ουσιαστικά, αναδιάρθρωσή του με τρόπο που δεν θα αντιβαίνει στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Το μέτρο, τονίζει, είναι επιβεβλημένο και νομκά εφικτό.

 

Σε γνώμη των Αρμ. Μπόγκαντι, Μ.Φράτζερ και Γκ.Βολφ του ινστιτούτου τονίζεται πως οι τωρινές προβλέψεις του ελληνικού προγράμματος δεν αρκούν. 

«Η τωρινή διασύνδεση της εξυπηρέτησης του χρέους με την παραμονή στην Ευρωζώνη οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο που αυξάνει την αβεβαιότητα, αποδυναμώνει την ανάπτυξη και καθιστά έτσι πιο απίθανη την αποπληρωμή του χρέους» αναφέρεται. 

«Προτείνουμε να σπάσει αυτός φαύλος κύκλος με σύνδεση των επιτοκίων με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και με ένα “μορατόριουμ χρέους” που θα συνοδεύεται με επιπρόσθετους όρους» αναφέρεται. 

Κάτι τέτοιο, τονίζεται, «δεν θα αφαιρεί σε καμία περίπτωση τα κίνητρα για υιοθέτηση μέτρων, θα επιβαρύνει μόνο ελάχιστα τους προϋπολογισμούς των χωρών της Ευρωζώνης και ως εκ τούτου δεν θα είχε αξιοσημείωτες επιπτώσεις στο γερμανικό φρένο χρέους».

«Τέτοιο μορατόριουμ πληρωμών, οικονομικά ένας είδος αναδιάρθρωσης, είναι νομικά επιτρεπτό στην Ευρωζώνη» τονίζεται, «και δεν πείθει ο ισχυρισμός του γερμανικού ΥΠΟΙΚ πως για κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν προσωρινό Grexit».

 

Κέρδος online